Projekt

Obecné

Profil

Akce

Úkol #34206

otevřený

Lokální šetrně vyprodukované potraviny do krajských zařízení

Přidáno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů). Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
01.01.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00hod)
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Zatím sem překopíruju nějaké úryvky svých mailů několika ostatním zastupitelům, z toho by mělo být jasné, co se událo, a kudy dále. Klíčové bude připravit nějaký scénář a podklady pro schůzku 28.1. Bude potřeba kontaktovat T. Uhnáka, J. Lehejčka a F. Navrkala, aby nám dodali vše, co mají.

"Vážené kolegyně, vážení kolegové,

píšu ohledně problematiky, které jsme se dotkli na minulém i předminulém zastupitelstvu a po něm, vytváření poptávky pro lokální a šetrně hospodařící zemědělce.
Na tom minulém jsme řešili občerstvení pro samotné zasedání, což považuji za opravdovou drobnost. Ale mohlo by nám to ukázat cestu pro řešení u mnoha dalších krajských zařízení, školních jídelen, nemocnic apod.

1) Ptal jsem se na možnosti ohledně našeho občerstvení paní Mrázkové, a přestože jsme se nebavili o žádném konkrétním dalším postupu (nedovolil bych si úkolovat KHEJ), mluvila o nápadu následně s paní Pandulovou a manažerem provozovny Office Foods, která nám občerstvení dodává. Údajně již na nadcházejícím zastupitelstvu by měly být vidět nějaké změny (viz email níže). Bojím se, že nebude zohledněno to, o čem jsem osobně mluvil s paní zastupitelkou Šťastnou, tedy že by nemělo jít jen o zemědělce lokální, ale také konkrétně ty, kteří svým hospodaření nějakým způsobem zlepšují životní prostředí v kraji. To je alespoň pro mne hlavním smyslem celého nápadu. Ale pokud bude posun alespoň k těm lokálním, bude to skvělé. Uvidíme, jak se s tím v Office Food vypořádají a případně to můžeme výhledově doladit.

2) Informoval jsem se u manažera provozovny, jak na to pohlíží a jaká je současná praxe. Jsou schopní nám dodat v zásadě cokoliv, o co jako kraj požádáme. Šlo by to např. formou seznamu vhodných dodavatelů. Současná praxe je taková, že potraviny nakupují v Makru. Mají nějaké další dodavatele např. zeleniny, ale ti ji údajně také nakupují z větší části v Makru... To nemusí být nutně špatně, ale jistě by to šlo vymyslet lépe.

3) Hlavně ohledně budoucích plánů pro další krajská zařízení jsem volal panu Staňkovi z budějovické ASZ. Ne že bych chtěl např. Agrární komoru vynechávat, naopak, ale věřím, že jejich pohled dostatečně zastane paní zastupitelka Šťastná. Dále bychom to případně měli probrat s ProBio.
Pan Staněk nápad kvituje a slibuje spolupráci, plánuje nám výhledově dodat třeba seznam příkladů dobré praxe z jiných samospráv.
Velice reálně to vidí u živočišné výroby, kde by se zřemě dal relativně snadno sestavit seznam malých zemědělců s dobytkem na pastvě a prodávajících své produkty přímo, měla by ho mít mj. Krajská veterinární správa. U rostlinné výroby nad tím ještě bude s kolegy přemýšlet. Dále nám nabízí exkurzi na některé z farem Asociace.

4) Ohledně příkladů odjinud velmi doporučuji si projít tento seznam:
http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/?filter-topic=0&filter-subject=3123&filter-locality=1
a tento seznam: http://sovz.cz/priklady-dobre-praxe/?filter-topic=0&filter-subject=3123&filter-locality=0

5) Navrhuji se se zájemci nad tématem sejít po Novém roce, vyhovovalo by Vám to třeba 28.1. od 16:00?

Budu se těšit na spolupráci, doufám, že bude plodná a že je to věc, kterou skutečně můžeme řešit společně.

S pozdravem,
Dan Leština"

"Pěkný den,
pokud GAECem myslíte český DZES, tak ano, ten považuji ve věcech klíčových pro přírodu za zcela nedostatečný. (Rád věřím, že v jiných je zase pro zemědělce příliš náročný, ale to asi my zde nevyřešíme.)

