Projekt

Obecné

Profil

Úkol #3379

Program pro sněmovní volby 2017

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
28.05.2017
Uzavřít do:
20.08.2017
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Zadání: Sestavte stínovou vládu a volební program pro sněmovní volby 2017. Republikové předsednictvo jmenuje stínovou vládu (dle působnosti ministerstev), jejíž členové budou na přípravě programu spolupracovat (potenciální ministři, náměstci, poradci za Piráty). Na místa ve stínové vládě, na které nemáme kvalifikované zájemce, bude vypsáno otevřené výběrové řízení pro kvalifikované příznivce. Bude definován standard činnosti garanta (seznámit se se svým ministerstvem, sledovat ho, vyjadřovat se k navrhovaným opatřením v jeho gesci apod.).

Programem rozumíme komplexní program pro působnost všech ministerstev. Tým připraví vzor jednoho bodu a členové stínové vlády zpracují návrh programu pro svou oblast, čímž vznikne pracovní návrh programu, který bude zlepšován agilní metodou. Program a náš “účel” můžeme odvozovat od “přizpůsobení společnosti nové technologické situaci” (např. vznik internetu znamená přehodnotit kopírovací monopol, využít jeho potenciál “knihovny lidstva” ve vzdělávání a najít nová pravidla pro ochranu soukromí a transparenci, robotizace vyžaduje řešit práci a zajištění lidí, globalizace vyžaduje účinné zdanění v místě aktivit)
Podle tohoto návrhu bude zpracován výtah programu na 1 stránku, z něhož vyplynou hlavní kampaňová hesla a témata a zejména message strany. Podle toho bude následně dopracován komplexní program, který bude zpracován v bodech. Vstupy pro tento tým budou rozhovory s občany, mediální témata, statistická šetření a studie, průzkumy mezi voliči (lze objednat) apod. V parlamentním týmu budou také řešena naše stanoviska k zákonům (např. novela autorského zákona, zákona o financování pol. stran, zákona o střetu zájmů, viz legislativní plán), která pro senátory zpracovávají Vít Šimral a Adam Skořepa.

Tým: Václav Fořtík (vedoucí týmu), Vít Šimral, Adam Skořepa, Jakub Michálek, garanti - následně členové stínové vlády, Ondřej Kolek

Spolupráce: koordinátor dobrovolníků, mediální odbor, datový a analytický tým
Zařazení: pod republikovým předsednictvem

Výstup: Stínová vláda, volební program pro sněmovní volby a výtah témat pro kampaň, stanoviska k návrhům zákonů

Termín: 1. 12. 2016 - sestavení stínové vlády, 28. 2. 2016 - program


Dílčí úkoly

republikové předsednictvo - Úkol #6131: Schválení programu pro volby do PS PČR 2017V řešení (diskutuje se)Frantisek Kopriva

Republikový výbor - Návrh #7210: návrh k usnesení RV 46/2017DokončenPetr Tkadlec

republikové předsednictvo - Úkol #6543: Volební program PSP - 2. vlnaDokončenFrantisek Kopriva


Související úkoly

související s Senátní tým - Dlouhodobý úkol #3454: Koordinace senátorů a senátních voleb 2018Dokončen

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

související s Senátní tým - Úkol #4033: Protikorupční programV řešení (diskutuje se)2016-10-022016-10-30

blokován analytický tým - Úkol #3390: Statistické a analytické podklady pro tvorbu volebního programuNový2016-12-10

blokován republikové předsednictvo - Úkol #4030: Garanti programu dle působnosti ministerstevDokončen2017-04-23

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Diskuse pokračuje v tomto vlákně - mediální odbor interní, kam jsem i vložil odkaz na pad, kde začala vznikat pracovní verze návrhu.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Navrhuji, že tohle vezmu a předložím.

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

 • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#6 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Projekt změněn z republikové předsednictvo na Senátní tým
 • Předmět změněn z Parlamentní tým na Program pro sněmovní volby 2017
 • Přiřazeno změněn z Vaclav Fortik na Jakub Michalek

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Fronta změněn z Dlouhodobý úkol na Úkol
 • Uzavřít do nastaven na 28.02.2017
 • % Hotovo nastaven na 0

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • související s Úkol #4033: Protikorupční program přidán

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Ivo poslal:

Zdravím,

posílám poznámky z nedělního ws. Je to nahrubo a bude zapotřebí najít marketingová hesla a rozvinout náměty, tohle je spíše osnova a pracovní pojmy z brainstormu. MODERNÍ TECHNOLOGIE - přinášejí užitek i hrozby - technologie musí sloužit lidem, nesmí být použity proti lidem. Pozn. nevím kam dát, tak řeším takto

....

