Projekt

Obecné

Profil

Podání #32311

uzavřený

Změna rozpočtu a záměr pro zamluvení outdoor propagace

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů). Aktualizováno před téměř 4 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
-
Začátek:
06.08.2020
Uzavřít do:
10.08.2020
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Víme, že na kampaň v příštích sněmovních volbách budeme potřebovat venkovní reklamu (outdoor), aby se lidi dozvěděli, s čím kandidujeme. Proto se dne 6. 8. 2020 sešla pracovní skupina ve složení Jakub Michálek, Jaromír Beránek, Marek Paris, Jan Hora, Jiří Hoskovec a Tomáš Vovsík.

Došli jsme k tomuto:

 • Na krajskou složku sněmovní kampaně příští rok máme 4 mil. Kč v rozpočtovém výhledu. Včetně darů kandidátů a fundraisingu budeme mít cca 5 mil. Kč. Z těchto peněz bude nutné zajistit zejména outdoor a kontaktní kampaň, např. stánky a rozdávání Pirátských listů, včetně nákladů na odměny. K tomu, abychom si zamluvili plochy, nás vyzval i centrální volební výbor v čele s Lukášem Wagenknechtem. Vedle toho se také velmi vyplatí mít šikovné lidi na sociální sítě a část peněz dát na propagaci online. Hlavní část online kampaně bude centrálně koordinovaná pro celou republiku, nicméně i vzhledem k velké popularitě našeho pražského primátora by bylo škoda sociální sítě pro Prahu podcenit, a to i s ohledem na to, že umožňují přesné zacílení sdělení na cílové skupiny Pražanů, aby pro ně bylo relevantní.

Ačkoliv dosud nemáme personál kampaně ani plán kampaně, zamluvení ploch je nezbytné řešit přednostně, protože jde o vyšší výdaj vyžadující souhlas krajského fóra a hrozí zde újma z prodlení, dokud jsou plochy ještě volné.

Na základě toho jsme došli k následujícím číslům:

 • Na odměny pro volebního manažera (bez bonusu) a jeho asistenta cca od února a na koordinaci dobrovolníků během kampaně nad rámec kapacit stávajících koordinátorů – odhadované výdaje 1,2 mil. Kč
 • Na facebookovou kampaň cca od podzimu, která bude plně využívat organický dosah prezentace našich výsledků podporovaný sponzorovanými příspěvky – odhadované výdaje – cca 0,95 mil. Kč, z toho maximálně 0,1 mil. Kč potřebujeme, pokud chceme začít s postupným náběhem již na podzim. Konkrétní provedení, využití profilů strany, krajského sdružení, kandidátů a primátora bude doladěno s celostranickým týmem pro sociální sítě.
 • Na kontaktní kampaň se stánky zahrnující dvě vydání Pirátských listů – odhadované výdaje 0,5 mil. Kč.
 • Na další výdaje kampaně jako merchendise, administrativu se zábory či případně administrativní zpracování povolení pro plakátovací plochy, cestovné (rozvoz), focení a grafika – odhadované výdaje cca 0,7 mil. Kč.
 • Příspěvek krajského sdružení Praha na rozšíření celostátního průzkumu veřejného mínění (o více respondentů kvůli reprezentativnosti a o specifická témata) s motivátory a demotivátory volby pro účely krajského sdružení Praha – 0,15 mil. Kč. Tento průzkum bude realizován již v tomto roce, a to centrálně mediálním odborem.
 • Rezerva volební kampaně – odhadované výdaje 0,3 mil. Kč.
 • Z toho vyplývá, že na outdoorovou kampaň zbývá přibližně 1,2 mil. Kč. Aktuálně nevíme podmínky, za kterých umožní město konání kampaně pro politické strany, protože o tom město nerozhodlo, věc má v gesci náš koaliční partner (jak pronájem majetku, tak DPP např. u reklamy na tramvajích a v metru). Komerční reklamní plochy v tomto rozsahu se však zamlouvají cca rok dopředu čili teď je na to ten pravý čas to řešit, protože potřebujeme schválit záměr a související změnu rozpočtu, než můžeme vhodné nabídky vybrat a zasmluvnit a nebudeme to muset zase dělat na poslední chvíli. V tento okamžik nelze předvídat, jakou budou požadovat výši zálohy a podle našich předpisů musíme mít před uzavřením smlouvy částku alokovanou v rozpočtu. (Zálohy bychom zaplatili pouze dodavateli, u něhož budeme mít takřka jistotu, že objednanou službu skutečně dodá.) Způsob realizace bude koordinován se stálým volebním výborem a případným podílem celostátní outdoorové kampaně, o níž zatím nemáme informace, zda se bude z prostředků centrálního rozpočtu realizovat.
 • Nepodařilo se nám identifikovat žádnou příležitost, která by zakládala jinou výrazně výhodnější formu propagace a využití prostředků vyčleněných na volební kampaň do sněmovny jako byly v roce 2017 sololity pronajímané magistrátem, tzv. berousky.

