Projekt

Obecné

Profil

Úkol #34194

pole u ČB a závaznost územního plánu a druhu pozemku

Přidáno uživatelem Dan Leština před 6 měsíců. Aktualizováno před 15 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Cílová verze:
-
Začátek:
30.12.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Zjistil jsem, že několik parcel v KÚ Litvínovice (mezi Normou a Vltavou, naproti budějcké papírně, heliportu nemocnice apod., parcelní čísla 913/1, 913/2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17) je využíváno jako pole (t.č. kukuřice).
Přitom celé je to v katastru vedené jako trvalý travní porost.
Část je v územním plánu jako občanská vybavenost, část jako "plochy smíšené nezastavěného území" (široký pás podél Vltavy), ale relativně velká část, zhruba odpovídající par. 913/1, má být "plocha přírodní", má to být lokální biocentrum (LBC1251) v rámci ÚSES; jak toto LBC, tak široký pás podél Vltavy na zbytku území jsou součástí nadregionálního biokoridoru NBK118.

Citace z územního plánu Litvínovic pro "plochy přírodní":
"Plochy přírodní zahrnují pozemky významných krajinných prvků a pozemky biocenter. Přípustné je současné využití a
využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen
pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce
současných ploch ÚSES."
"Nepřípustné využití
Činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Nepřípustné jsou změny způsobu využití, které by
snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území..."

Takže úkoly:

  • Zjistit, jestli to v době vyhlášení biocentra bylo pole (pokud ne, byla by to nepřípustná změna)
  • Zjistit, jestli se dá kukuřičné pole právně klasifikovat jako činnost v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny
  • Zjistit, jakou právní váhu má, že je to celé v katastru jako trvalý travní porost

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 6 měsíců

  • Předmět změněn z pole u ČB a závaznost územního plánu na pole u ČB a závaznost územního plánu a druhu pozemku

#2 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 6 měsíců

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#3 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 5 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Veronika Kovářová

Verča slíbila, že se podívá

#4 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 15 dnů

Přes dané území se plánuje silniční spojka k mostu, ale to nic nemění na dotazu, ten je vlastně obecný a pro odhalení toho, jak tyto věci fungují.

Krátce jsem toto konzultoval na KÚ, v podstatě v podobných případech nevidí možnosti; že je úses navržený přes zemědělskou půdu je běžné, protože jinak nejdou dle metodik navrhnout biokoridory a biocentra a zvlášť na soukromých pozemcích se to de facto nikde neřeší.

Také k dispozici: Atom PDF