Projekt

Obecné

Profil

Akce

Dlouhodobý úkol #35209

otevřený

Programový cíl #35936: Regionální a územní rozvoj

Programový cíl #34566: Zřídíme výbor pro územní rozvoj

Upřednostňujeme zastavování nevyužívaných průmyslových areálů a proluk místo zabírání hodnotné zemědělské půdy.

Přidáno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok. Aktualizováno před 11 měsíc(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Regionální a územní rozvoj
% Hotovo:

50%

Smlouva:

Soubory

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Jiří Snížek

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

Karel Říha poslal středočeským obcím následující e-mail:

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

níže Vám posíláme k možnému využití informaci o vyhlášení nové podpory revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil 1. února výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití. Jedná se o program, který navazuje na dotační titul, který vyhlašovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v letech 2019 a 2020.

Cílem programu je umožnit přeměnu degradovaného a nevyužívaného území ve vlastnictví obcí a krajů na území, které bude sloužit účelům občanské vybavenosti. Na těchto územích může vzniknout veřejně přístupný park nebo zařízení či stavba pro vzdělávání, sport, kulturu ad. Podpora ze SFPI pro regeneraci brownfieldů pro jiné než hospodářské využití, bude poskytovaná kombinací dotace a bezúročného úvěru (úvěr, dotace nebo kombinace) na základě vládou schválené Strategie regionálního rozvoje 21+. Maximální výše poskytnuté podpory je 50 mil. Kč a žadatelé budou moci v rámci předkládaného projektu také nemovitost vykoupit.
Žádosti bude Státní fond podpory investic přijímat od 1. března do 30. dubna 2021.
Všechny potřebné informace k vyhlášenému programu, včetně kontaktů pro možnosti konzultací, jsou uvedeny na webu SFPI https://sfpi.cz/brownfieldy/
V případě, že Vám v oblasti revitalizace brownfieldů můžeme být nějak nápomocni, ať už v souvislosti s novou výzvou SFPI na regeneraci brownfieldů pro jiné než hospodářské využití nebo jiným způsobem, dejte nám prosím vědět.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • Kategorie nastaven na Regionální a územní rozvoj

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
 • Začátek smazán (01.03.2021)
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Fronta změněn z Programový cíl na Dlouhodobý úkol

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

Vznikla Komise pro otázky bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP) Mladá. Druhé setkání této komise se uskuteční v pátek 14. května 2021 v budově městského úřadu Milovice.
Předběžně jsou možné 3 scénáře rozvoje:
1) velký projekt na ploše větší než 100 hektarů
2) soubor menších nesouvisejících projektů, kdy každý jeden zabere méně než 2 hektary
3) nulová varianta - žádné projekty, žádná aktivní role kraje, přírodní rezervace

Stálými hosty komise jsou i starostové a starostky obcí, na jejichž katastrech BVVP Mladá leží. Cílem komise pro tento rok je podepsání memoradna, které bude deklarovat společný zájem obcí a kraje, jak dál BVVP Mladá rozvíjet.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

10 % do konce června - vydání katalogu dobré praxe, příkladů regenerovaných brownfieldů ve Středočeském kraji, jedna příručka již existuje, viz přílohu, plus existují karty k vybraným brownfieldům prezentovaným jako investiční příležitosti zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_ip_story/

10 % 24. června 2021 14:00 - prezentace dotačních programů pro regeneraci brownfieldů, shrnuto zde: http://www.brownfieldy.eu/financni-podpora/

50 % do konce volebního období řešení jednotlivých projektů

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 40 na 30

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

Středočeský kraj poskytuje k regeneraci brownfieldům konzulatace zdarma

Mgr. Karel Říha
Tel.: 257 280 375
Email: riha@kr-s.cz
MT: 725 397 428

https://kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/investicni-prilezitosti

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před asi 1 rok

Ve čtvrtek 26. června 2021 od 14:00 proběhne prezentace zregenerovaných brownfieldů ve Středočeském kraji. Prezenatace bude veřejná a je možné ji sledovat zde: https://vimeo.com/560871048

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před asi 1 rok

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku k problematice brownfieldu Milovice-Boží Dar a územního plánu města Milovice. Jednání se uskuteční dne 20. 7. 2021 od 10:00 hod. v jednací místnosti č. 3072 Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

S pozdravem

Rozdělovník:

Pozvánka bude zaslána účastníkům -
za samosprávu SK:

 • Libor Lesák - radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek; e-mail: lesak@kr-s.cz
 • Ing. Věslav Michalik CSc. - náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací; e-mail: michalik@kr-s.cz
 • Mgr. Jana Skopalíková - radní pro oblast životního prostředí a zemědělství; e-mail: skopalikova@kr-s.cz
 • Petr Vychodil MPA - předseda Výboru pro regionální rozvoj a člen zastupitelstva; e-mail: zk_vychodil@kr-s.cz
 • Mgr. Karel Marek - předseda Komise pro majetek, člen Výboru sociálních věcí a člen zastupitelstva; e-mail: zk_marekk@kr-s.cz za KÚ SK: -Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu; e-mail: holendova@kr-s.cz
 • Ing. Jaroslav Řikovský, vedoucí Odboru majetku a hospodářské správy; rikovsky@kr-s.cz
 • Mg. Petr Matura, vedoucí Odboru veřejné mobility; e-mail: matura@kr-s.cz
 • Ing. Jiří Kubiš- vedoucí oddělení regionálního rozvoje; e-mail: kubis@kr-s.cz
 • Jiří Pokluda, vedoucí oddělení evidence majetku - pověřen zastupováním; e-mail: pokluda@kr-s.cz
 • Ing. Patrik Macho, vedoucí oddělení regionální infrastruktury; e-mail: macho@kr-s.cz
 • Mgr. Karel Říha – oddělení regionálního rozvoje; e-mail: riha@kr-s.cz
 • Ing. arch. Jaroslav Plzák - oddělení regionálního rozvoje; e-mail: plzak@kr-s.cz hostům:
 • Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D., spol. Knesl+Kynčl, s.r.o.; e-mail: Jakub.Kyncl@knesl-kyncl.com
 • Lukáš Pilc, starosta města Milovice; e-mail: lukas.pilc@mesto-milovice.cz

Další postup v tématu BVVP Milovice - Mladá bude:
1) memorandum s obcemi o dalším využití prostoru
2) územní studie

Další setkání s obcemi, na jejichž katastru je bývalý vojenský výcvikový prostor, bude na podzim roku 2021.

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před 11 měsíc(ů)

Dotčeným obcím jsme zaslali návrh memoranda o rozvoji bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice - Mladá. Obce mohou memorandum připomínkovat do konce listopadu 2021.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF