Projekt

Obecné

Profil

Akce

Programový cíl #34836

otevřený

Programový cíl #35931: Rodina a sociální služby

Zajistíme dostupné bydlení

Přidáno uživatelem Tomáš Zmuda před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
Rodina a sociální služby
Začátek:
03.02.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:

Popis

Zmapujeme situaci okolo bytové nouze v kraji. Poskytneme podporu obcím, které na svém území řeší problémy s dostupností bydlení nebo komplexní problémy v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Podpoříme spolupráci mezi postiženými územími tak, aby se problémy pouze nepřesouvaly z obce do obce.


Soubory

Aktualizováno uživatelem Lukáš Kohout před více než 1 rok

  • Rodičovský úkol nastaven na #35931

Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před asi 1 rok

Schválili jsme Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení.

  1. Účelem daru je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti:

a) pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace; sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení,

b) pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru; dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

  1. Dar dle Pravidel lze poskytnout žadateli na výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle výzvy č. 1/112/2019 – dotace a výzvy č. 2/112/2019 – úvěry.
  2. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů uvedených v odstavci 1. tohoto článku Pravidel a současně se stanovuje tak, aby byla splněna podmínka minimální spoluúčast žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Pro tento účel jsme v rozpočtu kraje vyčlenili 20 milionů korun.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF