Projekt

Obecné

Profil

Podání #34037

uzavřený

Doporučení k užívání technických systémů strany

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.12.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

90%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj přemilé bytosti republikového výboru!
Tak jsme jednali a jednali (na spoustě mumblů, jisti i zulipu) až jsme se (společně s vedoucím TO) dokynožili k návrhu usnesení, pro nějž teď žádám podporu:

V souvislosti s usnesením RV 48/2020 doporučuje Republikový výbor členům a orgánům strany využívat následující oficiální stranické systémy k níže uvedeným účelům:

 • Evidence kontaktů a schůzek: Pro plnění povinnosti všech představitelů strany zveřejňovat informace o svých lobbistických kontaktech široké veřejnosti dle § 4 PřL.

 • Matomo: Pro monitoring návštěvnosti webových stránek jako náhrada služby Google Analytics v souvislosti s usnesením CF 28/2017.

 • Redmine: Pro řízení projektů a sledování plnění programu, provoz podatelen v souvislosti s § 25 OŘ, vykazování času a komunikace s dodavateli v souvislosti s § 7 odst. 3 PPU, § 8 odst. 4 PPU a § 18 odst. 1 PPU.

 • Wiki: Pro zveřejňování základních údajů o týmu v souvislosti s § 2 OŘ-ZaTyS (pokud tým nemá jinou webovou prezentaci), tvorbu a sdílení návodů a vedení sbírky vnitřních předpisů.

 • Fórum: Pro korespondenční jednání týmů v souvislosti s OŘ-ZaTyS a Jednacím řádem celostátního fóra. Dále pro vzdálenou textovou komunikaci týmů se zaručenou stranickou identitou účastníků a trvalou archivací příspěvků (včetně zápisů), procedurální hlasování, hlasování orgánů, které mají hlasovat veřejně, sběr podpory členských podnětů a nezávazné ankety. Není vhodné pro tajná a rozhodující hlasování.

 • Helios: Pro rozhodující tajná korespondenční hlasování.

 • Maják: Jako redakční systém pro veškeré webové prezentace.

 • CodiMD: Pro společnou tvorbu textových dokumentů, například zápisů ze schůzí, které není potřeba dlouhodobě archivovat.

 • Mrak: Pro dlouhodobou archivaci dokumentů. Dále pro vedení kalendářů (Calendar), hlasování o termínech schůzek (Polls) či organizaci práce týmů (Deck/Tasks).

 • LimeSurvey: Pro ankety a dotazníky většího rozsahu, zejména je-li žádoucí zajistit anonymitu respondentů nebo omezit možnost hlasovat vícekrát.

 • Maily: Stranické emailové aliasy je doporučeno používat pro komunikaci s vnějšími subjekty. Vzhledem k tomu, že u emailu obecně není možné zaručit identitu odesilatele, nedoporučuje se je používat pro závaznou vnitřní komunikaci.

 • Mumble: Pro vzdálenou hlasovou komunikaci týmů.

 • Jitsi: Pro vzdálenou hlasovou komunikaci týmů či jednotlivců s možností přenosu obrazu a sdílení obrazovky.

 • Zulip: Pro vzdálenou textovou komunikaci se zaručenou stranickou identitou účastníků. Zejména pro komunikaci týmů (např. orgánů a klubů) v reálném čase a jako doplněk oficiální komunikace v jednáních či podatelnách. Není vhodný pro komunikaci, která má být trvale a dostupně archivována (v tomto směru je lepší využít Fórum).

 • PiTube: Pro přenos videa ze schůzí a dalších akcí širokému publiku.

Republikový výbor nedoporučuje využívat následující oficiální stranické systémy, jelikož je v jednání přerušení jejich provozu (a archivace stávajícího obsahu):

 • Piratepad: Jako nástroj pro společnou tvorbu jednodušších textů je vhodné využívat CodiMD.

Díky za pozornost a případnou podporu!

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před více než 3 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem František Kopřiva před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před více než 3 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jiří Demel před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před více než 3 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Jan Bednařík

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 0 na 80

Usnesení bylo přijato, nyní řešíme, jak ho dostat ke členům a týmům.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 80 na 90

Chceme rozeslat spolu s doporučením k zápisům, stále čekám na práva k wiki, abych to tam mohla dát

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF