Projekt

Obecné

Profil

Podání #35026

Usnesení RV 12/2021 - Navázání programu koalice na dosavadní přípravu programu

Přidáno uživatelem Exasistent RV před 6 měsíců. Aktualizováno před 2 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.02.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

30%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

doručuji vám následující usnesení RV:

Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu zajistit, aby zástupci Pirátů v expertních týmech koalice, programovém týmu koalice a v koaliční radě:
1) při zadávání zpracování programových bodů přímo vycházeli všech dosud zpracovávaných programových bodů Pirátů pro volby 2021;
2) neprodleně uvědomili republikový výbor a členskou základnu o případných odchylkách od dosud zpracovávaných programových bodů Pirátů pro volby 2021;
3) zveřejnili, alespoň členské základně Pirátů, "přehled bodů ETK", které se mají dále zpracovávat.

Viz: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=56130


Související úkoly

související s Republikový výbor - Podání #34917: Navázání programu koalice na dosavadní přípravu programuDokončen07.02.2021

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před 6 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Vojtěch Pikal

#2 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před 6 měsíců

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Děkujeme za info, bude probráno na RP 22.2.

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 5 měsíců

  • související s Podání #34917: Navázání programu koalice na dosavadní přípravu programu přidán

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 5 měsíců

Tak, proběhla porada s úkolovaným a porada s úkolujícím.

Pokusím se to taky předat neformálně nejdřív, bo je to zjevně efektivnější.

1) Přehled příparavy programu je zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=743925#p743925 je třeba zvážit aktualizaci přehledu (nebo uvést kde najít aktuální přehled)
2) Je zde žádost o souhrnnou informaci jak se body, které byly průběžně publikovány zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1446&t=54678 transformovali do bodů dle bodu (1)
3) Obecně se domluvit na nějakém průběžném způsobu informování základny a RV o procesu programu (např. zápisy z programového týmu)

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před 5 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 30

Vykomunikováno s Dan Galuszka, měl by to zpracovat.

#6 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 5 měsíců

Zdravím RV!

Po přijetí koaliční smlouvy se dala výzva ETK, aby připravily návrhy bodů, které chtějí zpracovat do volebního programu. Opěrným dokumentem byla koaliční smlouva tak, aby se témata ze smlouvy v programových bodech odrážela. ETK svoje návrhy představily programovému týmu. Programový tým body prošel a schválil návrhy bodů. Ze zhruba 150 návrhů se vytvořil seznam 70 bodů. K redukci bodů programový tým vedlo zejména: úsilí, aby program byl vyváženým mixem a zároveň aby množství bodů reflektovalo kapacity zpracovatelů, programového týmu a dalších zapojených stran. Z výše uvedených důvodů se některé body, které již byly připravené a prošly CF, sdružily/podřadily tématicky do bodu nového. Podklady z těchto bodů využíváme. Některé body zůstaly de facto v podobě, jak procházely CF, jen se doplnily a upravily některé oddíly (obohacení v sekci “co už jsme udělali” o činnosti STAN apod.).

Přesný převod koaliční smlouvy do bodů je v tomto souboru v listu “schváleno-programovým-týmem”, kde jsou výňatky z koaliční smlouvy, event. další témata, které patří do jednotlivých bodů. Např. bod Konsolidační (finanční) plán státu má obsahovat min. 3 témata (viz řádky 15,16,17).

Stav bodů zachycujeme pomocí semaforu a stavu v tomto souboru na listu “programové-body”. Krokový postup při zpracování programu je zachycen ve stejném souboru na listu “stavy”.

Vedoucí programového týmu Jakub Michálek rovněž připravuje mail pro RV, jehož součástí bude přístup RV do jednotlivých bodů.

Updaty o práci programového týmu a celkově celého projektu "program psp21" jsou a budou zveřejňovány ve vlákně, které sem prsknul už přede mnou Vojta.

#7 Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před 5 měsíců

Díky moc za informace!
Chápu, že se všichni snažíte, abychom měli co nejlepší program. A díky moc všem, kteří se na tom podílejí. Nicméně myslím, že se nám tady děje něco, co dle mého není správně.

Pokusím se popsat moje poznatky a možné náměty k zamyšlení:

  • programový tým/editorský tým (snad víte, co myslím) sahá do obsahové stránky programu tím, že sdružuje/podřazuje/vynechává body. Myslím si, že toto by mělo být na odborných týmech samotných, ne na týmu editorů. tzn. šlo na týmy poslat žádost s tím, jaký tým může dodat kolik témat; bylo by tedy na RT, aby sami prioritizovali svá témata případně sdružili, co uznají za vhodné
  • sdružování témat je sice hezké, protože to vypadá, že nic není vynecháno. Nicméně v kombinaci s tím, jak vypadají šablony a limity na znaky, je to prostě ve spoustě případů efektivně vymazání daného tématu skrze nemožnost se koherentně vyjádřit k oběma zároveň
  • zaznamenávám (OPĚT A ZASE) problém se začleněním MRT pod různé resorty. Jako vždy, i tentokrát to plodí jen problémy a zvýšenou náročnost na čas i energii všech zúčastněných. Navrhuji tedy, aby byla zřízena speciální sekce pro meziresortní témata (prozatím vím, že by o zapojení do této sekce měli zájem MRT Lidská práva, Návykové chování a taky tým Duševní zdraví).

#8 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před 2 měsíců

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF