Projekt

Obecné

Profil

Akce

Stížnost #32283

uzavřený

Netransparentní postup při tvorbě nového nátěru PID

Přidáno uživatelem Ondřej Kališ před asi 1 rok. Aktualizováno před 4 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
04.08.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
01.12.2020
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Ondřej Kališ, Rudolf Žák

Odpůrce:

Adam Zábranský, Zdeněk Hřib

Fáze:
Projednávání rozhodčí komisí
Organizační struktura:
Ne

Popis

Vážená kontrolní komise,

upozorňuji na podezření, že došlo k závažnému porušení společného komunálnímu programu: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_komunal_spolecny_2018.pdf

Konkrétně jde o některé části kapitoly Otevřená a moderní radnice, např.:
Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.
*Na zasedáních všech orgánů bereme občany jako partnery, ne pouhé přísedící. K tomu jim poskytneme veškeré podklady.
*Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snižíme ceny a zvýšíme kvalitu.
Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen frma, které dal příslušný úředník
vědět.
• Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně. Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.
• Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
• Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnic a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost.

O novém designu vozidel PID byla veřejnost oficiálně informována až dne 3. 8. 2020. Ačkoliv se jedná především o estetickou záležitost (společný nátěr PID existuje již řadu let, nejde tedy o nový nátěr, ale o jeho změnu), veřejnost nebyla nijak zapojena do výběru, což je závažné porušení základních bodů našeho programu. Nebylo ani předem předloženo smysluplné vysvětlení, proč má ke změně nátěru dojít a nebyly konzultovány parametry zadání. Výběr provedla uzavřená výběrová komise a nezjistil jsem, že by byla definována jasná kritéria výběru. Dle mých informací nebylo zadání zveřejněno, ale byly osloveny jen konkrétní společnosti.

Zatímco původní nátěr je postupně aplikován již cca 10 let a jeho tvorba byla provedena z vnitřních zdrojů (pracovníky příspěvkové organizace ROPID), za tuto neveřejnou soutěž město zaplatilo cca 2 miliony Kč.


Soubory

Stížnost - nový nátěr PID.pdf (649 KB) Stížnost - nový nátěr PID.pdf Ondřej Kališ, 01.12.2020 10:14
Př 1 - Usnesení 1351_2020.pdf (195 KB) Př 1 - Usnesení 1351_2020.pdf Ondřej Kališ, 01.12.2020 10:15
Př 2 - zápis k 1351.pdf (490 KB) Př 2 - zápis k 1351.pdf Ondřej Kališ, 01.12.2020 10:15
Př 4 - zápis k 1561.pdf (487 KB) Př 4 - zápis k 1561.pdf Ondřej Kališ, 01.12.2020 10:15
Stížnost - nový nátěr PID.pdf (649 KB) Stížnost - nový nátěr PID.pdf Ondřej Kališ, 01.12.2020 15:40
Stížnost - nový nátěr PID.pdf (649 KB) Stížnost - nový nátěr PID.pdf Ondřej Kališ, 29.12.2020 17:33
Odvolání.docx (16.9 KB) Odvolání.docx Rudolf Žák, 23.01.2021 11:12

Související úkoly

související s Rozhodčí komise KS Praha - Dlouhodobý úkol #31900: Případy řešené Krajskou rozhodčí komisí KS Praha ve funkčním období 2020 - 2022V řešení (diskutuje se)Rozhodčí komise Praha

Akce

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před asi 1 rok

Doplňuji, že podle mého názoru se radní mohli dopustit porušení odst. 8 písm. a) stanov.

Tento bod odkazuje na článek 2 stanov, kde došlo k porušení odst. 2, písm. f) a g)

Aktualizováno uživatelem Michaela Nepejchalová před asi 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Adam Vyplel
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele

Aktualizováno uživatelem Ladislav Dvořák před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Adam Vyplel na Ladislav Dvořák

Aktualizováno uživatelem Michaela Nepejchalová před 11 měsíc(ů)

 • Přiřazeno změněn z Ladislav Dvořák na Adam Jaroš

Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 11 měsíc(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na podatele
 • Uzavřít do nastaven na 10.12.2020

Za KK tímto konstatuji, že nebylo shledáno porušení předpisů a kontrolní komise nebude podávat stížnost ve veřejném zájmu.

Dle dostupných usnesení RHMP ze dne 24.6.2019 a 3.8.2020 byl záměr na nový grafický design oznámen více než rok před finálním rozhodnutím, soutěž organizovala nezávislá agentura a výběrová komise obsahovala odborníky v poměru 5:4 k politickým a dalším členům s hlasovacím právem. Posuzovat další odborné detaily rozhodnutí RHMP není v kompetenci KK.

Podateli tímto dávám lhůtu dva týdny (tedy do čtvrtku 10.12.2020) na případné sepsání stížnosti. Po uplynutí této lhůty bude podání uzavřeno.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Děkuji za prošetření a promyslím důvodnost podání stížnosti, i s ohledem na stanovisko KK.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Vážená kontrolní komise,

na základě výše uvedené výzvy tímto podávám s společně s Rudolfem Žákem stížnost v předmětné věci. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve stížnosti zároveň žádám KK o zvážení, zda se ke stížnosti nepřipojí ve veřejném zájmu. Záloha na náklady řízení byla uhrazena.

Přílohu č. 3 vzhledem k velikosti nebylo možné nahrát, je ke stažení zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=014052111119114075065052129119114075062052126119114075062052123119114075062&id=601674

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Na základě formální kontroly přikládám mírně upravený text stížnosti.

Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 11 měsíc(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Stěžovatel nastaven na Ondřej Kališ
 • Datum podání nastaven na 01.12.2020
 • Přiřazeno smazán (Adam Jaroš)
 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na řešitele
 • Uzavřít do smazán (10.12.2020)
 • Projekt změněn z kontrolní komise na Rozhodčí komise KS Praha
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Konstatuji, že KK se ve veřejném zájmu nepřipojí a stížnost shledala přijatelnou. Tímto ji postupuji KRK Praha.

Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 11 měsíc(ů)

Jako zpravodajku přiřazuji Georgii Hejdukovou.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

Děkuji,

Nejprve poprosím Adama Zábranského a Zdeňka Hřiba o vyjádření ke stížnosti do 10.2.2020

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

 • Odpůrce nastaven na Adam Zábranský, Zdeněk Hřib
 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Priorita změněn z Normální na Vysoká
 • Přiřazeno nastaven na Georgia Hejduková

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

 • Stěžovatel změněn z Ondřej Kališ na Ondřej Kališ, Rudolf Źák

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

 • Stěžovatel změněn z Ondřej Kališ, Rudolf Źák na Ondřej Kališ, Rudolf Žák

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 11 měsíc(ů)

Vážená KK, byl jsem požádán o vyjádření, tak se vyjadřuji.

Omlouvám se, ale upřímně moc nechápu, co stěžovatel tvrdí, že jsem porušil. Protože jsem z toho opravdu dost zmaten, vyjádřím se po jednotlivých větách, které stěžovatel napsal za obecným úvodem.

"O novém designu vozidel PID byla veřejnost oficiálně informována až dne 3. 8. 2020." - Souhlasím, ale nechápu, co na tom je špatně.

"Ačkoliv se jedná především o estetickou záležitost (společný nátěr PID existuje již řadu let, nejde tedy o nový nátěr, ale o jeho změnu), veřejnost nebyla nijak zapojena do výběru, což je závažné porušení základních bodů našeho programu." - Nechápu, zda stěžovatel tvrdí, že každé rozhodnutí, do kterého nebyla zapojena veřejnost, je závažným porušením základních bodů programu, nebo staví argumentaci jinak. Prosím o upřesnění. Nikdy jsem pirátský program ani stanovy nechápal tak, že vyžadují, aby veškeré návrhy byly projednány s veřejností před tím, než o nich Piráti mohou hlasovat. Asi jsme teoreticky mohli udělat anketu o tom, jestli se veřejnosti design líbí nebo ne, a na základě toho se rozhodnout, ale nemyslím si, že tím, že jsme to neudělali, jsme něco porušili.

