Projekt

Obecné

Profil

Podání #32340

Nabídka zastupování v rozhodčím řízení #24020

Přidáno uživatelem Jan Bednařík před asi 2 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Kategorie:
-
Začátek:
11.08.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážení členové ZK HMP,

obracím se na vás s nabídkou zastupování v rozhodčím řízení #24020 Výběrová řízení a personální politika v Praze.

Kvalifikace

Spor před rozhodčí komisí se týká porušení vnitrostranických předpisů a znalost jejich výkladu je klíčová. V této oblasti jsem za poslední roky nabral mnoho zkušeností. Jsem členem a jednatelem republikového výboru, a tak jsou pro mě předpisy "denní chleba". Jsem součástí pracovní skupiny, která reviduje předpisy a napravuje nesrovnalosti a neplatná ustanovení. Mám tak dobré povědomí o tom, jakým způsobem rozhodčí komise předpisy vykládá, což je pro váš spor klíčové. Jsem předsedající celostátního fóra, člen AO a TO, prošel jsem si také funkcemi v místním a krajském předsednictvu, hospodáře, atp. A sám jsem před kontrolní komisí několikrát obstál. Myslím si, že tyto znalosti a zkušenosti dokáži ve vašem sporu využít a pomoci vám minimalizovat "ztráty".

Proč to dělám

Někteří víte, že jsem kritizoval postup, jakým byla uzavřena smlouva s Davidem Satkem, která je podle všeho neplatná. Chybami se člověk učí, i ty předpisy. Ale abych jen nekritizoval, nabízím pomocnou ruku, která pomůže předejít dalším chybám, nejen v tom rozhodčím řízení. Přesvědčila mě diskuse s Honzou Horou, kterému, stejně jako zbytku PKS Praha, tímto krokem ušetřím nějaké starosti a případné další spory. Pochopitelně nabízím, že vás zastoupím dobrovolnicky zdarma.

Další postup

Zvažte prosím mou nabídku, ideálně během tohoto týdne. Příští týden se s Viktorem Mahrikem, a možná některými dalšími z vás, kterých se rozhodčí řízení osobně týká, uvidím na Pirátském kempu. Tak tam můžeme prodiskutovat detaily a připravit věcnou obhajobu, která obstojí. Nemám zatím přístup k celému spisu, ale věřím, že je prostor dost věcí ještě vyargumentovat tak, aby rozhodčí komise nakonec zvolila výrazně mírnější "tresty" v rozhodčím nálezu.

Děkuji za pozornost a těším se na odpověď

Jan Bednařík

Také k dispozici: Atom PDF