Projekt

Obecné

Profil

Úkol #33188

Střecha na Praze 4

Přidáno uživatelem Dan Leština před 8 měsíců. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
19.10.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Honza Hora prosí o konzultace ohledně prodeje jednoho pozemku a podmínek, jaké má Praha 4 investorovi dát.
Podrobnosti viz: https://zulip.pirati.cz/#narrow/stream/246-KETy-.C5.BDivotn.C3.AD.20prost.C5.99ed.C3.AD/topic/.C5.BD.C3.A1dost.20o.20support/near/458165

Konzultoval jsem s Kateřinou Landovou z ČSOP a Jiřím Romem z pražského magistrátu, je třeba to dotáhnout a přivést někoho, kdo to s investorem probere.
Jiří Rom slíbil poslat kontakt na vhodnou neziskovku a případnou spolupráci později na dodání výdrolu/sena z nějaké pražské přírodní lokality jako případnéo osiva pro zelenou střechu.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 8 měsíců

tak, vývoj lze dovodit z mailu, který jsem poslal:
Dobrý den,
ještě jednou moc díky.
Podíval jsem se na jejich stránky, je to sdružení organizací, které ty projekty realizují. Jejich Standardy jsem našel, myslím, že půjde se na to prostě odkázat, je to zde: https://www.zelenestrechy.info/form-standard

Asi to uděláme tak, že se prvního jednání s investorem zúčastním já, a zkusím prosadit část střechy s dřevinami, které by mohly částečně funkčně nahradit stávající vegetaci a/nebo část střechy s místní flórou získanou např. z výdrolu.

Zkusím to ještě zkonzultovat s tímto sdružením Zelené střechy, co by případně k tomu výsevu místní stepní flóry bylo třeba za technický typ střechy. Nicméně neměl byste vy bližší představu o tom, jak se má střecha pro něco takového připravit? Předpokládám, že jde o speciální věc, se kterou vedení nebude mít přímé zkušenosti, ale např. technické popisy nějaké z těch realizací, na kterých jste takový výsev prováděli, by jim mohly pomoct.

Ještě jedna věc, kterou by MČ mohla po investorovi chtít, mě napadla. Nevíte, jestli a jakým způsobem lze zajistit nějakou obdobu "záchranného průzkumu", ovšem z hlediska paleontologie? Vím, že to ve vymezených území probíhá z hlediska archeologie. A jak jsem říkal, tato lokalita je nedaleko paleontologické přírodní památky.

S pozdravem,
Dan Leština

Jinak jsem studoval ty standardy, tak už trochu vím, co lze chtít.

#2 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 7 měsíců

Opět přidávám nějaké kopie mailů, ať je zaznamenáno, co jsem dělal a kde jsme:

Dan Leština dan.lestina@gmail.com
Wed, 4 Nov, 00:26 (10 days ago)
to Jan, Štěpán, Dan

Dobrý den,
omlouvám se, teď na vás mám chvíli, opravdu to dříve nešlo, jak jsem avizoval (ještě budu do ranních hodin pracovat...).

Za sebe předávám následující stanoviska, Honzo, přepošleš je prosím ostatním zastupitelům?

Shrnutí: Záleží na členech ZK, co od lokality chtějí a jestli je právní záruky přesvědčí. Projekt má potenciál být znatelným přínosem pro ŽP v určitých aspektech, pokud se uplatní postupy, které doporučuji. Na druhou stranu v jiných aspektech by se zřejmě ŽP poškodilo, a to by bylo vhodné příp. kompenzovat, zejm. pro politickou citlivost tématu. Přímý vliv na obyvatele ulice neumím zhodnotit.

Podrobněji:

 • V současnosti je hodnota lokality z hlediska biodiverzity velmi malá.

 • Nápad na vytvoření tzv. biodiverzitní střechy zprostředkované společností GreenVille hodnotím pozitivně. Z dostupného popisu vyplývá, že může být přínosem pro divokou přírodu v lokalitě.

 • Pro podpoření pozitivního efektu doporučuji příp. v rámci biodiverzitní střechy požadovat substrát, který přiměřeně napodobí podmínky na přilehlé PP U Branického pivovaru a/nebo na PP Branické skály.

 • Pokud by MČ chtěla mít stavbu skutečně pozoruhodnou z tohoto pohledu, bylo by vhodné požadovat, aby budoucí střecha byla oseta osivem regionálního původu. Nejlepší možnost je přímo přenést semena (např. v senu) z přilehlých cenných přírodních lokalit a tím tyto lokality de facto rozšířit. Další možností je osetí regionální směsí. Pracovník oddělení péče o zeleň MHMP předběžně telefonicky sdělil, že spolupráce na obou variantách by pro jejich oddělení byla možná. První obdobné projekty již realizovali, spravují zmiňované PP a zároveň vyvíjí vlastní regionální osevní směs. Konkrétní podmínky by se ovšem musely dojednat.

