Projekt

Obecné

Profil

Úkol #33162

Dlouhodobý úkol #31291: 1. Strategický plán rozvoje

Dlouhodobý úkol #33137: Vytvoříme smysluplný strategický plán rozvoje městské části

Prosadíme schválení strategického plánu za účasti veřejnosti

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před 8 měsíců. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
18.10.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

20%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 3 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 20

V rámci tvorby analytické části Strategie byla veřejnost dotazovaná (dotazník tištěný i online) na spokojenost a priority.
V důsledku pandemie COVID-19 bylo na podzim 2020 upuštěno od hromadných akcí, na kterých měla být představená analytická část.
Ze stejného důvodu i veřejné projednání návrhové části na jaře 2021 má proběhnout bez veřejných akcí, pouze online a korespondenční formou.

Pirátům se nepodařilo prosadit, aby návrhovou část strategie přímo projednávaly výbory a komise příslušné ke gescím jednotlivých prioritních os. Toto je principiální nedostatek, protože výborů a komisí radnice se může účastnit (a obvykle i účastní) i veřejnost.

Orientační návrh k projednání návrhové a implementační části Strategie ve výborech a komisích:
PO 1 (Vzdělávání, školství a volný čas): Výbor školský, Výbor pro životní prostředí, Komise sportu, Komise kulturní a obnovy památek
PO 2 (Finanční projekty, finance, investice a správa majetku): Finanční výbor, Výbor majetku a investic, Kontrolní výbor, Komise obchodních aktivit, dotací a EU fondů
PO 3 (Sociální služby, bytová politika, prevence kriminality a bezpečnost): Komise sociální a zdravotní, Komise bytová, Komise bezpečnostní a protidrogová, případně Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
PO 4 (Územní rozvoj, životní prostředí, veřejný prostor a doprava): Výbor pro územní rozvoj, Výbor životního prostředí, Výbor dopravní
PO 5 (Kultura, sport a občanská společnost a podpora podnikání): Komise kulturní a obnovy památek, Komise sportu, Komise podpora podnikání a zahraniční vztahy
PO 6 (Moderní, přátelská, digitální radnice): Výbor pro otevřenou radnici, Kontrolní výbor, Komise informačních technologií

Také k dispozici: Atom PDF