Projekt

Obecné

Profil

Úkol #32865

Umožníme elektronické podávání petic

Přidáno uživatelem Ondřej Klíma před 10 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
24.09.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

Popis
V současnosti musí být petice doručovány sněmovnímu Petičnímu výboru i ve fyzické podobě. Toto považujeme za v dnešní době zbytečnou obstrukci a proto prosadíme zákonnou úpravu, která umožní elektronické podávání petic.

Co navrhujete?
Upravíme zákon o právu petičním tak aby jasně specifikoval, že samotná elektronická petice s ověřenými identitami je k podání petice, kterou se výbor následně bude zabývat, dostatečné.

Proč je to důležité?
Chceme odstranit překážky v přístupu občanů ke státu. Chceme zajistit možnost naplnění petičního práva odpovídající současné době.

Jak toho konkrétně dosáhnete?
Prosadíme legislativní změnu, která v rámci zákona o právu petičním jasně stanoví, že elektronicky podaná petice s ověřenými identitami je pro jednání výboru validní.

Jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát?
Příprava návrhu by neměla trvat déle než půl roku. Možné náklady se pohybují nejspíše v řádu desetitisíců za konzultace s experty a právníky.

Kroky v projektu:

10 % připraven záměr ke zpracování
20 % hotové analytické práce
30 % záměr schválen RP
40 % text zpracován
50 % text opřipomínkován
60 % prošlo resortním týmem/pracovní skupinou
70 % zařazeno do várky ET k bodům
80 % schváleno RP
90 % schváleno RV
100 % medializováno na tiskové konferenci

Kód:
ElPet

Interní název:
Elektronické petice

Nadpis:

Anotace:
Petiční právo odpovídající 21. století

Problém:
V současnosti je při podávání petice petičnímu výboru nutno doručit tuto petici i ve fyzické podobě, aby se jí výbor zabýval. To představuje zbytečnou byrokratickou zátěž pro aparát petičního výboru a, důležitěji, snižuje ochotu občanů petice podávat a tedy realizovat své petiční právo.

Ideál:
Elektronicky dodané petice jsou za splnění dalších podmínek zpracovány Petičním výborem bez potřeby fyzické kopie petice.

Benefity:
občané: snažší realizace petičního práva

stát: menší byrokratická zátěž pro sněmovní aparát

Navrhovaná opatření:
Prosadíme legislativní návrh, který v zákonu o právu petičním jasně určí, že petice jsou z hlediska tohoto zákona validní i v případě, že existují pouze v elektronické podobě.

Co už jsme udělali:
Sledujeme zahraniční stav legislativy online petic.

FAQ:
Kolik to bude stát?
Náklady na prosazení legislativního návrhu budou pro stát zanedbatelné, nejspíše v řádech desetitisíců.

Nelze elektronické petice zfalšovat?
Návrh, který prosadíme bude též jasně určovat prostředky, které zajistí využití systému potvrzených identit, který zabrání možnému falšování petic.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 10 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 20

#2 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 10 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Ondřej Klíma

#3 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 20 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Díky činnosti Františka Elfmarka došlo k zařazení předmětné navrhované změny do balíčku DEPO, v jehož rámci byla schválena. Tiket zavírám.

Také k dispozici: Atom PDF