Jak jsem říkal osobně, jedna varianta je podporovat prostě produkty ekologického zemědělství, ty se poznají snadno, protože certifikát a systém existuje. Na druhou stranu je to celkem přísné, v některých ohledech až zbytečně, a možná bychom příliš limitovali výběr a zvedali náklady. Jako schůdnou variantu pro krajskou samosprávu si umím představit kompenzaci ceny, pokud by se některá krajská organizace rozhodla nějakou část produktů nakoupit s tímto certifikátem (a zároveň s regionálním původem). Tím bychom podpořili poptávku, aniž bychom na kterýkoli článek řetězce kladli nerealistické nároky.
Ideálem by mohl být ucelený systém po vzoru města Kodaně, kde dosáhli 90% eko produktů ve svých jídelnách, a to bez vyšších nároků na rozpočet (protože méně plýtvají, používají jiné postupy a o něco méně masa, to udělá velký rozdíl).
Viz třeba: https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/11/14/public-money-public-goods/
nebo: https://euorganic2030.bio/initiatives/organic-on-every-table/
Přenést to jedna k jedné do našeho kraje samozřejmě nepůjde, dánský venkov trochu znám, to množství malých ekofarem je na úplně jiné úrovni než u nás. Ale právě to by mohl být směr, jakým se pomalu ubírat.

Pokud bychom vymýšleli něco vlastního, ukazatele bychom museli nastavit v diskusi se samotnými jihočeskými zemědělci. Budu v tom pokračovat, ale z rukávu realistické parametry pro Jihočeský kraj nevysypu. Ale ano, pokud se bavíme o chovu na pastvinách, mohly by být VDJ/ha dobrý ukazatel toho, jak k tomu kdo přistupuje."

"Že je nabídka zatím malá, je mi jasné, a řekl bych, že to není argument, proč do toho nejít. Alespoň to právě nebudou pro kraj ze začátku velké náklady a bude to mít správně motivační efekt pro další do eko režimu přejít. A i na Vaší infografice je několik adres, kde si lze objednat zeleninu apod. Je to ale samozřejmě argument, proč od toho nečekat zázraky hned od začátku, to je jasné, a proč to doplnit ještě případně nějakým jiným opatřením.
ÚOHS se případně můžeme zeptat, ale dobré rady, kudy na to, máme třeba na tomto webu: http://sovz.cz/ "


Dílčí úkoly

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Vítek Lamač má kontakty ve školních jídelnách - vytěžit.
Jarda Hansal řeší příbuzné téma v ČB - spojit se a neopakovat stejnou práci.

Oběžník Franty Navrkala se spoustou odkazů zde: https://zulip.pirati.cz/user_uploads/2/72/L6_HzAPWCrXor6kW6QPysUiy/Jidelny_obeznik_FN.pdf

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Znamenám si několik poznámek z hovoru s T. Uhnákem:

Pošle výcuc podkladů, může udělat rešerši nabídky biozemědělství.

Možnost skrz z. o zadávání veř. zakázek stanovit kritéria (např. Litomyšl již něco málo má).
Město Vídeň - Ekokauf Wien - mají povinnost odebírat min. z 50 % z biopotravin, další enviro a sociální kritéria.
Kodaň to zavedla, protože měla kontaminované studny. ČHMÚ a Recetox dělá monitoring pesticidů - podívat se.
Dát také argumentačně do souvislosti s Orlíkem.

Vymýšlet vlastní kritéria šetrnosti je podle TU náročné, jediná zákonem stanovená jsou v z. o ekologickém zemědělství.
Radí maximálně integrovat EZ, příp. nějakou nadstavbu.

Participative Guarantee system - hodnocení mezi zemědělci navzájem, od spotřebitelů,...

 • pochází z Jižní Ameriky, zkoušeli zavádět na několika farmách.

Kontaktovat:
Václavík - Skutečně zdravá škola
AMPI, ProBioLiga - Jan Valeška (odkázat se na TU)
Moudrý - JčU - zpracoval analýzu na jihočeské veřejné stravování


Ještě sem kopíruji nějaké tipy od H. Šťastné:
"Třeba by stačilo navštívit Střední veterinární, zemědělskou a zahradnickou školu...v ČB, kde téměř 100 surovin berou od jihočeských zemědělců a zpracovatelů. Třeba nám dají návod, jak na to ."

"Ekologičtí zemědělci v JK sice obhospodařují 20% zemědělské půdy, ale na výrobě potravin se podílejí méně než ze 2 %.
Tady je orientační mapa https://aa.ecn.cz/img_upload/8d8825f1d3b154e160e6e5c97cf9b8b3/bio_jihocesky_kraj_1019_web.pdf
Jedná se zejména o farmy zaměřené na extenzivní chov masného dobytka."


Diskuse s Jardou Hansalem o Budějckých jídelnách, jeho materiály a výzva k telefonátu zde: https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/167-Zastupitelsk.C3.BD-klub.20.C4.8CB/topic/.C5.A1koln.C3.AD.20j.C3.ADdelny/near/627988

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Jan Valeška radí:

 • ministerstvo zemědělství dělalo pilotní projekt, materiály na odboru ekologického zemědělství (Ing. Makovský) nebo v bioinstitutu (Andrea Hrabalová?), který to asi zpracovával, viz email

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Kontaktu od Víti Lamače a na SOŠ na Rudolfovské jsem se nedovolal - zopakovat.
S dr. Moudrým (http://pece.zf.jcu.cz/pracovnici/moudry%20h.htm ) jsem domluven na zítřek.


