Projekt

Obecné

Profil

Akce

Dlouhodobý úkol #35347

otevřený

Programový cíl #35936: Regionální a územní rozvoj

Programový cíl #34567: Podporujeme města a obce krátkých vzdáleností

Budeme pokračovat v zavádění vysokorychlostního internetu do všech měst a obcí, aby měli Středočeši možnost pracovat i z domova.

Přidáno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok. Aktualizováno před 9 měsíc(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Regionální a územní rozvoj
Cílová verze:
-
% Hotovo:

60%

Smlouva:

Soubory

02_2021_12_01_2021.pdf (149 KB) 02_2021_12_01_2021.pdf Jiří Snížek, 03.05.2021 13:52
bila_mista_2021.PNG (1.57 MB) bila_mista_2021.PNG Jiří Snížek, 06.05.2021 08:41
zavadeni_internetu.pdf (554 KB) zavadeni_internetu.pdf Jiří Snížek, 22.10.2021 14:27
KUSK0C0VGGDU př2 Návrh Ceníku KSÚS.rtf (2.11 MB) KUSK0C0VGGDU př2 Návrh Ceníku KSÚS.rtf Jiří Snížek, 17.03.2022 11:20

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 10
  1. března proběhla schůzka s radním pro silniční infrastrukturu, ředitelem krajské správy a údržby silnic a místopředsedou výboru pro chytrý kraj. Společným cílem, který budou radní a ředitel naplňovat, je, aby při každé rekonstrukci silnice v majetku kraje došlo k zakopání chráničky, kterou bude kraj pronajímat poskytovatelům internetu.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

Vznikla pracovní skupina digitální infrastruktura, jejímž členem je Tomáš Zmuda.

První pracovní skupina – Digitální infrastruktura
Na základě cílů, stanovených Národním plánem rozvoje sítí nové generace a připravovaným Národním plánem rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českým telekomunikačním úřadem průběžné mapování infrastruktury vysokorychlostního přístupu k sítím elektronických komunikací (VRI – vysokorychlostní internet).

Tento sběr dat odhalil oblasti na území Středočeského kraje s nedostatečným pokrytím službami pevného přístupu k sítím VRI a některé oblasti s nedostačeným pokrytím mobilními službami. Oblasti jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území SČK, doplněné o větší území s nedostatečným pokrytím v údolí Vltavy, na Příbramsku a v okolí bývalého vojenského újezdu Brdy.

Další mapování, prováděné společností Grant Thornton Advisory (GTA) na objednávku Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2019, mapovalo připojení jednotlivých obcí pod pět tisíc obyvatel. Mapování ukázalo na zhruba tisíc obcí a odloučených katastrů obcí v České republice, které nemají žádné kabelové připojení k sítím elektronických komunikací. Vzhledem k textu definic v dotazníku bylo možné uvést i neaktivní připojení fyzickou infrastrukturou v podobě HDPE trubky určené teprve k zavedení optického vlákna, podmínkou je možnost zřízení takové linky do 6 měsíců od objednávky bez náležitých finančních kritérií. Z důvodu široké definice způsobené legitimní snahou na ochranu investic je skutečný počet obcí nepřipojených kabelovou infrastrukturou s odpovídajícími parametry pravděpodobně podstatně širší. Přesné zjištění bude podrobeno dalším periodickým mapováním ČTÚ a analýzám přímo v oblastech s identifikovaným tržním selháním.

V množině obcí nepřipojených odpovídající kabelovou infrastrukturou leží největší počet těchto obcí na území Středočeského kraje. To je dané strukturou obcí SČK. Z pohledu rozvoje sítí technické infrastruktury jsou stovky malých obcí ve více kilometrových vzdálenostech od sebe investičně a projektově nejnáročnější disciplínou s návratností daleko za odpisovou dobou těchto investic.
Česká republika na centrální úrovni plánuje vyhlášení 5. výzvy z PO 4.2 OP PIK, určené k vybudování právě takové přípojné infrastruktury do obcí. Další výzvy jsou plánovány z programů OP TAK v příštím kohezním období. S velkou pravděpodobností bude možné čerpat z RRF fondů, pravděpodobné jsou také výzvy z IROPu. Signifikantní čerpání těchto finančních prostředků není možné bez spolupráce s krajem, který je vlastníkem pozemků dotčených potřebou vybudování sítí elektronických komunikací.

Podstatnou agendou této pracovní skupiny bude postupné odstraňování bariér výstavby, vybudování databáze projektů veřejných a soukromých investic ve stádiu záměru a koordinace staveb ve smyslu zákona 194/2017 Sb. a přípoloží ke stavbám ve smyslu zákona 416/2009 Sb. Kraj bude při příležitosti oprav a rekonstrukcí usilovat o ukládání chrániček pro zavedení sítí elektronických komunikací všude tam, kde to právě tato skupina vyhodnotí jako účelné. Na základě veřejných konzultací může Kraj investičně vstupovat do připojení sítí elektronických komunikací obcí v území SČK, pokud je není možné připojovat běžným tržním postupem.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 20 na 30

V pondělí 10. května v 9:00 se sejdu s Romanem Hakenem novým územním koordinátorem pro Středočeský kraj Broadband Competence Office

Ve Středočeském kraji tuto problematiku řeší Ing. Jiří Havelka, který se bude také schůzky účastnit. Cílem schůzky je seznámení a organizace webináře pro občany a obce.

https://bconetwork.cz/organizacni-struktura/uzemni-koordinatori/
https://bconetwork.cz/cile-a-aktivity/mise-bco/

"Na úrovni místních a krajských samospráv se BCO zaměřuje na:

  • podporu všestranné koordinace při výstavbě či rekonstrukci liniových staveb s přihlédnutím k rozvoji VR,
  • konzultace pří přípravě územních plánů,
  • pomoc s odstraňováním existujících překážek při přípravě staveb a snižování investiční náročnosti, např. hledáním cest ke snižování výše částek za služebnost, omezení praxe uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, omezení existence duplicitních poplatků atd.,
  • hledání způsobů, jak urychlit proces výstavby vysokorychlostních sítí při zachování podmínek stanovených právním rámcem ČR a při zachování zásad technologické neutrality."

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

70 % do konce volebního období ve spolupráci s Jakubem Rejzkem, místopředsedou Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj Zastupitelstva Středočeského kraje, začerňovat bílá místa v mapě pokrytí, viz https://www.verejnakonzultace.cz/pokryti-am-2020/mapa/

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

  • % Hotovo změněn z 30 na 40
  1. června ve 14:00 se veřejnosti a hlavně obecním zastupitelům představí Roman Haken, nový koordinátor pro zavádění rychlého internetu ve Středočeském kraji. Je možné ho kontaktovat již nyní a překonávat konkrétní právní a technické překážky, např. jak položit optiku ke kanalizaci.

777 793 711
roman.haken@bconetwork.cz

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

Roman Haken byl představen obecním samosprávám, viz https://vimeo.com/559058029

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před asi 1 rok

Schválili jsme akční plán zavádění internetu.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před 9 měsíc(ů)

"Rada Středočeského kraje může v zájmu digitalizace na území Středočeského kraje snížit nebo vůbec nepožadovat nájemné nebo náhrady za omezení užívání silnice nebo náhrady za zřízení věcného břemene v případě realizace přípravných stavebních prací pro budoucí elektronické komunikační sítě nebo v případě budování elektronických komunikačních sítí."

Akce

Také k dispozici: Atom PDF