Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #33138

otevřený

Dlouhodobý úkol #31294: 3. Doprava

Snížení dopravní zátěže a jejich negativních vlivů

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

60%

Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Dílčí úkoly 5 (5 otevřených0 uzavřených)

Úkol #33142: Zajistíme dostatek P+R parkovacích míst na páteřních příjezdových trasáchNovýMilan Kryl18.10.2020

Akce
Úkol #33143: Snížíme tranzitní dopravní kapacityNovýMilan Kryl18.10.2020

Akce
Úkol #33144: V případě realizace Radlické radiály prosadíme k okolí co nejšetrnější podobuNovýMilan Kryl18.10.2020

Akce
Úkol #33145: Zapojíme se do příprav nového terminálu Smíchovského nádražíNovýMilan Kryl18.10.2020

Akce
Úkol #33146: U nové výstavby minimalizujeme zvýšení dopravní zátěžeNovýMilan Kryl18.10.2020

Akce

Aktualizováno uživatelem Milan Kryl před více než 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 60
  • Přiřazeno změněn z Daniel Mazur na Milan Kryl

Podpořili jsme včlenění strategických cílů:
Strategický cíl 5.2: Dosažení města krátkých vzdáleností
Strategický cíl 5.3: Zajištění plynulé, bezpečné a pohodlné dopravy
5.3.1 Podpora realizace klíčových dopravních staveb v gesci HMP
5.3.2 Podpora městské hromadné dopravy
5.3.3 Podpora realizace Terminálu Smíchov
5.3.4 Zajišťování a podpora komfortních podmínek pro pěší dopravu
5.3.5 Realizace cesty ve svazích pro pěší a cyklisty
5.3.6 Zajišťování podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy
5.3.7 Podpora rozvoje nových a rekonstrukce stávajících tramvajových tratí
5.3.8 Realizace přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacre Coeur
5.3.9 Bezpečnost dopravy
Strategický cíl 5.4: Zabezpečení dopravy v klidu
5.4.1 Realizace nových vhodně umístěných parkovacích domů a ploch (pro místní i P+R)
5.4.2 Zefektivnění organizace odstavných stání v uličním prostoru
5.4.3 Koncepční řešení systému zón placeného stání na území hl. m. Prahy
5.4.4 Rozvoj sdílených forem individuální dopravy (bike and ride a bikesharing)
do návrhové části "Strategie rozvoje MČ Praha 5 do roku 2030"

Také k dispozici: Atom PDF