Projekt

Obecné

Profil

Návrh #3383

Organizační řád a zjednodušení vnitřních předpisů

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
03.07.2016
Uzavřít do:
10.01.2017
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Organizační struktura:
Ne

Popis

Zadání: Vezměte v potaz připomínky členů a připravte návrh zjednodušení vnitřních předpisů a organizační řád. Připravte organizační řád, kde budou podrobně rozepsáno postavení a úkoly všech orgánů a organizačních složek (tj. také úkoly např. úkoly/standard činnosti oblastních sdružení, úkoly členů stínové vlády apod.). Podrobte postupně revizi všechny ostatní předpisy tak, aby výsledné fungování strany bylo transparentní, maximálně rychlé a pružné a pokud možno došlo k odbourání zbytečných formalit a byrokracie (např. pravidla pro výběrová řízení, dílčí revize rozpočtových pravidel, pravidla odměňování apod.). Úpravu týkající se jednotlivých organizačních složek konzultujte s těmito organizačními složkami a řadovými členy. Znění by mělo být každému srozumitelné, stručné a motivující a mělo by být testováno na členech. Návrh bude po schválení republikovým předsednictvem předložen republikovému výboru.

Spolupráce: krajský tým, odbory, rozhodčí komise
Výstup: Organizační řád a doprovodné změny vnitřních předpisů

Organizační řád.pdf (196 KB) Organizační řád.pdf Jakub Michalek, 31.12.2016 14:00

Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

související s Republikový výbor - Úkol #4671: Novela JŘ RV v návaznosti na Organizační řádDokončen2016-12-22

související s republikové předsednictvo - Úkol #5216: Revize vyhlasek a pravidla chovani v ramci komunityDokončen2017-02-042017-06-04

související s administrativní odbor - Úkol #5217: Vyhlaseni zmen vnitrnich predpisu (organizacni rad a spol.)Dokončen2017-02-042017-02-14

související s Republikový výbor - Úkol #3461: Rozpočet 2017Dokončen2016-10-312016-12-18

související s Republikový výbor - Úkol #3151: Změna VŘ - podpora senátních kandidátů ve 2. kole volbyDokončen2016-05-01

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Hoďte sem, co už máte.

Co se týče deploye, navrhuji to spíše dělat po ucelených hotových kusech, než se snažit dosáhnout jedné hotové kompletní dokonalé změny. Protože pak to nebude nikdy.

#2 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 2 roky

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Cílová verze nastaven na Broušení na Parlament

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Založil jsem vlákno na fóru pro diskusi a připomínky.

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Nedávno jsem prováděl někde nějaké připomínkování.
Hlavně část o Oblastních sdruženích se mi ještě jevila nehotová.
(A chybějící zastupitelské týmy).

Jaký je stav?

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Viz fórum

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 60

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 01.09.2016 na 20.10.2016

Prodloužení termínu včetně schválení

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Byrokratický tým na Organizační řád

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Předmět změněn z Organizační řád na Organizační řád a zjednodušení vnitřních předpisů

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Plán dopracování: Konzultovat s Ivanem a Vaškem Fořtíkem, odnést na předsednictvo, rozeslat finální podobu k připomínkám a formálně předložit republikovému výboru.

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Ahoj, prosím mrkněte na pracovní návrh organizačního řádu, napište svoje připomínky (už spíše jen drobné věci, kostru už se mi měnit nechce), ať můžeme záměr projednat na pondělním předsednictvu a pak udělat termín pro připomínkování a předložit republikovému výboru.

V kopii zasílám vedoucím odborům a členům republikového výboru, aby mohli připomínky uplatnit již teď
Pozor, ještě nejsou dodělány správné reference, to udělá Honza Loužek zítra.
https://docs.google.com/document/d/16kVTDuZfKpSoINsuZPufMfJsFLpFfROoTMjqX3veKN4/edit

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 60 na 80

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Ze zasedání:

Předsednictvo

 1. ukládá zapracovat do návrhu organizačního řádu zjednodušení rozpočtových pravidel tak, aby byla odstraněna povinnost sledovat zdrojové třídění příjmů a výdajů,
 2. ukládá Ivo Vašíčkovi seznámit členy a republikový výbor s důvody usnesení podle bodu 1. Důvody: V praxi se ukázalo, že naprosto dominantní podíl peněz je z veřejných zdrojů, takže evidence nemá praktický smysl Příjmy z veřejných zdrojů jsou již transparentně evidovány v příslušné přímové rozpočtové položce Stát zkomplikoval účtování, že musí být zřízeny krajské provozní a volební účty a rozpočet je už tak složitý, že i předsednictvo se v něm těžko vyzná a nemá k dispozici potřebný technický nástroj na jednoduché a transparentní zaúčtování, takže usiluje o maximální zjednodušení systému a zpřehlednění účetnictví a rozpočtování PRO: Ivan Bartoš, Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal PROTI: 0 Zdržuji se: 0 Schváleno.

#18 Aktualizováno uživatelem Elizabet Kovaceva před více než 2 roky

bump

#19 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před více než 2 roky

 • související s Úkol #4671: Novela JŘ RV v návaznosti na Organizační řád přidán

#20 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Předkládám návrh usnesení k hlasování:

Republikové předsednictvo

 1. schvaluje návrh usnesení k organizačnímu řádu a doprovodným změnám předpisů a předkládá ho republikovému výboru (viz přiložené pdf),
 2. ukládá místopředsedům Vojtěchu Pikalovi a Jakubu Michálkovi bez zbytečného odkladu představit návrh republikovému výboru a začlenit konstruktivní změny navržené jeho členy při projednávání (bez nutnosti dalšího projednání republikovým předsednictvem)

Odkaz na živou verzi je zde a důvodová zpráva (shrnutí) je na začátku dokumentu. Dokument byl několikrát probírán na republikovém výboru i předsednictvu a byla do něj zahrnuta schválená usnesení a úkoly.

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

PRO

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 2 let

Pro

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

 • Projekt změněn z administrativní odbor na republikové předsednictvo

#24 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartos před asi 2 let

Hlasuju PRO

#25 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před asi 2 let

pro

#26 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před asi 2 let

hlasuji Pro

#27 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

 • Fronta změněn z Úkol na Podání
 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Republikový výbor

schváleno.

Předávám do RV

#28 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

 • Uzavřít do změněn z 20.10.2016 na 10.01.2017

#29 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

 • Přiřazeno smazán (Vojtech Pikal)

#30 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

Základní důvodová zpráva je na 1. stránce přiloženého dokumentu, návrh usnensení na 3., přičemž na dalších stranách jsou jednotlivé změny předpisů.

Podrobnou důvodovou zprávu k jednotlivým změnám případně doplním na zasedání v úvodním slově.

#32 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

 • související s Úkol #5216: Revize vyhlasek a pravidla chovani v ramci komunity přidán

#33 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

 • související s Úkol #5217: Vyhlaseni zmen vnitrnich predpisu (organizacni rad a spol.) přidán

#34 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

 • Fronta změněn z Podání na Návrh
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • Přiřazeno nastaven na Frantisek Kopriva
 • % Hotovo změněn z 80 na 100
 • Organizační struktura nastaven na Ne

Dorucil jsem ukol RP.
Dorucil jsem AO zadost o vyhlaseni ve sbirce.

#35 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

#36 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

 • související s Úkol #3151: Změna VŘ - podpora senátních kandidátů ve 2. kole volby přidán

#37 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 9 měsíců

 • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

Také k dispozici: Atom PDF