Aktuálně je potřeba vyřešit právě otázku včasného zasmluvnění ploch, které lze zprocesovat na podzim, tedy je na ně nutné schválit změnu rozpočtu a záměr, a současně s rozpočtem na příští rok bude předložen i seznam dalších záměrů. K rozpočtu na outdoor připočítáváme také změnu rozpočtu navýšení o 0,1 mil. Kč jako strop pro náklady na sociální sítě – začátek přípravy volební kampaně spadající časově do roku 2020. Konkrétní schválení záměru na sociální sítě v tomto limitu pro rok 2020 bude řešeno rozpočtovým opatřením krajského předsednictva či na základě jeho delegace volebního výboru.

Dále doporučujeme, aby při sestavování rozpočtu na příští rok krajské fórum schválilo navýšení limitů na schvalované záměry na částku 0,2 mil. Kč tak, aby v rámci kampaně by možné u výdajů do této výše rychle reagovat na dostupné příležitosti bez rigidního a několikatýdenního schvalovacího procesu.

Z hlediska průhledného financování a počítání limitů peněz na kampaň také připomínáme potřebu, aby všechny volební výdaje byly vedeny pod položkou Výdaje na sněmovní volby.

Proto navrhujeme následující usnesení krajského fóra:

Krajské fórum Praha

 1. schvaluje změnu rozpočtu krajského sdružení na rok 2020 a rozpočtového výhledu následovně: volební výdaje pro kampaň do Poslanecké sněmovny,
  • výdaje na rok 2020 se zvyšují z částky 0 Kč na částku 1,45 mil. Kč,
  • výdaje na rok 2021 se snižují z částky 4 mil. Kč na částku 2,55 mil. Kč;
  • a odpovídajícím způsobem se upraví saldo rozpočtu a rozpočtového výhledu.
 2. schvaluje v souvislosti s volbami do sněmovny konaných v roce 2021 ve volebním kraji Praha záměry:
  • outdoor propagace Pirátů s celkovými náklady záměru 1,2 mil. Kč,
  • příspěvek na rozšíření průzkumu veřejného mínění 0,15 mil. Kč.

Děkuji za projednání. Odůvodnění na krajském fóru uvede pověřený člen PKS.


Související úkoly

související s Krajské sdružení - PKS - Podání #32335: Předání usnesení - Změna rozpočtu a záměr pro zamluvení outdoor propagaceDokončen11.08.2020

Akce

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

Navrhuji usnesení:

Volební výbor předkládá návrh usnesení k zamluvení outdoor propagace krajskému předsednictvu s návrhem postoupit ho krajskému fóru ke schválení.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před téměř 4 roky(ů)

Pro přehlednost ještě jednou doplním, že výdajová položka v rozpočtovém roce 2020 "Volební výdaje pro kampaň do Poslanecké sněmovny" v částce 1,45 mil. Kč dle předloženého návrhu zahrne:

 • příspěvek na rozšíření průzkumu veřejného mínění: 0,15 mil. Kč (nové Behavio)
 • outdoor propagace Pirátů: 1,2 mil. Kč
 • náklady na sociální sítě: 0,1 mil. Kč

Jinak děkuji za sepsání návrhu usnesení a hlasuji PRO.

Aktualizováno uživatelem Michal Hrib před téměř 4 roky(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Michal Polák před téměř 4 roky(ů)

hlasuji PRO

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

PRO

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

Návrh usnesení byl schválen. Předávám krajskému předsednictvu.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 4 roky(ů)

 • související s Podání #32335: Předání usnesení - Změna rozpočtu a záměr pro zamluvení outdoor propagace přidán

Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před téměř 4 roky(ů)

V souvislosti s výše uvedeným https://redmine.pirati.cz/issues/32449.

Také k dispozici: Atom PDF