Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #32547

uzavřený

Stažení Petry Smutné z kandidátní listiny do krajských voleb Středočeského kraje

Přidáno uživatelem Josef Bouše před asi 2 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
03.09.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážený republikový výbore, dle usnesení krajského předsednictva (KF SčK XX/2020) vás žádáme o projednání změny kandidátní listiny do krajských voleb 2020:
Předsednictvo KS navrhuje změnu - stažení Petry Smutné z kandidátní listiny do krajských voleb Středočeského kraje.

Důležité odkazy:
Rozprava o jejím odvolání proběhla zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=406&t=53366

Podpůrné hlasování krajského fóra zde: https://helios.pirati.cz/helios/elections/4eb60b90-bfbc-44f5-abaf-496a78169ace/view

Podání žádosti o ukončení členství ve straně (Petra Smutná) - před nedávnem staženo zpět: https://redmine.pirati.cz/issues/32279#change-127830

Odůvodnění:
Petra Smutná byla zvolena v primárních volbách na čelo kandidátky na 5. pozici v říjnu 2019. PKS organizovalo dostatečně včas tvorbu kandidátní listiny, aby se kandidáti mohli lépe poznat, utvořili funkční volební štáb, připravili relevantní program a naplánovali úspěšnou kampaň. KF angažovalo pro úspěch ve volbách profesionálního volebního manažera, uvolnilo na stranické poměry nemalou částku na tuto kampaň a podřídilo řadu aktit pro úspěch v krajských volbách.
Petra Smutná však od počátku nedostatečně spolupracovala a neprojevila zájem na přípravách sebe jako kandidáta ani kampaně pro volby do Středočeského kraje 2020. V přípravách se neúčastnila kurzů a školení, které byly pro kandidáty připravovány. Petra se zúčastnila pravidelného volebního štábu pouze 2x ze zhruba 25 setkání (fyzických i online), a to 1. 12. 2019 a pak až o půl roku později, 4. 5. 2020 (na pouhých deset minut). Petra svou neúčast omlouvala pouze ze začátku, a to celkem 3x. Jednou dokonce svou připomínku ke kampani napsala nevybíravou SZ na facebookovou stránku SčK Pirátů. V odpovědi byla vyzvána, aby se účastnila volebního štábu a podílela se tak na přípravě kampaně, ale odpověď na to byla opět negativní. Petra se ani neúčastní kontaktní kampaně, rozdávání novin, jako předsedkyně MS Mladá Boleslav (druhé největší město SčK), nepřipravila žádnou lokální akci pro podporu krajských voleb, dokonce krajskému produkčnímu ohledně paletových laviček sdělila, že v Boleslavi žádné nechtějí (oproti jiným MS, kde je úspěšně používáme v kampani). Nelze očekávat, že ostatní dobrovolníci (ať už kandidáti na jakémkoliv místě nebo dobrovolníci mimo kandidátku) odpracují tuto část za čelního kandidáta. V osobní přípravě kandidáta to ani nelze a pro motivaci dalších lidí pomáhat získávat zastoupení a placené funkce, je přístup Petry zcela devastující.
Co se jejího podílu na přípravě volebního programu týče, rozdělili jsme mezi čelní kandidáty oblasti podle gescí současných krajských radní. Petra měla na starost finance a evropské fondy. Jediný výstup její půlroční práce je tento text (běžný standard od ostatních kandidátů byl cca 0,5-1 strany A4):

1) Otevřené finance
rozklikávací rozpočet až do detailu, navázaný na konkrétní záměry a finanční toky
2) PaRo pro občany
3) Město budoucnosti

Pro zajímavost lze nahlédnout do interního připomínkování zde.
Nebo poté do veřejného oficiálního jednání zde.

Aktivitu na štábech samozřejmě lze ověřit v zápisech na mraku.

