Projekt

Obecné

Profil

Podání #32333

Usnesení RV: Statut interniho auditu

Přidáno uživatelem Kristina Marie Kubcová před asi 2 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Začátek:
10.08.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážené celostátní fórum, doručuji Vám usnesení RV 35/2020 ke statutu interního auditu, viz hlasování: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=578&t=53342&sid=3054773abe05c9511e151eb62b0df3bb. Přijata byla nevyučující se usnesení A a B:

A:
Republikový výbor:
1) schvaluje statut interního auditu
2) předkládá ke schválení celostátnímu fóru v referendu s následujícím návrhem usnesení:
Celostátní fórum schvaluje statut interního auditu

B:
Republikový výbor mění Podmínky pro placené úkoly takto:
v § 7 Hlavní smluvní vztah se doplňuje nový bod (4), který zní:

4. Dodavatel se zavazuje v případě oslovení interním auditorem Pirátů dodržovat všechny povinnosti stanovené Předpisem o interním auditu (PIA) a prohlašuje, že byl s nimi seznámen.

Prosím o zahájení jednání CF v této věci.


Související úkoly

související s administrativní odbor - Podání #32390: Vyhlášení předpisu o interním audituDokončen18.08.2020

související s Republikový výbor - Podání #32084: Statut interniho audituDokončen18.07.2020

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 měsíců

Ok, provedení bodu B si dovolím odložit do přijetí předpisu dle usnesení A celostátním fórem, neboť by nám vznikla vnitřně sporná situace.

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 20
  • Stav změněn z Nový na Čeká se na 3.osobu

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

  • související s Podání #32390: Vyhlášení předpisu o interním auditu přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 20 na 80

#7 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 80 na 90

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 90 na 100
  • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Dokončen

Vyhlášen i nový předpis.

Také k dispozici: Atom PDF