Projekt

Obecné

Profil

Podání #34116

uzavřený

Návrh změny pravidel hospodaření

Přidáno uživatelem Honza Hora před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
19.12.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

na základě usnesení https://redmine.pirati.cz/issues/33994 předávám RV podnět k úpravě pravidel hospodaření. Usnesení má toto znění:

PKS Praha navrhuje republikovému výboru, aby se zabýval změnou pravidel hospodaření tak, že u prahových hodnot bude explicitně specifikováno, že se týkají částek včetně
DPH.

Odůvodnění: Doporučení iniciovat tuto změnu obdrželo PKS Praha od Kontrolního týmu Praha jako součást závěrů jeho šetření procesu objednávky průzkumu veřejného mínění od společnosti Behavio. Explicitní uvedení informace “s DPH” má za cíl do budoucna odstranit potenciální chyby vzešlé z toho, že naše hospodaření pracuje s částkami včetně DPH, ale dodavatelé obvykle nabízí zboží a služby za částky bez DPH. Snadno tak může dojít k nedorozumění a navrhovaná úprava má za cíl snížit pravděpodobnost chyby.

V případě dotazů jsme k dispozici :)

H.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 3 roky(ů)

Jsem pro projednání, prosím někoho, ideálně navrhovatele, o přesnou formulaci návrhu změny předpisu.

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před více než 3 roky(ů)

Pro projednání a souhlas s Danem.

Aktualizováno uživatelem David Novák před více než 3 roky(ů)

Proti projednání. Nepovažuji za dostatečně odůvodněné. Uvádění podoby částky dodavatelem bez DPH je marketingovou otázkou dodavatele. Na výslednou hodnotu, což je fakturovaná částka obsahující všechny zákonné prvky jako např. DPH, toto nemá vliv.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky(ů)

(Navíc, limitní výše záměru se netýká fakturované částky, ale všech součástí nákladů dané akce. Je tedy celkem zjevné, že spojené daně a poplatky jsou součástí záměru, když součástí záměru na pořízení počítače je i příslušenství a monitor.)

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 3 roky(ů)

To máte plnou pravdu, ale chtěl jsem jít naproti srozumitelnosti. Fakt, že by bylo lepší to mít třeba jako nějakou vysvětlující poznámku pod čarou, než přímo součást předpisu...

Aktualizováno uživatelem Honza Hora před více než 3 roky(ů)

Jedná se zejména o situaci, kdy se dohaduje cena za zboží či službu, dodavatel ji nacení, schvalující hospodář cenu potvrdí a pak až na faktuře zjistí že dodavatel mluvil o ceně bez DPH. Výslovné uvedení podle KT Praha by napomohlo tomu, aby odpovědné osobny neudělaly tu chybu, co se stala v našem případě. Vysvětlující poznámka pod čarou, pokud bude nějak viditelně odkázána by asi mohla mít žádoucí efekt. V tom případě ale nevím jestli se jedná o změnu předpisu nebo jen administrativní drobnost.

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Odloženo

Návrh nezískal potřebnou podporu ve lhůtě 2 měsíců, a proto odkládám

Také k dispozici: Atom PDF