Projekt

Obecné

Profil

Podání #34489

uzavřený

Zřízení trvalých pracovních skupin RV

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
17.01.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Zdravím vás, bytosti republikového výboru!
Zřízení trvalých pracovních skupin v kontextu aktivizace RV, kterou jsem si dala za úkol, jsme probírali již na několika zasedaních/mumblech. Na lednovém mumblu jsme došli ke konsenzu ohledně toho, jak by daná usnesení měla vypadat a následně byl více než týden na připomínky. Přicházím tedy s žádostí o podporu pro toto usnesení.

Usnesení 1:

1) Republikový výbor zřizuje trvalé pracovní skupiny složené za členů republikového výboru jako své podřízené týmy přiměřeně dle organizačního řádu. Úkolem těchto skupin je podrobněji se věnovat úkolům republikového výboru podle čl. 9 (5) stanov.
2) Návrh na zřízení pracovní skupiny může výboru předložit skupina alespoň tří členů republikového výboru, kteří se pak automaticky stanou jejími členy.
3) Pracovní skupinu tvoří alespoň tři členové republikového výboru.
4) Republikový výbor konstatuje, že členové i nečlenové RV se nadále mohou sdružovat do pracovních a libovolných jiných skupin. Takové skupiny se mohou nazývat "zřízené republikovým výborem", pokud jejich založení bude schváleno alespoň jako procesní návrh (během jednání na zasedání nebo jiného jednání republikového výboru).

DŮLEŽITÉ:
V rámci jednání pak podám další návrhy usnesení k jednotlivým trvalým pracovním skupinám, na jejichž vzniku jsme se už shodli. Podporu pro tyto usnesení by pak měli vyjádřit ti členové RV, kteří se chtějí stát členy příslušné skupiny (viz usnesení výše).

Návrhy usnesení, které budou předloženy až po počátku jednání, jsou tyto:

Republikový výbor zřizuje
Rozpočtovou pracovní skupinu, která zejména (i) předjednává výroční finanční zprávy, výsledky hospodaření a zprávy o kampani, (ii) účastní se přípravy rozpočtu a rozpočtového výhledu, (iii) sleduje čerpání rozpočtu v průběhu roku, (iv) informuje RV o současném stavu (4x do roka).

Republikový výbor zřizuje
PaRo pracovní skupinu, která zejména (i) vyhodnocuje probíhající/proběhlé projekty podpořené z PaRo, (ii) napomáhá při navrhování a organizaci PaRo.

Republikový výbor zřizuje
Programovou pracovní skupinu, která zejména (i) předkládá podněty do jednání o programových dokumentech a k volebnímu dohledu nad programy, (ii) dohlíží na přípravu a předjednává nejdůležitější programové dokumenty na různých úrovních.

Republikový výbor zřizuje
Technickou pracovní skupinu, která zejména (i) plánuje rozvoj technických systémů vlastněných CF ve spolupráci s jejich věcnými správci, (ii) připravuje koncepci užívání a rušení technických systémů vlastněných CF, (iii) zastupuje roli věcných správců tam kde nejsou určeni.

Republikový výbor zřizuje
Senátní pracovní skupinu, která zejména (i) provádí volební dohled nad senátními volbami (protože jsou osobnostní, je namístě začít již u výběru kandidátů), (ii) komunikuje a kooperuje s kraji, našimi senátory (zkušenosti z kampaně) i volebním výborem, (iii) posíluje předávání best practices.

Republikový výbor zřizuje
Předpisovou pracovní skupinu, která zejména (i) připravuje úpravy předpisů ve spolupráci se členy dalších orgánů strany, (ii) reviduje předpisy a případně navrhuje jejich refaktorizaci či zjednodušení.

Republikový výbor zřizuje
Pracovní skupinu pro rozvoj odborně-politické sekce strany, která zejména (i) Dohlíží na rozvoj odborně-politických týmů a připravuje usnesení ohledně změny předpisů a úkolů podřízených týmů, (ii) vysílá zástupce do společných pracovních skupin a orgánů ohledně tohoto tématu (v současnosti grantová komise, pracovní skupina k reformě).

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 3 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Lydie Franka Bartošová před více než 3 roky(ů)

Pro projednáni

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 3 roky(ů)

navrhuji bod 4) usnesení 1 do jednání zařadit jako samostatný, s ničím se nevylučující návrh

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky(ů)

Nedalo by se někde doplnit, třeba do bodu 2) , že trvalé pracovní skupiny se zřizují usnesením RV? (Nebo klidně rozhodnutím Jednatelů RV)

"2) Návrh na zřízení pracovní skupiny může výboru předložit skupina alespoň tří členů republikového výboru, kteří se pak automaticky stanou jejími členy. Trvalé pracovní skupiny zřizuje republikový výbor svým usnesením na takový návrh."

U těch dalších skupin by bylo fanj vyznačit ty zakládající členy.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 3 roky(ů)

Přijímám Vojtův návrh ohledně doplnění bodu 2 Usnesení 1 za svůj.

K těm jménům: já bych to do usnesení nedávala, jelikož takto to bude více dynamické. Přišlo by mi absurdní, aby někde v usnesení o zřízení trvalé skupiny visela jména lidí, kteří se práce v té skupině už dávno neúčastní.

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 3 roky(ů)

Bych to upravil na "Návrh na zřízení trvalé pracovní skupiny...". Protože asi nechceme, aby všechny pracovní skupiny musely být zřizovány usnesením.

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před více než 3 roky(ů)

Já si myslim, že je jasné, že body 2 a 3 rozšiřujou bod 1 o trvalých pracovních skupinách. o jiných skupinách je akorát ta čtyřka.. ale pokud je shoda na tom, že to je potřeba doplnit, nebráním se tomu. je to formalita

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před více než 3 roky(ů)

pro projednani, samozrejme

Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

  • Přiřazeno nastaven na Dalibor Záhora
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Dalibor Záhora před více než 3 roky(ů)

Odhlasováno, všechna usnesení byla schválena.
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=750053#p750053

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 90
  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Na webu RV to je, ještě dodám na wiki

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 90 na 100
  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF