Projekt

Obecné

Profil

Podání #32483

uzavřený

doplnění PraH o další zakázaná jednání

Přidáno uživatelem Petr Vileta před téměř 4 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
29.08.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Na základě členského podnětu https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=53475&p=713235#p713235 podávám podnět RV k zamyšlení se, zda nedoplnit do Pravidel hospodaření další explicitně zakázané právní jednání a to podobně, jako je v bodu b)

b) objednávat občerstvení na soukromý večírek a jiné nepřiměřené občerstvení, nemravné služby, alkohol a jiné psychotropní látky, ledaže se cena zaplatí z prostředků na to darovaných dárcem nebo určených celostátním fórem,

pro objednávání právních a detektivních služeb pro účely vyšetřování a zastupování členů a funkcionářů strany ve vnitrostranických sporech (tedy jednání před KK a RK). Tohle ať si platí kdokoliv ze soukromých peněz, nebo ať mu na to ostatní pošlou účelově určené dary.

Jinými slovy, nepřijde mi správné, aby si RP, PKS, RV najali za stranické peníze právníka, který roznese naši KK nebo RK na kopytech.

Děkuji předem, že se nad tím zamyslíte. :)

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před téměř 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před téměř 4 roky(ů)

pro projednani.
i kdyz, priznam se, zda se mi tak absurdni, ze kdybychom nemeli precedenty, tak bych to povazoval za uplny sci-fi ktery nemusi byt v predpisu. ale kdyz uz to nekoho napadlo...

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před téměř 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před téměř 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před téměř 4 roky(ů)

pro projednání (ale ještě znění upravme, třeba formulace "nemravné" mi nepřijde šťastná)

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 3 roky(ů)

V rozhodčím řízení rozhoduje rozhodčí komise, takže jak by ji mohl nějaký zástupce roznášet na kopytech, tomu úplně nerozumím. Jde o jeden ojedinělý případ, kdy naši zastupitelé, místo toho sepisovali repliku v rozhodčím řízení, zadali tuto práci odborníkovi, aby se mohli věnovat svojí práci na Magistrátu. Podrobně jsem to rozepsal zde.

Bylo by dobré, kdyby strana poskytovala svým lidem v zodpovědných funkcích potřebnou podporu, spíš než aby je uháněla s nesmysly jako je tento případ, kde jsou takové blbosti jako že se mají konkrétní lidé omlouvat za to, že málo spolupracovali s personálním odborem, ačkoliv ve spise je doložena mnohostránková součinnost daleko nad míru, kterou předpis požaduje.

Petrův návrh (u kterého úplně chybí návrh usnesení) by navíc znamenal, že si podobné služby nebude moci objednat ani kontrolní či rozhodčí komise. Snaha zakázat právní pomoc pouze jedné straně by pak patrně narazila na překážku, že rozhodčí řízení podle stanov musí dbát zásad běžných v demokratickém soudnictví a mezi to patří mimo jiné zásada tzv. rovnosti zbraní, tedy aby jedna strana ve srovnatelném postavení měla možnost čerpat právní či jinou odbornou pomoc a ta druhá to neměla (orgány mohou tuto pomoc hradit jen ze svého rozpočtu).

Domnívám se, že zevrubná analýza daného případu by měla smysl teprve potom, až dané řízení pravomocně skončí, a potom se z něho budeme moci poučit.

Aktualizováno uživatelem Petr Vileta před více než 3 roky(ů)

Můj návrh samozřejmě neobsahuje návrh usnesení, protože jde o podnět RV, které má úpravu předpisů v kompetenci. Pouze jsem naznačil, jak by mohla formulace vypadat.

A opravdu tvrdíš, že když si vyšetřovaný najme právníka za peníze strany proti kontrolní či rozhodčí komisi bez právního vzdělání, že
1) to není nemravné?
2) nebude vyšetřovaný mít ve sporu podstatnou výhodu?
3) nebude to obecně trapné, že vnitrostranické spory se budou řešit za stranické peníze a stylem "lepší právník vyhrává spor, bez ohledu kde je pravda"?

Než aby si Pirát na Piráta najímal právníka, to už raději ať si koupí šampaňské, kaviár a objednají striptérku. :) A nebo co jsem navrhoval na fóru, ať na sebe ti Piráti podají civilní žaloby pro pomluvu nebo poškození dobrého jména, platí si to ze svého a rozhodne se to u běžného soudu.

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před více než 3 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Provedla jsem změnu PraH na základě usnesení RV 56/2020, které říká, že:

*Republikový výbor doplňuje pravidla hospodaření "§5 Zakázaná právní jednání" o bod:

j) objednávat právní služby pro jednání s přezkumnými orgány a řešení vnitrostranických sporů.

a v bodě i) tečku na konci nahrazuje čárkou*

viz: https://wiki.pirati.cz/rules/prah#zakaz ... ni_jednani

Také k dispozici: Atom PDF