S blížícím se termínem voleb se nepřipravenost a neznalost vlastního programu na Petře začaly významně projevovat. Komunikaci také narušovalo to, že Petra se nepřipojila na Zulip, jak bylo doporučeno na volebním štábu, a na jiných platformách začala ignorovat nebo blokovat další Piráty, kteří s ní měli spolupracovat. Tyto komunikační problémy vedly k tomu, že se situace začala řešit na volebním štábu. Ten došel k závěru, že sestaví neutrální tým 3 lidí, kteří s ní navážou kontakt a naplánují osobní schůzku, aby se vyjasnilo, jak to bude dál, jak hodlá pomoct s kampaní jako čelný kandidát, jak se připravuje nebo hodlá připravit a jak hodlá komunikovat v budoucnu. Bohužel zástupce tohoto týmu byl odmítnut s tím, že Petra Smutná k osobní schůzce nevidí důvod. Následně vyšla najevo žádost Petry o vystoupení ze strany (povšimněte si i stylu komunikace Petry na redmine). Odmítnutí osobní schůzky, neschopnost sebereflexe a žádost o ukončení členství nás nakonec vedlo k navržení tak radikálního řešení, jakým je odvolání z kandidátky. Pro ověření našeho postupu jsme zvolili cestu členského podnětu a projednání krajským fórem. Vzhledem k tomu, že krajské fórum kandidátku sestavovalo, chtěli jsme dát možnost všem se k nastalé situaci vyjádřit a hlasovat, zda tyto skutečnosti považují za tak významné, aby bylo navrženo RV stažení Petry z kandidátky. Na toto téma byla vedena rozprava na fóru a poté hlasování s mimořádně vysokou účastí, kde pro odvolání Petry Smutné z kandidátky hlasovalo o třetinu více členů než bylo hlasů v primárních volbách pro její zvolení na kandidátní listinu.
V rámci celého jednání nikdo důvody pro odvolání Petry nezpochybnil, pouze minorita členů poukazovala na možné časnější jednání s Petrou Smutnou, vytknutí její nečinnosti již třeba v minulých měsících.
K tomu PKS uvádí, že Petra Smutná je řádově déle členkou strany než většina členů KF, jedná o člena řady vrcholných orgánů, profesně manažera, člověka vedoucího v minulosti velké pracovní týmy. Není úlohou PKS přesvědčovat čelné kandidáty, že zvolení a v jejím případě fakticky jistý mandát krajského zastupitele je velká odpovědnost za nominující stranu a očekává se odpovědný přístup a pracovní nasazení dle pirátských hodnot.

S tak silným mandátem od KF, tedy PKS přijalo usnesení o podání návrhu RV o změně kandidátni listiny.

Petra Smutná ztratila důvěru svých spolukandidátů svou opakovanou nepřítomností, nepřipraveností, špatnou komunikací a hlavně neochotou tento problém a vzniklou situaci jakkoliv řešit. Petra Smutná taktéž vyvolává obavy o znalosti programu a schopnosti prezentovat sebe či stranu, za kterou kandiduje, a proto stojíme za tím, že by neměla figurovat na tak vysoké pozici na kandidátní listině a požadujeme její odvolání, protože její přítomnost by mohla ohrozit nejen průběh kampaně, ale i fungování zastupitelského klubu po volbách.
Zvolením Petry Smutné za krajského zastupitele nominovaného Piráty získáme ve veřejné funkci člověka ve stavu vnitřní výpovědi vůči min. krajskému sdružení. Petra není podle našeho přesvědčení schopna postupovat ve shodě se zájmy Pirátů na Středočeském kraji, bude působit fakticky jako nezávislý zastupitel bez shody s cíli klubu a při pokračování minimálního pracovního nasazení pro náš úspěch. Míra intenzity, jakým Petra Smutná porušuje svoje povinnosti jako kandidáta do samoprávného celku za Pirátskou stranu, je obecně neakceptovatená a bude nás dále poškozovat i navenek.
Chápeme, že situace, kdy PKS požaduje po RV změnu kandidátní listiny není běžným postupem. Domníváme se však, že věcné podrobné odůvodnění tototo návrhu, shoda všech členů PKS na tomto postupu při mimořádné podpoře členů KF naplňuje všechy znaky, které předpokládá volební řád pro mimořádný a odůvodněný zásah Republikového výboru.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Díky, zajímalo by mě vyjádření Petry. Dodáte nám ho, prosím, nebo si ho máme sehnat sami?

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 roky(ů)

Omlouvám se všem za chybu z mé strany, nyní v poznámce přikládám aktuální, schválenou revizi textu vč. čísla usnesení PKS. Prosím neberte v potaz původní text a pouze aktuální v tomto příspěvku,
děkuji a ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace.

Vážený republikový výbore, dle usnesení krajského předsednictva (PKS SčK 44/2020) vás žádáme o projednání změny kandidátní listiny do krajských voleb 2020:

Předsednictvo KS Středočeský kraj navrhuje změnu - stažení Petry Smutné z kandidátní listiny do krajských voleb Středočeského kraje.

Důležité odkazy:

Odůvodnění:

Petra Smutná byla zvolena v primárních volbách na čelo kandidátky na 5. pozici v říjnu 2019. PKS organizovalo dostatečně včas tvorbu kandidátní listiny, aby se kandidáti mohli lépe poznat, utvořili funkční volební štáb, připravili relevantní program a naplánovali úspěšnou kampaň. KF angažovalo pro úspěch ve volbách profesionálního volebního manažera, uvolnilo na stranické poměry nemalou částku na tuto kampaň a podřídilo řadu aktit úspěchu v krajských volbách.

