Projekt

Obecné

Profil

Návrh #36479

Ustavení programového týmu pro přípravu programu do komunálních voleb 2022

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 měsíc. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
13.06.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Organizační struktura:
Ne

Popis

PKS tímto
1) zřizuje programový tým pro tvorbu programu do komunálních voleb 2022 takto:

a) programový tým bude mít 5 stálých členů,
b) programový tým může přizvat další hostující členy, kteří se budou podílet na řešení dílčích úkolů,

2) ukládá programovému týmu

a) plnit úkoly spojené s přípravou programu do komunálních voleb 2022,
b) identifikovat a monitorovat programové průniky a rozdíly dalších ostatních volebních subjektů, a to zejména u nejviditelnějších programových bodů, např. územního rozvoje, dopravní infrastruktury (dostavba pražského okruhu, radiál, tratí), atd.
c) průběžně informovat předsednictvo KS Praha a zastupitelský klub HMP o přípravě programových bodů,

3) žádá pražské krajské expertní týmy, aby v rámci svých gescí identifikovaly prioritní investice plynoucí z dostupných strategických materiálů (zejm. SECAP pro oblast ŽP, SUMP pro oblast dopravy, program výstavby a rekonstrukcí škol, podpora bydlení a další), popřípadě doplnily nové náměty na zásadní investice, které v případě úspěchu ve volbách jsou z našeho pohledu nejdůležitější a vhodné k prosazování realizace, a seznamy těchto investic včas předaly programovému týmu,

4) žádá předsednictva jednotlivých pražských místních sdružení, aby při tvorbě programů pro komunální volby na úrovni MČ vycházela z programových priorit na úrovni HMP a před schválením finálních verzí zaslala programy k vyjádření celopražskému programovému týmu; nedoporučí-li tým takto předložený program ke schválení, vyžádá si od PMS odůvodnění, proč se návrh v klíčových bodech odchyluje.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před asi 1 měsíc

Pro

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před asi 1 měsíc

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem Ondřej Chrást před asi 1 měsíc

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 1 měsíc

Pro

#5 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 měsíc

Jsem pro.

#6 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Uzavírám hlasování:
Pro 5
Proti/Zdržel se/Nehlasoval 0
Usnesení bylo přijato.

Také k dispozici: Atom PDF