"Nebylo ani předem předloženo smysluplné vysvětlení, proč má ke změně nátěru dojít" - To, jestli je nějaké vysvětlení smysluplné nebo ne, je z velké části otázka názoru. Vysvětlení je nicméně poskytnuto v usnesení Rady HMP č. 1351 ze dne 24.06.2019, viz odkaz výše.

"a nebyly konzultovány parametry zadání" - K tomuto se neumím kvalifikovaně vyjádřit, nicméně předpokládám, že parametry s někým konzultovány byly. Nepochopil jsem, zda stěžovatel tvrdí, že měly být konzultovány s někým konkrétním (a že to vyplývá z programu/stanov) nebo kde tedy vidí porušení programu/stanov.

"Výběr provedla uzavřená výběrová komise" - Nechápu, co autor myslí pojmem "uzavřená výběrová komise", resp. jaká jiná by podle něj výběrová komise měla být; mám za to, že o výběru nejvhodnějšího návrhu rozhodovala standardní výběrová komise (bližší informace viz důvodová zpráva k usnesení Rady HMP č. 1561 ze dne 03.08.2020 odkazovanému výše) s převahou nezávislých odborníků (ač jsem jednotlivá jména nelustroval).

"nezjistil jsem, že by byla definována jasná kritéria výběru" - Na toto upřímně neumím odpovědět, také jsem to nenašel, ale v soutěžích na design se nevyznám, takže nevím, jak běžně vypadají kritéria - předpokládám, že se hodnotí převážně kvalita a výběr nejvhodnějšího návrhu je zajištěn sestavením kvalitní výběrové komise.

"Dle mých informací nebylo zadání zveřejněno, ale byly osloveny jen konkrétní společnosti." - To asi sedí, viz informace v důvodové zprávě k usnesení Rady HMP č. 1561 ze dne 03.08.2020 odkazovanému výše. Nejsem expertem na soutěže na design, nicméně je považuji za celkem speficické - narozdíl od běžných zakázek zde není nejdůležitější to, kdo nabídne nejlepší cenu, ale soutěží se spíše naopak, kdy je předem určena cena a vyhraje ten, kdo podá nejkvalitnější návrh. Proto nevidím tak velký problém v tom, že s pomocí agentury CZECHDESIGN byla sestavena 9členná komise (z většiny tvořena nezávislými odborníky), která následně oslovila 13 designerských studií, z nichž 11 projevilo zájem o účast v soutěži, z nichž bylo na základě doporučení CZECHDESIGN vybráno 5 studií, která byla do soutěže vyzvána, načež proběhlo dvoukolové hodnocení.

"Zatímco původní nátěr je postupně aplikován již cca 10 let a jeho tvorba byla provedena z vnitřních zdrojů (pracovníky příspěvkové organizace ROPID), za tuto neveřejnou soutěž město zaplatilo cca 2 miliony Kč." - Nepochopil jsem, zda stěžovatel tvrdí, že z pirátského programu/stanov vyplývá, že tvorba designu je něco, co má vždy dělat ta organizace, která design používá, a soutěž na design je tedy porušením pirátského programu/stanov, nebo tím chtěl říct něco jiného. Prosím o upřesnění.

Jsem připraven se znovu vyjádřit, ale opravdu prosím stěžovatele o upřesnění, v čem konkrétně vidí porušení jakých konkrétních předpisů.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

 • související s Dlouhodobý úkol #31900: Případy řešené Krajskou rozhodčí komisí KS Praha ve funkčním období 2020 - 2022 přidán

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Byl jsem požádán o vysvětlení, ale domnívám se, že Adam reaguje na původní podnět předložený kontrolní komisi k prošetření. Ve věci byla podána stížnost (viz příspěvek #8 a #9), kde je většina dotazů odpůrce dle mého názoru zodpovězena. Případně samozřejmě vše rád ještě doplním na žádost odpůrce nebo KRK.

Aktualizováno uživatelem Zdenek Hrib před 11 měsíc(ů)

Vážená KK,

k většině argumentů se už vyjádřil Adam Zábranský, takže já se jeho vyjádřením ztotožňuji a přidám pár dalších poznámek:

 1. Ondra Kališ jedná tímto způsobem (difamační kampaň na FB, podání ke KK) z toho důvodu, že je to tomu zlobbován svým známým z organizace ROPID. Tato organizace si vytvořila "samodomo" bez jakékoliv soutěže svůj vlastní design vozů, který však nedokázala ani reálně prosadit v praxi. Nyní vnímá negativně, že město chce mít skutečně profesionální design vozů MHD, který si jako evropská metropole zaslouží. Fakt, že Ondra Kališ podává stížnost na lidi co hlasovali pro soutěž na design a ještě se přitom ohání naším programem, působí v tomto kontextu (obhajoby původního nevysoutěženého designu) jako úplný bizár. Kontakty lobbistou, tedy s osobou v jejímž zájmu jedná, nemá Ondřej Kališ zaznamenané v registru kontaktů. Přitom se zjevně snažil podle instrukcí lobbisty opakovaně ovlivnit vůli volených zástupců Pirátů a to i prostřednictvím krajského fóra.

 2. Původní červenobílomodrý nátěr za který lobboval ROPID způsoboval dle mých informací (zprostředkovaných od DPP) v létě (díky tmavé modré) přehřívání klimatizačních jednotek na střechách autobusů. I to byl zřejmě důsledek toho, že na něj neproběhla žádná soutěž s odbornou porotou. Neexistoval k němu ani jednotný manuál, takže neustále vznikaly nové a nové varianty designu prakticky s každým nákupem nového typu vozidla. Nový design je nyní v barvách odvozených od znaku Prahy (dominantní červená, stříbrná/šedá, zlatá/žlutá), navazuje na tradiční barvy metra (stříbrno červená) a zabrání další amatérské kreativitě. Snížení barev ze tří na dvě navíc znamená finanční úsporu pro město.

 3. Otevřené soutěže samozřejmě používáme na magistrátu kdykoliv je to možné. Design dopravních prostředků však vyžaduje specifické dovednosti, pokud má dávat smysl a nemá dopadnout jako původní nátěr. Oslovení dostatečného množství vybraných ateliérů v oddůvodněných případech a v mezích zákona není chybou. Jinak by totiž byl chybou i jakýkoliv jiný nákup čehokoliv pod stanovený finanční limit bez výběrového řízení. S touto možností ale přitom počítají i interní pravidla hospodaření Pirátské strany. Přitom u nich nikdo nerozporuje soulad se stanovami a ideovými východisky Pirátů.

 4. KET je poradním orgánem pro gesčního zastupitele, což je v případě dopravy na magistrátu Láďa Kos. Neexistuje žádná povinnost konzultací s KET pro každý návrh projednávaný v orgánech města. Prakticky by to ani nebylo možné, protože tisků je mnoho a lhůty krátké.

 5. Ondra Kališ se ve své stížnosti domnívá, že by se měly materiály přímo na radě předčítat od začátku do konce. To je bohužel zcela mimo realitu. Členové rady mají samozřejmě materiály nastudované předem nebo k nim mají zajištěné stanovisko od svých asistentů. Představa Ondry Kališe, že všichni zastupitelé čtou všechny tisky, o kterých hlasují na zastupitelstvu, rovněž dokazuje, že stěžovatel spadl z Marsu. I v předchozím volebním období měli zastupitelé za Piráty na magistrátu rozděleny gesční oblasti a jeden vždy referoval ostatním o co jde. Nejinak je tomu i v tomto volebním období.

 6. Ondra Kališ si sám protiřečí, když tvrdí že na jednu stranu údajně existoval jednotný nátěr na MHD, ale zároveň uznává, že vlastně nebyl používán.

 7. Připomínám, že původním cílem soutěže na design také bylo, aby nikdo nemohl město v budoucnu vydírat přes autorská práva. Což se bohužel u dříve nakoupených vozidel MHD dělo.