Petra Smutná však od počátku nedostatečně spolupracovala a neprojevila zájem na přípravách sebe jako kandidáta ani kampaně pro volby do Středočeského kraje 2020. V přípravách se neúčastnila kurzů a školení, které byly pro kandidáty připravovány. Petra se zúčastnila pravidelného volebního štábu pouze 2x ze zhruba 25 setkání (fyzických i online), a to 1. 12. 2019 a pak až o půl roku později, 4. 5. 2020 (na pouhých deset minut). Petra svou neúčast omlouvala pouze ze začátku, a to celkem 3x. Jednou dokonce svou připomínku ke kampani napsala nevybíravou SZ na facebookovou stránku SčK Pirátů. V odpovědi byla vyzvána, aby se účastnila volebního štábu a podílela se tak na přípravě kampaně, ale odpověď na to byla opět negativní. Petra se dostatečně neúčastní ani kontaktní kampaně a ani jako předsedkyně MS Mladá Boleslav (druhé největší město SčK) nepřipravila žádnou lokální akci pro podporu krajských voleb. Pro další příklad krajskému produkčnímu ohledně paletových laviček sdělila, že v Boleslavi žádné nechtějí (oproti jiným MS, kde je úspěšně používáme v kampani). Nelze očekávat, že ostatní dobrovolníci (ať už kandidáti na jakémkoliv místě nebo dobrovolníci mimo kandidátku) odpracují tuto část za čelního kandidáta. V osobní přípravě kandidáta to ani nelze a pro motivaci dalších lidí pomáhat v získání zastoupení a veřejných funkcí je přístup Petry zcela devastující.

Co se jejího podílu na přípravě volebního programu týče, rozdělili jsme mezi čelní kandidáty oblasti podle gescí současných krajských radní. Petra měla na starost finance a evropské fondy. Jediný výstup její půlroční práce je tento text (běžný standard od ostatních kandidátů byl cca 0,5-1 strany A4):


1) Otevřené finance
rozklikávací rozpočet až do detailu, navázaný na konkrétní záměry a finanční toky
2) PaRo pro občany

3) Město budoucnosti

Pro zajímavost lze nahlédnout do interního připomínkování: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=631&t=50693
Nebo poté do veřejného oficiálního jednání: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=406&t=52705

Aktivitu na štábech lze ověřit v jejich zápisech: https://mrak.pirati.cz/apps/files/?dir=/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD%20kraj/Volby/Volebn%C3%AD%20%C5%A1t%C3%A1b/z%C3%A1pisy&fileid=290105

S blížícím se termínem voleb se nepřipravenost a neznalost vlastního programu na Petře začaly významně projevovat. Komunikaci také narušovalo to, že se Petra nepřipojila na Zulip, jak bylo doporučeno na volebním štábu, a na jiných platformách začala ignorovat nebo blokovat další Piráty, kteří s ní měli spolupracovat. Tyto komunikační problémy vedly k tomu, že se situace začala řešit na volebním štábu. Ten došel k závěru, že sestaví neutrální tým 3 lidí, kteří s ní navážou kontakt a naplánují osobní schůzku, aby se vyjasnilo, jak to bude dál, jak hodlá pomoci s kampaní jako čelní kandidát, jak se připravuje nebo hodlá připravit a jak hodlá komunikovat v budoucnu. Bohužel zástupce tohoto týmu byl odmítnut s tím, že Petra Smutná k osobní schůzce nevidí důvod. Následně vyšla najevo žádost Petry o vystoupení ze strany (povšimněte si i stylu komunikace Petry na redmine).

Odmítnutí osobní schůzky, neschopnost sebereflexe a žádost o ukončení členství nás nakonec vedlo k navržení tak radikálního řešení, jakým je odvolání z kandidátky. Pro ověření našeho postupu jsme zvolili cestu členského podnětu a projednání krajským fórem. Vzhledem k tomu, že krajské fórum kandidátku sestavovalo, chtěli jsme dát možnost všem se k nastalé situaci vyjádřit a hlasovat, zda tyto skutečnosti považují za tak významné, aby bylo RV navrženo stažení Petry z kandidátky. Na toto téma byla vedena rozprava na fóru a poté hlasování s mimořádně vysokou účastí, kde pro odvolání Petry Smutné z kandidátky hlasovalo o třetinu více členů než bylo hlasů v primárních volbách pro její zvolení na kandidátní listinu.

S tak silným mandátem od KF tedy PKS přijalo usnesení o podání návrhu RV o změně kandidátní listiny.