Mluvil jsem s vedoucím odboru ekozemědělství na MZe Makovským, archivuji si zde následný email:
"Vážený pane inženýre,
na základě našeho telefonického hovoru prosím o zaslání výstupu "Analýzy současného stavu využívání biopotravin v provozovnách školního stravování v ČR, zjištění zájmu o používání biopotravin ve školních jídelnách", kterou dle mých informací ministerstvo zadalo zpracovat v r. 2018.
Budu rád i za případné další materiály týkající se veřejného a školního stravování.

Doslechl jsem se také o pilotním projektu na dodávání biopotravin realizovaném kantýnou MZe, pokud je to pravda a pokud by byly jeho výsledky v nějaké formě k zaslání, budu za to také moc vděčný."


Makovský i Valeška radili možnost kromě biopotravin zahrnout i integrovanou produkci - prověřit možnosti v JčK

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Jedna starší analýza je zde: http://eagri.cz/public/web/file/39454/brozura_Bioskoly_11_2009_CD.pdf - Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních, od Country Life pro MZe (2009)


Tomáš Václavík - poznámky z hovoru:

radní Klíma - zahrnout, jeho ZŠ Malšice je stříbrná škola v programu Skutečně zdravá škola.

V rámci certifikátu SZŠ mají limit 5/10 % bio, to je realistická dosažitelná hladina vzhledem k nabídce v ČR.

Důležité je budovat dodavatelský řetězec - sdílená auta, družstva,...
Zásadní je koordinace jídelna vs. zemědělec vs. dodavatel, umožnit se potkat.

Možná další kritéria: čerstvost a sezónnost.
Volný výběh apod. u vajec (u jiných potravin problematické, standardy spíš nejsou).


Nezapomenout zkusit se dostat k současným dodavatelům do školních jídelen přes kontakty ve školních jídelnách.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Zkusit manažerovi provozovny Office food na krajském úřadě (https://officefood.cz/kucb-uzimnihostadionu/) nadhodit kritéria Skutečně zdravé jídelny, co na ně bude říkat: http://www.skutecnezdravajidelna.cz/kriteria-programu
(Pozor, je to i anti-GMO, možná tam budou další zbytečná omezení.)


Několik možných dodavatelů pro inspiraci zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/mapa-skutecne-zdravych-dodavatelu?title=&region=3

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Poznámky z hovoru s Janem Moudrým:

 • biopotraviny do veřejného stravování budou jedním z pilířů nového akčního plánu rozvoj ekologického zemědělství
 • bude také cíl 4-5 % biopotravin, ale zatím jen co se týče veřejných zakázek (tedy zřejmě ne školní a standardní veřejné stravování)
 • podle něj dobré propagovat i regionální potraviny, čerstvé, sezónní potraviny,...; dalo by se také podporovat menší zemědělce, protože jsou důležití pro kraj i přírodu (2003-2017 zkrachovalo 30k z 50k malých zemědělců)
 • Tomáš Chovanec, radní ČB se tímto zabývá, a zájem o to má náměstek Hroch
 • pokud kvóty, dají se dělat i bezbolestně, pokud se to v jídelnách dobře vysvětlí - brambory, zelenina, ovoce
 • pošle materiály, studie
 • zúčastní se zítřejší schůzky

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

SOŠ Veterinární Rudolfovská:

 • žádný program na BiO nebo regionální nemají, vedoucí kupuje "podle citu", co jí přijde vhodné v rámci standardních dodavatelů
 • byli již na nějakém školení od Moudrého&Moudrého, moc se jim to líbilo
 • v biopotravinách je problém cena (kromě dalšího)
 • důležitá je vzájemná důvěra v celém řetězci od zemědělce po jídelnu

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Archivuji si email:
"na základě našeho krátkého hovoru posílám podklad s prosbou o vyjádření, nakolik Vaše provozovna u krajského úřadu v ČB plní kritéria Skutečně zdravé jídelny, případně nakolik by bylo realistické je splnit, ať už se to týká občerstvení na zastupitelstvu nebo běžného provozu jídelny.
Jde nyní čistě o moji informaci a orientaci v problematice.
Pro podnikové jídelny jsou kritéria zde: http://www.skutecnezdravajidelna.cz/user_uploads/Kriteria/Skutecne%20zdrava%20jidelna_kriteria_podnikove%20jidelny.pdf
(Vysvětlení některých pojmů je potom zde: http://www.skutecnezdravajidelna.cz/user_uploads/Kriteria/Skutecne%20zdrava%20jidelna_nepovolena%20aditiva_kriteria.pdfa zde: http://www.skutecnezdravajidelna.cz/user_uploads/Kriteria/Skutecne%20zdrava%20jidelna_podil%20cerstvych%20surovin_kriteria.pdf )
S díky a pozdravem"