 8. Přidávám odkaz na FB post ve kterém se věnuji otázce nového designu. Z celkem 3,4 tisíce reakcí, je 2,8 tisíc (82%) jednoznačně pozitivních (lajk nebo srdíčko). Takže reakce veřejnosti hodnotím jako v převážné většině pozitivní. Opravdu se ale nelze vždy zavděčit všem.
  https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/649332202343118

  Pražskou integrovanou dopravu sjednotíme do stejných barev, aby byla na první pohled rozpoznatelná! 👍
  Teď tomu tak není. Jak vysvětloval náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, nyní můžete narazit až na 17 různých barevností. A pokud bychom nic neudělali, přibývaly by další. Místo toho jsme se ale rozhodli pro jednotný styl.
  K čemu je to dobré? Výhod je hned několik. Cestující budou hned vědět, že tady platí jejich kupon na MHD. Díky tomu můžou zaplatit méně za jízdné v tarifu Pražské integrované dopravy (PID). Na nádraží poznáte na první pohled příměstský vlak a neuděláte si neplánovaný výlet rychlíkem někam do daleka.
  Šedá barva je navíc jednodušší na čištění (majitelé aut ví) a také tolik nepřitahuje teplo, takže se nám nebudou přehřívat klimatizace (autobusy s modrými střechami s tím teď mívají problém). Praha tak může ušetřit. No a konečně ten design bude města a nikdo nás nebude moci vydírat přes autorská práva. Změna je proto výhodná.
  Na závěr bych chtěl uvést na pravou míru fake news, kterou šíří opozice, že prý to bude Pražany stát stamiliony. Nebude! Praha za to nezaplatí nic navíc. V nových barvách budou vždy až nové vozy, ty stávající se přebarvovat nebudou. Jedině kdyby mělo dojít k plánované obnově celého laku, která se musí udělat tak jako tak (České dráhy ji teď budou na své náklady dělat u několika příměstských vlaků City Elefant). K obměně tak dojde postupně.
  Co říkáte vy na nový styl? 🙂
  
 9. Hejtění nových designů vozidel hromadné dopravy samozvanými odborníky na design je v ČR folklór a u Českých drah to některým vydrželo i 10 let.
  https://www.zelpage.cz/zpravy/7018?size=70&lang=cs
  https://zdopravy.cz/deset-let-v-modrobile-nektere-vlaky-dosud-cd-nestihly-prelakovat-27996/

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

Já moc děkuji oboum stranám za vyjádření, byť bych poprosila abychom se pokusili argumentovat pokud možno věcně. Dávám stěžovateli do 15.12.2020 na vyjádření.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Děkuji za slovo. Pokusím se ke Zdeňkovým bodům vyjádřit co nejvíc věcně:

1) Považuji za zcela irelevantní dohadovat se motivací stěžovatele. K obvinění ze zlobbování konstatuji, že v době řešení přejmenování a designu PID jsem neměl žádnou funkci u Pirátů. Potom, co jsem se stal vedoucím KET doprava ve SčK (byť i zde považuji za sporné, zda se na vedoucího poradního orgánu vztahuje PřL jako na představitele strany dle § 3 PřL), jsem uvedl své dlouhodobé kontakty v oboru (tedy zmíněné známé z ROPIDu) do lobbyregistru. Jedná se o lidi, se kterými jsem v běžném kontaktu. Výklad, zda se na tyto případy PřL vztahuje, může být nejednoznačný. Na jednu stranu odpůrce zde namýtá, že měly být v registru uvedeny, na druhou stranu jiní členové strany mají prokazatelně opačný názor. Např. zde - https://evidence.pirati.cz/report/4108/ - náš poslanec Ondřej Profant uvádí téhož člověka, který mě údajně měl zlobbovat. Překvapivě ho ale neuvádí jako lobbykontakt, nýbrž coby účastníka schůzky za Piráty. Má tedy odpůrce v úmyslu tvrdit, že Ondra Profant závažně porušil PřL, pokud zaměstnance ROPIDu považuje za vlastního člověka a neuvedl ho jako lobbistu? Pokud nikoliv, pak jsem toho názoru, že dotyčného skutečně není důvod považovat za lobbykontakt.