 • Dle dostupných podkladů nejsem přesvědčen, že by se objem zeleně, biomasa, listová plocha, nebo podobné parametry v lokalitě mohly po navrhované výstavbě blížit současnému stavu.

 • P. Fliegerem navrhovaná výsadba v prostoru před hřbitovem tomu může mírně napomoci.

 • Pokud zastupitelskému klubu záleží na klimatických funkcích zeleně, měl by to zvážit na základě alespoň hrubých odhadů stavu "před" a "po" z hlediska např. celkové listové plochy, provedených jasně uvedenou metodikou. Sám si je od stolu, bez zkušeností, s dostupnými podklady a svou časovou dotací netroufnu udělat do větší podrobnosti.

 • Funkce zeleně ohledně zachytávání nečistot ze vzduchu v dané lokalitě je odvislá od celkové listové plochy (viz předchozí odrážka), a významná podle mého ne příliš zasvěceného názoru být může.

 • Funkce zeleně v omezování hluku v místě významná být také může. Běžnou součástí např. posouzení EIA bývají tzv. hlukové studie, které provádí znalci nebo specializované firmy, což ovšem nějakou chvíli trvá a něco to stojí. Zde si ani nedovolím hodnotit, jestli by stav po výstavbě nebyl lepší, než ten současný, je to možné.

 • Produkci kyslíku současnou zelení nepovažuji za důležitou, kyslíku máme v atmosféře dost.

 • Na omezování tepelného ostrova Prahy jako celku má tato lokalita vliv úměrný své velikosti (a celkové listové ploše), tedy v podstatě zanedbatelný. Nicméně každá zeleň se počítá a je velmi na místě příp. požadovat její adekvátní náhradu. Jako spolustraník si dovolím připomenout politickou citlivost - slibovali jsme milion stromů, tak nám každý vykácený politická konkurence ráda připomene. Na to je příp. třeba mít dobré odpovědi.

 • Vliv stavby na mikro-/mesoklima přímo v místě bude opět odvislý od změny celkové listové plochy (viz výše) a od změny v proudění vzduchu (nedovedu hodnotit). Jako mírně poučený laik odhaduji, že bude lehce negativní, a to pro ty nejbližší obytné domy. Odborné posouzení by se muselo provést jinak a někým jiným.

 • Existují firmy komerčně se zabývající různými aspekty vlivu staveb na ŽP a jeho minimalizací.

S pozdravem,
DL

Dan Leština dan.lestina@gmail.com
Fri, 13 Nov, 13:51 (1 day ago)
to pavel, Štěpán, Jan, adam.jaros

Dobrý den všem,
rád bych shrnul, o čem jsme nyní mluvili s panem Dostalem, případně ho prosím o korekci.

 • Pan Dostal moje návrhy ohledně zelené střechy hodnotí jako proveditelné a souhlasí s tím, že by se tak mohla stát pozitivním příkladem pro další projekty, samosprávy i firmy. Po konzultaci s panem Fliegerem zašle několikavětou anotaci toho, jak by střecha mohla podle nich vypadat.

 • Stále si myslím, že plánovaná zeleň na fasádě a střeše podle mě těžko vyrovná to, co je na místě teď, co se týče zachytávání prachu, lokálního klimatu atp. Ale jen velmi těžko to ze své pozice posoudím, jak to je ve skutečnosti, stejně jako jestli je to vůbec závažný problém.

 • Podle mě je na zastupitelích, aby po přečtení dalšího návrhu p. Dostala a Fliegera formulovali podmínky, za jakých jsou ochotni na prodej přistoupit. Je asi smysluplné požadovat nějakou náhradní výsadbu, jako pan Flieger navrhuje u hřbitova, nebo spíš ještě rozsáhlejší. Lze také asi připravit nějaké věrohodnější podklady o vlivu na lokální klima a porovnání množství zeleně před a po, pokud by to někomu pomohlo v rozhodování. Ale to něco stojí a chvíli to trvá, tak považuji za vhodné říct, jestli by to v rozhodování skutečně pomohlo.
  Každopádně ani ohledně lepších podkladů o zhodnocení vlivu, ani ohledně nějaké náhradní výsadby já neumím pomoct jinak, než že si zase něco přečtu a okomentuji to do obdobné hloubky, jako jsem to udělal s tím předchozím návrhem.

Prosím kolegy Honzu a Adama, aby to předali zastupitelskému klubu.

S pozdravem,
Dan Leština

#3 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 7 měsíců

 • Priorita změněn z Urgentní na Normální
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na 3.osobu

#4 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 7 měsíců

P. Dostal poslal návrh řešení zelené střechy, poprosil jsem HH a AJ o přeposlání mého velmi pozitivního hodnocení zastupitelskému klubu.

Také k dispozici: Atom PDF