Projekt

Obecné

Profil

Podání #34154

uzavřený

Schválení záměrů pro sněmovní kampaň 2021

Přidáno uživatelem Jaromír Beránek před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
23.12.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Pražský volební výbor schvaluje následující seznam záměrů pro sněmovní kampaň 2021:

1) Outdoor propagace Pirátů pro sněmovní volby: 1.800.000 Kč
2) Výdaje na sociální sítě v souvislosti se sněmovními volbami: 950.000 Kč
3) Příspěvek na rozšíření průzkumu veřejného mínění pro sněmovní volby: 150.000 Kč
4) Odměny volebního manažera a asistenta: 1.200.000 Kč
5) Kontaktní kampaň - stánky a Pirátské listy: 500.000 Kč
6) Ostatní výdaje (merchendise, zábory, povolení pro plakátovací plochy, cestovné (rozvozy), focení, grafika apod.): 700.000 Kč
7) Grafické práce a copywriting: 400.000 Kč
8) Rezerva: 300.000 Kč

CELKEM: 6.000.000 Kč

Tímto návrhem usnesení jsou doplněny dosud neschválené záměry, předpokládané usnesením https://redmine.pirati.cz/issues/32311. Nově je doplněn záměr č. 7 na grafické práce a copywriting s limitem 400.000 Kč, tedy na činnosti, které dosud nebyly v záměrech zohledněny. Upraven je i limit u záměru č. 1 na outdoor, a to v návaznosti na dříve schválené usnesení PKS https://redmine.pirati.cz/issues/34022.

Volební výbor dále doporučuje PKS Praha také schválit tento seznam záměrů a v případě upravovaných nebo nově schvalovaných záměrů požádat o jejich schválení ze strany KF.

Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před více než 3 roky(ů)

Jsem PRO.

Aktualizováno uživatelem Michal Polák před více než 3 roky(ů)

Hlasuji PRO

Aktualizováno uživatelem Michal Hrib před více než 3 roky(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před více než 3 roky(ů)

Pro

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před více než 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Hlasování uzavřeno.

Pro: 4 - proti: 0 - zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Také k dispozici: Atom PDF