2) Tvrzení o přehřívání klimatizace je nepravdivé a nepodložené nejen technicky, ale zejména z hlediska standardů kvality. Dosavadní nátěr PID totiž umožňuje, aby části střechy neviditelné z pohledu na zemi člověka stojícího člověka, byly bílé. DPP sám má ve vozovém parku autobusy v nátěru PID s bílým vrchem střechy, takže o této možnosti ví. Technicky je význam vlivu modré barvy na přehřívání navíc velmi sporný, a řešitelný (např. metalickým nátěrem). S ohledem tvrzení odpůrce ,,dle mých informací (zprostředkovaných od DPP)" a jeho obvinění z porušení PřL z mojí strany žádám, aby doložil, kde je v registru kontaktů uvedena schůzka, na které odpůrce získal od DPP tuto značně nepřesnou informaci. Zatímco ROPID je odborná příspěvková organizace města, v podstatě tedy úřad, DPP je komerční společnost, byť vlastněná městem, navíc prokazatelně plná finančních neefektivit (velmi mírně řečeno), a Zdeněk je jednoznačně veřejným funkcionářem, na kterého se PřL vztahuje. Je pro mě s podivem, že řadové členy obviňuje z porušení PřL kvůli osobním kontaktům s příslušníky odborné veřejnosti zaměstanými v městské organizaci, a sám považuje za správné, pokud rozhoduje dle dále neověřených informací od komerční společnosti, na jejíž netransparentnost je navíc opakovaně upozorňován i členy dozorčí rady.

3) Nesouhlasím s tvrzením odpůrce, že otevřené výběrové řízení v tomto případě nebylo možné. Odpůrcem předložené argumenty nemožnost otevřeného řízení nijak neprokazují. Pokud by platilo, že ,,Otevřené soutěže samozřejmě používáme na magistrátu kdykoliv je to možné.", domnívám se, že je používáme vždy, pokud není otevřené řízení z objektivního důvodu nemožné, příp. není vhodné kvůli nebezpečí z prodlení, nebo se nejedná o záležitost natolik drobnou a levnou (což si tedy nemyslím o dvoumilionové zakázce), že by otevřené řízení bylo neadekvátní. Naopak se domnívám, že tento případ byl vyložení ideální, abychom ukázali, že otevřené soutěže pořádáme, kdykoliv je to možné, a že do celého procesu plně zapojujeme veřejnost.

4) ,,Prakticky by to ani nebylo možné, protože tisků je mnoho a lhůty krátké." - Pokud jsou na některé tisky tak krátké lhůty, že není čas na jejich konzultaci s odbornými týmy, jak může zastupitel či radní (který je v daném oboru laik a ještě k tomu je pouze jeden) návrh v dostatečné kvalitě prostudovat a věcně posoudit? Toto tvrzení zní jako přiznání, že odpůrce považuje neplnění deminima za běžný standard.

5) Nedomnívám se, že by materiál nemohl být prostudován předem. Pokud byl předem prostudován a bylo k němu vypracováno nějaké věcné stanovisko, tak se mi toto stanovisko nepodařilo dohledat a žádám, aby je odpůrce doložil.

Tvrzení, že stěžovatel spadl z Marsu, považuji za lež. Jsem si zcela jist, že já ani Ruda Žák jsme na Marsu nikdy nebyli. Pokud odpůrce na tomto tvrzení trvá, žádám, aby předložil důkazy. Pokud se snad mělo jednat o žert, žádám, aby se za tuto lež odpůrce omluvil. Domnívám se, že žerty nebo urážky nepatří do kultivovaného jednání před přezkumným orgánem.

6) V tomto ohledu si neprotiřečím a KRK si o této otázce jistě sama udělá obrázek. Pokud někomu dáme za úkol ,,zavolej Martinovi" a zároveň mu sebereme telefon, není legitimní mu následně vytýkat, že úkol nesplnil. Město nedalo ROPIDu prostředky, aby mohl po DPP účinně požadovat aplikování nátěru PID (přestože město tyto prostředky má), a nyní představitel města používá argument, že ROPID nezajistil, aby byl nátěr dopravcem městským aplikován.

7) Toto tvrzení je lživé. Nátěr PID byl dílem ROPIDu, tj. příspěvkové organizace města, a byl tedy majetkem města (resp. jeho příspěvkové organizace). Skrze autorská práva k nátěru PID tedy nikdo město vydírat nemohl. Pokud snad město bylo vydíráno kvůli jinému designu, pak tuto situaci nemohl změnit fakt, že se jeden nátěr ve vlastnictví města změní za jiný.

8) K tomuto bodu jen pevně doufám, že poměr emotikonů u příspěvku na Facebooku není standardním podkladem rozhodování pirátských radních.

9) O nátěru ČD nebylo ve stížnosti nic řečeno a otázka firemního nátěru komerční společnosti není předmětem tohoto řízení.

Pro úplnost konstatuji, že jsem tímto reagoval pouze na Zdeňkova tvrzení, a stížnost zůstává v takové podobě, jak byla podána.

Aktualizováno uživatelem Rudolf Žák před 11 měsíc(ů)

Já se také dovolím vyjádřit k argumentům kolegů, které na mě působí poměrně zcestně. Budu tedy samozřejmě souhlasit převážně s Ondrou a lze považovat za pravděpodobné, že se naše odpovědi budou někde překrývat. Dovolím si začít u Adama.

U jeho odpovědi mě poněkud zaráží fakt, že se vyjadřuje ke zcela jinému podnětu (podmět ke KK, nikoliv na stížnost), a proto tak nějak úplně netuším, kam míří a nač poukazuje, každopádně bez povšimnutí nemohu nechat větu "v soutěžích na design se nevyznám, takže nevím, jak běžně vypadají kritéria - předpokládám, že se hodnotí převážně kvalita a výběr nejvhodnějšího návrhu je zajištěn sestavením kvalitní výběrové komise." Domnívám se, že by Adam, obzvláště jako radní pro transparenci, měl znát správnou podobu těchto soutěží, případně ji s někým kompetentním konzultovat tak, aby došlo ke splnění DeMin, případě alespoň zajištění základního přehledu. Například v KETech, jichž se nikdo neptal, by se jistě někdo schopný našel.

Nyní již ke Zdeňkovi. Baví mě, jak hned druhou větu dokáže pojmout jako útok. Rád bych tedy poprosil o diskusi na úrovni a zanechání obvinění bez důkazů. Domnívám se, že přátelská schůzka a diskuse nad určitým tématem není lobbykontakt, obzvláště, když lidé z ROPIDu Ondru nemanipulovali. Je totiž schopen si na základě dostupných informací sestavit vlastní názor. Za pravdu ani nepovažuji fakt, že se ROPIDu nedařilo prosazovat vlastní nátěr. Nevím, co je špatného na nátěru vzniklého svépomocí (za minimum prostředků!), avšak faktem zůstává, že jediný, kdo nátěr neaplikoval byly městský DP a České Dráhy, u všech ostatních dopravců (vč. železničního KŽC) se podařilo postupem let dojít k jednotnému zbarvení. Někteří dopravci již dokonce barvy aplikovali na všechny vozy.

Ke druhému odstavci si dovolím podotknout, že v současné době již určitý jednotný manuál vznikl a situaci se daří postupně ujednocovat (poslední veřejná verze: https://pid.cz/wp-content/uploads/2018/04/JvB19p.1.2_manual.pdf). Proces aplikace a vzhledu nátěru se tedy stále zlepšuje. Co se týká modré střechy, opět se jedná o neověřitelný argument. Pokud se nepletu, KETaři oslovili odborníky, kteří naopak přehřívání klimatizací vyvrátili. Manuál vzhledu vozidel navíc povoluje, aby část střechy zůstala zbarvena bíle, což uplatnil i DP (https://seznam-autobusu.cz/dokumentacka/278526), i proto tedy přehřívání nehrozí. Zůstává mi taktéž záhadou, proč na daný fakt poukazuje zrovna DPP, tedy dopravce s nejméně zkušenostmi s daným nátěrem. Pokud tedy u vozů městské společnosti dochází k technickým závadám, nezpůsobuje je barva klimatizace, nýbrž špatná výroba či údržba (u vozů SOR žádná novinka). Mimochodem, nový nátěr možná odvozujete od znaku Prahy, ale zapomínáte, že podstatnou část systému tvoří SčK.