Petra Smutná je členkou strany již delší dobu, je členkou vrcholného orgánu strany, profesně manažerka a člověk v minulosti vedoucí velké pracovní týmy. Není úlohou PKS přesvědčovat čelní kandidáty, že zvolení a v jejím případě fakticky jistý mandát krajského zastupitele je velká odpovědnost a očekává se odpovědný přístup a pracovní nasazení při prosazování pirátských hodnot.

Petra Smutná ztratila důvěru svých spolukandidátů svou opakovanou nepřítomností, nepřipraveností, špatnou komunikací a hlavně neochotou tento problém a vzniklou situaci jakkoliv řešit. Petra Smutná taktéž vyvolává obavy o znalosti programu a schopnosti prezentovat sebe či stranu, za kterou kandiduje, a proto stojíme za tím, že by neměla figurovat na tak vysoké pozici na kandidátní listině a požadujeme její odvolání, protože její přítomnost by mohla ohrozit nejen průběh kampaně, ale i fungování zastupitelského klubu po volbách.

Zvolením Petry Smutné za krajského zastupitele nominovaného Piráty bychom ve veřejné funkci získali člověka, který se od budoucího týmu již nyní distancuje. Petra není podle našeho přesvědčení schopna postupovat ve shodě se zájmy Pirátů ve Středočeském kraji, může působit fakticky jako nezávislý zastupitel bez shody s cíli klubu a při pokračování minimálního pracovního nasazení pro náš úspěch. Míra intenzity, jakým Petra Smutná porušuje svoje povinnosti jako kandidáta do samoprávného celku za Pirátskou stranu, je obecně neakceptovatelná a může nás dále poškozovat i navenek.

Chápeme, že situace, kdy PKS požaduje po RV změnu kandidátní listiny není běžným postupem. Domníváme se však, že věcné podrobné odůvodnění tototo návrhu, shoda všech členů PKS na tomto postupu při mimořádné podpoře členů KF naplňuje všechy znaky, které předpokládá volební řád pro mimořádný a odůvodněný zásah Republikového výboru.

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 roky(ů)

Co se vyjádření Petry týče, tak po zkušenosti s špatnou komunikaci s ní asi bude lepší aby jste si ho vyžádali vy přímo od ní.

PS: Koukám, že redmine mi vzal formátování textu nějak zle, tak ta 3) není nadpis, ale jen text:

1) Otevřené finance
rozklikávací rozpočet až do detailu, navázaný na konkrétní záměry a finanční toky
2) PaRo pro občany
3) Město budoucnosti

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

Dan Leština dan.lestina@gmail.com
13:14 (0 minutes ago)
to Petra.Smutna@pirati.cz

Ahoj,
mohla bys tam prosím připojit svůj pohled?
https://redmine.pirati.cz/issues/32547
Díky,
Dan

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před asi 2 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před asi 2 roky(ů)

Ahoj, sve vyjadreni k veci jsem dala do prislusneho odvolavaciho vlakna na foru:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=406&t=53366#top (sesty prispevek na prvni strance), kde jsem za sebe uvedla vse podstatne a snazila se byt maximalne objektivni. Prosim, přečtěte si jej, na pripadne dotazy mohu reagovat na mumble nebo na pristim setkani RV.

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 roky(ů)

díky.

pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Michal Gill před asi 2 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Marek Řebíček před asi 2 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před asi 2 roky(ů)

pro projednani

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 roky(ů)

Proč tu hergot hlasujete Pro projednání, když pokud návrh předloží oprávněný navrhovatel, má se prostě zahájit.(?!)

Tohle má být jednání podle § 6 (3) i) JřRV a oprávněným navrhovatelem je tu "příslušné předsednictvo", alespoň dle podatele.
(V tomto bych poprosil o odkaz na usnesení PKS, kterým se rozhodlo toto podat.)

EDIT vidím značku, takže usnesení PKS zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=314&t=53534

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 roky(ů)

A pro Petru taky odkaz přímo na příspěvek: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=711335#p711335

Aktualizováno uživatelem Josef Bouše před asi 2 roky(ů)

Ještě bych se rád omluvil, nevěděl jsem že se nedostanete k nám na mrak, můžeme přidat konkrétním lidem práva nebo celému RV, ale myslím, že tam má práva Andrej, který je i v RV a může tam přidávat lidi.

Nicméně máme někomu přidávat přístup ?

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 2 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 2 roky(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

RV přijalo následující usnesení:

Návrh A:
1) Republikový výbor podle § 17 odstavce b) odvolává Petru Smutnou z kandidátní listiny Středočeského kraje do krajský voleb 2020.
2) Rozhodnutí provede prostřednictvím zmocněnce strany předsednictvo krajského sdružení.

Viz hlasování: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=716949#p716949

Akce

Také k dispozici: Atom PDF