Projekt

Obecné

Profil

Podání #35725

uzavřený

Usnesení PMS Jihlavsko 03/2021_volba 6.-10.místa_kandidátky_ve_volbách_do_Poslanecké_sněmovny

Přidáno uživatelem Tomáš Bouda před asi 3 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
05.04.2021
Uzavřít do:
06.04.2021
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené krajské předsednictvo,

doručuji jménem PMS Jihlavsko usnesení ve znění(https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1017&p=753585#p753585):

"PMS Jihlavsko vnímá snahu PKS Vysočina jako organizátora voleb obsadit 6. - 10. místo kandidátky v určeném termínu i komplikace, které dosud doprovázely primární volby.

Z tohoto pohledu chápe i usnesení PKS Vysočina, které pověřuje Jana Břížďalu, aby předložil návrh na obsazení zbytku kandidátky ve spolupráci s PMS.

PMS Jihlavsko se takové spolupráci nebrání, nicméně považuje za důležité celý proces správně komunikovat a nadefinovat jeho postup, včetně odpovídajících časových lhůt.

Minimální předpoklad úspěšné spolupráce, která povede ke stanovenému výsledku, tedy navržení kandidáta za příslušné (P)MS, by měl z našeho pohledu zahrnovat podporu členům PMS zaměřenou na dosažení konsensu, a to v těchto bodech:

  • zdůvodnění usnesení PKS Vys 25/2021 ze dne 30. 3. 2021
  • řádnou komunikaci se všemi dotčenými týmy a jejich členy (oficiální cestou)
  • upřesnění kritérií pro výběr kandidátů realizovaný oslovenými (P)MS
  • definování souvislosti mezi nominací PMS s nominacemi získanými dříve v rámci primárních voleb ze strany KF
  • doporučení klíče a návrhu postupu pro jednotlivá PMS s ohledem na jejich místní specifika (například jak naložit s případnými střety zájmů, zohlednění velikosti MS, dosavadních nominací)
  • stanovení jasných termínů pro jednotlivé fáze, které odpovídají (n)JdŘ
  • vysvětlení, jak bude naloženo s podpořenými nominacemi kandidátů, kteří nejsou členy/členkami MS

PMS Jihlavsko navrhuje odložit další kroky do projednání na úterním jednání PKS Vysočina 6. 4. 2021. Výsledné usnesení, které zohlední výše uvedené minimální předpoklady úspěšné spolupráce, navrhujeme představit a projednat na půdě KF jako návrh postupu.

PMS Jihlavsko pověřuje místopředsedu Tomáše Boudu zastupováním na jednání PKS Vysočina 6.4.2021 a dalších jednání v této věci."

Děkuji za součinnost.

Také k dispozici: Atom PDF