Asistentka radního Klímy říká, že zítra ve 4 nemůže, spojit se tedy jindy a jinak

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

zápisky z dalšího hovoru s jídelnou:

 • bylo školení od odboru školství MMČB (paní Fuchsová?) - propagovalo Madetu a Vodňanské kuře :)

 • je problém s cenou bio a lokálních surovin, kompenzace by možná pomohla, ale je třeba domyslet konkrétní mechanismus dle vyhlášky

 • do Skutečně zdravé školy se nepřihlásili z důvodu nedostatku času a kapacity, pošlou reakci na kritéria

 • ČB přispívaly dětem na diety - možná by se dal okopírovat právní rámec

 • snaží se, rádi podpoří menší a bio

 • musí mít nasmlouvané dodavatele - mají cca 10 podle druhů potravin

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před téměř 2 roky(ů)

Proběhl piratecon o školních jídelnách, je na moodlu. Na první poslech tam není nic zásadního pro toto téma, ale měl by si ho někdo poslechnout a ověřit to :)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před téměř 2 roky(ů)

Přišla dlouho slibovaná pozvánka:
"Vážený pane zastupiteli,
z pověření náměstka Pavla Klímy si Vás dovoluji pozvat na jednání ve věci regionálních potravin a to dne 18.5. od 10:00 hod..."

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

 • Soubor Vídeň kritéria.jpg přidán
 • Soubor BIOdoskol_manual.pdf přidán
 • Soubor brozura_Bioskoly_11_2009_CD.pdf přidán
 • Soubor AAAAnalýza def. 5. 12.2018.docx přidán

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

 • Soubor smazán (brozura_Bioskoly_11_2009_CD.pdf)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

 • Soubor smazán (AAAAnalýza def. 5. 12.2018.docx)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

 • Soubor smazán (BIOdoskol_manual.pdf)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

 • Soubor smazán (Vídeň kritéria.jpg)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

Pardon, tak jinak, materiály od T. Uhnáka s nejasnou šiřitelností dávám do uzavřeného podúkolu: https://redmine.pirati.cz/issues/36176

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

Plánovaná schůzka s hejtmanem Kubou nad tímto tématem v následujících týdnech (ozvat se, pokud se oni neozvou).
Nastudovat maximum updatů do té doby.

Aktualizováno uživatelem Jaroslav Hansal před více než 1 rok

bio potraviny ve skolnich jidelnach - je to cenove realne, kdyz financni limit na obed je 24 Kč a pro celodenní jídlo ve školách 31 Kč (3 jídla za den)?
a kucharky se musi kazdy mesic vyporadavat predevsim se spotrebitelskym kosem? to je jejich velka starost a dosud jsou jednotlive jidelny krom techto 2 omezeni velmi samostatne v planovani stravy. a co jsem pochopil velmi nelibe nesou jakekoliv zasahy do jejich pravomoci (predpokladam, ze maji i nejake "vsimne" od dodavatelu, ktere si take vybiraji sami).

Největší problémy navštívených jídelen

 • vaření diet u malých jídelen je velký problém (TOHLE je opravdu mega problem - bezlepkove jidlo, ruzne diety.... kucharky se toho boji)
 • rezervní finanční fond pro krizové situace
 • spotřebitelský koš nereflektuje sezónnost cen potravin
 • neexistuje personální náhrada při onemocnění kuchařek
 • nejsou vypracovány žádné krizové plány pro nepředvídatelné situace
 • malá pomoc zřizovatele při “papírování”
 • pro oběd je finanční limit 24 Kč, pro celodenní jídlo ve školách 31 Kč (3 jídla za den)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 1 rok

Ad cenová dostupnost bio: viz ten neveřejný materiál, který jsem teď nahrál sem: https://redmine.pirati.cz/issues/36176#note-1
Řádově lze třeba 5 % bio zajistit při zvýšení ceny o 0,5 až 2 %.

Finanční limit si nejsem jistý, jak myslíš, každopádně je dotace na porci od státu, ta by se měla nyní podstatně zvýšit.

Ad zásahy do pravomoci apod. - je to tak, doporučuju ty další materiály - https://redmine.pirati.cz/issues/36176
že nařizování není cesta, bylo už mnohokrát vyzkoušeno. Musí vše být dobrovolně a maximálně to usnadnit.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF