Projekt

Obecné

Profil

Návrh #36517

Usnesení k dovolbě KRK

Přidáno uživatelem Jan Hora před asi 1 měsíc. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
16.06.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Organizační struktura:
Ne

Popis

Hlasujeme následující usnesení:

PKS Praha
1. Bere na vědomí žádost KRK o dovolbu
2. Rozhodlo zahájit jednání o dovolbě do KRK, předsedáním je pověřen Jan Hora

Hlasujeme Pro/Proti/Zdržel se

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před asi 1 měsíc

Pro

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 měsíc

jsem pro

#3 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před asi 1 měsíc

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Uzavírám hlasování:
Pro 3
Proti/Zdrželi se 0
Nehlasovali 2
Usnesení bylo přijato.

Také k dispozici: Atom PDF