Programová východiska Pirátů pro volby do PS 2017

Člověk na prvním místě – ekonomika má sloužit lidem, a ne lidé ekonomice
Současný vývoj směřuje k nadvládě peněz (ekonomických zájmů nad lidmi). Finanční instituce mají větší moc než vlády. Politici prosazují zájmy firem a korporací a lidé se tomu mají přizpůsobit (aby byla větší konkurenceschopnost, zisky atd)

 • Větší (progresivní) zdanění korporací
 • Ochrana spotřebitelů – posílení jejich role vůči firmám
 • Ochrana životního prostředí
 • Zvyšování kvality života
 • Vrátit vodu lidem (nesmyslná privatizace vodních zdrojů)
 • Omezení pravomocí finančních institucí Ekonomika 4.0. je příležitostí a ne hrozbou Technologický vývoj (automatizace) způsobuje prudký růst produktivity práce a změny v obchodních modelech a finančních tocích. Vznikají zcela nové příležitosti (sharing, kryptoměny,..). Nemá smysl vývoj brzdit, musíme se novým podmínkám přizpůsobit.
 • Elektronizace veřejné správy
 • Zkrácení pracovní doby /nepodmíněný základní příjem
 • Daňové reformy (nelze odvozovat od množství vykonané lidské práce)
 • Modernizace školství
 • Podpora technologického rozvoje
 • Informování, přístup k informacím Svoboda vyžaduje odpovědnost V poslední době dochází k omezování lidských práv pod různými záminkami – zejména kvůli terorismu. Současně se zhoršuje bezpečnostní situace (např. nekontrolovatelný pohyb neidentifikovaných osob, válečné konflikty v okolí) a lidé se cítí oprávněně ohroženi. Od našeho vstupu do NATO klesla obranyschopnost k nule.
 • Ochrana hranic
 • Obnovení obranyschopnosti – kritická infrastruktura, armáda
 • Ochrana demokratických svobod – svoboda slova, ochrana soukromí
 • Nezávislost na velmocech
 • Kybernetická bezpečnost

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 28.02.2017 na 06.02.2017

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • Uzavřít do změněn z 06.02.2017 na 03.02.2017

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • blokován Úkol #3390: Statistické a analytické podklady pro tvorbu volebního programu přidán

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

 • blokován Úkol #4030: Garanti programu dle působnosti ministerstev přidán

#17 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Předkládám ke schválení první vlnu programových dokumentů. Dokumenty tvořili garanti spolu se svými odbornými týmy, celou práci na programu jsem koordinoval já s Adamem Zábranským, učesání textů měli na starost Radek Holomčík a Franta Kopřiva. Všem zúčastněným patří obrovské díky! Text byl zveřejněn již dříve u jednotlivých bodů a následně souhrně na internetovém fóru a facebooku.

Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo

 1. předkládá republikovému výboru návrh volebního programu pro volby do poslanecké sněmovny, texty 1. vlny zahranující resorty informatiky, financí, zdravotnictví, kultury, průmyslu a obchodu, spravedlnosti a vnitra (verze ke dni 20. 4. 2017, 0:10 hodin islandského času, jak je uvedena v google docu),
 2. ukládá Jakubu Michálkovi zajistit uvedení na republikovém výboru a dále začleňovat konsensuální připomínky (včetně vyjasnění některých formulací) do návrhu během projednání na republikovém výboru,
 3. ukládá předsedovi seznámit s návrhem členy republikového výboru na zasedání v Českých Budějovicích.

#18 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Pro

#20 Aktualizováno uživatelem Martin Šmída před téměř 2 roky

Vojtěch pro

Ja taky pro

Vsichni vzhuru ve 4 rano, jo? :-D

#21 Aktualizováno uživatelem Ivan Bartos před téměř 2 roky

Já PRO. Sorry. Já až v 5:30 ráno:-)

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Kam se ztratilo moje PRO?

schváleno

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před téměř 2 roky

Ivan pro nepřítomnost nepřednesl. Existenci tohto stavu (že máme body které budou předloženy) jsem oznámil.
Dál je to na Jakubovi.

#24 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Republikové předsednictvo se usneslo takto:

Republikové předsednictvo

 1. předkládá republikovému výboru návrh volebního programu pro volby do poslanecké sněmovny, texty 1. vlny zahranující resorty informatiky, financí, zdravotnictví, kultury, průmyslu a obchodu, spravedlnosti a vnitra (verze ke dni 20. 4. 2017, 0:10 hodin islandského času, jak je uvedena v google docu),
 2. ukládá Jakubu Michálkovi zajistit uvedení na republikovém výboru a dále začleňovat konsensuální připomínky (včetně vyjasnění některých formulací) do návrhu během projednání na republikovém výboru,
 3. ukládá předsedovi seznámit s návrhem členy republikového výboru na zasedání v Českých Budějovicích.

#25 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před téměř 2 roky

Předkládám republikovému výboru a prosím o svolání jednání a ohlášení termínu hlasování.

#26 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 9 měsíců

 • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

Také k dispozici: Atom PDF