Projekt

Obecné

Profil

Podání #35326

Návrhy na úpravu JdŘ CF

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 měsíců. Aktualizováno před 3 dnů.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
08.03.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj, jako prostý člen strany bych chtěl požádat republikový výbor o projednání následujících návrhů usnesení;

veskrze se jedná o doporučení technických změn jednacího řádu celostátního fóra, které jsem doufal, že se mi podaří připojit k jiným záležitostem, ale to se zjevně nedaří, takže by jsme si dali jedno společné jednání nad technickými novelami JdŘ CF;

Návrhy jsou;
I) https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=748957#p748957

Republikový výbor předkládá Celostátnímu fóru ke schválení následující návrh usnesení:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:

poslední věta § 36 Hlasování na Internetu nově zní: "Není-li návrhem postupu stanoveno jinak, pokud termín konce nebo začátku hlasování vychází na den, který je dnem pracovního klidu, hlasování se o tento den prodlouží, a to i opakovaně, aby začínalo i končilo v pracovní den; doba na rozmyšlenou přitom musí být dodržena."

II) https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=748958#p748958

Republikový výbor předkládá Celostátnímu fóru ke schválení následující návrh usnesení:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:

 1. v § 16 odstavec (3) se slova "2 dny" nahrazují slovy "5 dní",
 2. v § 20 odstavec (4) se slova "2 dny" nahrazují slovy "5 dní",
 3. v § 33 odstavec (3) se slova "2 dny" nahrazují slovy "5 dní",

III) https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=748959#p748959

Republikový výbor předkládá Celostátnímu fóru ke schválení následující návrh usnesení:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:
intentionaly left blank

IV) https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=745627#p745627

Republikový výbor předkládá Celostátnímu fóru ke schválení následující návrh usnesení:

Celostátní fórum mění § 34 svého jednacího řádu takto:

 1. Na konec odstavce (1) se doplňuje věta "Stav podpory se začíná vyhodnocovat až po uplynutí 24 hodin od založení podnětu pro zahájení jednání."
 2. Do odstavce (2) se za slova "poprvé řádně oznámen členům." vkládá věta "Stav podpory podnětu se začíná opětovně vyhodnocovat až po uplynutí 24 hodin od tohoto oznámení.

V) Tohle reaguje na schválení předpisu o Institut doplňením ustanovení, zjevně nyní v jednacím řádu chybí

Republikový výbor předkládá Celostátnímu fóru ke schválení následující návrh usnesení:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:

 1. v § 19 se v písmeni a) vypouští slovo "strany",
 2. v § 21 se doplňuje nové písmeno, které zní: "x) Kandidáty do správní rady politického institutu navrhuje krajské fórum svým usnesením, republikové předsednictvo, republikový výbor nebo skupina členů.",
 3. v § 45 se doplňují nová písmena, která zní: "x) volbu členů správní rady politického institutu strany v souladu s příslušným předpisem,((§ 3 (1) PoI))",

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před asi 2 měsíců

pro projednání

#2 Aktualizováno uživatelem Dalibor Zahora před asi 2 měsíců

Pro projednání

#3 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před asi 2 měsíců

Pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Tomáš Unger před asi 2 měsíců

Pro Projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 měsíců

Pro projednání I), II), V)

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

 • Přiřazeno nastaven na Exasistent RV
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

Myslím, že mám podporu, prosím o přidělení předsedajícího.

#8 Aktualizováno uživatelem Tomáš Unger před asi 1 měsíc

Později ale Pro projednání

#9 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

Podpora ještě nebyla sesbírána

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

Republikový výbor má 27 členů.
1/5 představuje cca 6 členů.

Alespoň některý z návrhů zde podpořili Jan Bednařík, Dalibor Záhora, Daniela Weissová, Tomáš Unger(2x), Dan Leština.
Takže chybí jeden.

#11 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 1 měsíc

No, já vím? :D

#12 Aktualizováno uživatelem Mikulas Peksa před 8 dnů

Pro projednání, ať to nezdržujeme.

#13 Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 7 dnů

pro projednani

#14 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 3 dnů

Pro svoji Radost si udělám recount;

Jan Bednařík, Dalibor Záhora, Daniela Weissová, Tomáš Unger, Mikulas Peksa a Andrej Ramašeuski v tuto chvíli jsou všichni členy republikového výboru.

Republikový výbor má teď 25 členů, pro svolání jednání je tedy potřeba 5 členů.
Podnět má podporu 6ti a je tedy možno jej svolat. JaJ!

Také k dispozici: Atom PDF