Chápu Zdeňkovi obavy, avšak například v sousedním Brně, kde Piráti také zasedli v koalici, dochází k zapojení otevřených soutěží i široké veřejnosti poměrně běžně. Do stejné záležitosti /výběr nátěru a jména/ tak mohla zasahovat nejen grafická studia, ale svůj návrh mohl předložit každý a stejně tak o něm ve finále hlasovat (https://www.cs-dopravak.cz/2019-2-7-v-brn-mohou-pojmenovat-ji-pojmenovanou-tramvaj/). Beze sporu se jednalo o mnohem transparentnější a jistě i levnější variantu. Neztotožňuji se tedy s argumentem o nutnosti speciálních schopností ani s oslovením pouze vybraných studií. Transparentní a otevřené výběrové řízení se prokazatelně na základě výše uvedeného uskutečnit dalo, i kdyby bez zapojení veřejnosti. Stále mě tedy zaráží, že se koalice ani nepokusila o širší výběrové řízení nebo třeba alespoň anketu mezi občany. Stejně tak by mě zajímalo, zda formu výběrového řízení někdo konzultoval s kolegy ze SČ. Ti totiž taktéž mají právo na zapojení do výběru a jednání.

Povinnost konzultovat vše s KETem samozřejmě neexistuje. Ve vší slušnosti by však takovéto závažné změny s odborníky konzultovány být měly. Opět poukážu na DeMin, z něhož jasně vyplývá nutnost, zajistit si dostatek podkladů a všechny je řádně zvážit. Nedošlo-li tedy ke zjištění názoru KETu, případně jiných odborných zdrojů, lze to považovat za přímé porušení stranického dokumentu. Neproběhla ani rozprava na radě, kde by ses na argumenty pro a proti doptal ostatních radních. Rovnou se hlasovalo. Dost možná bez znalosti problematiky. Chápu správně, že jsi/jste materiál ani nepročetli? Na základě koho, nebo čeho jste se tedy rozhodli hlasovat pro? Kdo za vás tento materiál četl, pokud někdo?

Opravdu si myslíš, že kopáním kolem sebe se něčeho domůžeš? Tvrdit, že stěžovatelé spadli z Marsu, nebo jakékoliv jiné nevhodné poznámky, považuji v tomto procesu za nemravné a nehodné vysoce postaveného politika. Tuto větu si vyprošuji, a podobně jako Ondra žádám o patřičnou omluvu a vedení slušné diskuse.

U bodů 6 a 7 nemohu dodat více slov, Ondrovo oponenturu považuji za výstižnou.

Příspěvek na Facebooku, ani facebookové ankety, kde může hlasovat kdokoliv od trollů po občany Bruselu, nelze považovat za reálný argument. Navíc v něm dochází ke zcela jasnému klamání veřejnosti a vytržení faktů z kontextu. Opět dochází k vyzdvižení přehřívání klimatizací (lež), barevného odlišení vlaků (již existuje https://mhd86.cz/2019/03/24/nove-motoraky-pro-linku-s34-do-cakovic/, zavádějící informace), nátěr bude konečně patřit městu (stejně jako ten předchozí, opět zavádějící informace). Co se týká barevných kombinací, ano ze začátku se odstíny mírně lišily, ale jak píši výše, odstíny jsou již nadefinovány a sjednocují se. Pokud tu tedy chceš argumentovat reakcemi, které nezohledňují nepravdivost příspěvku, asi skutečně nemám slov.

Domnívám se, že diskuse musí být, o čemkoliv. Patří to mezi určité pilíře demokracie. Každý má právo hodnotit co a jak uzná za vhodné, především tedy pokud se veřejnosti nikdo neptal.

Tady bych to asi ukončil. Pevně věřím, že dojde k odpovědi na mnou vznešené dotazy a přeji krásný zbytek noci.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 11 měsíc(ů)

Děkuji stěžovatelům za reakci. Ještě poprosím o repliku odpůrce, a to do 17.12.2020
Zároveň bych také požádala o obě strany o vyjádření, zda si přejí svolat zasedání podle §16 Rozhodčího řádu, a to do 18.12.2020

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 11 měsíc(ů)

Po konzultaci s Rudou sděluji, že stěžovatelé netrvají na svolání zasedání. Pokud by snad bylo požadováno odpůrci, preferovali bychom spíše zasedání osobní nežli online.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 11 měsíc(ů)

Koukám, že jsem opravdu odpovídal na podnět a ne na stížnost, za což se omlouvám. Nad rámec toho, co napsal Zdeněk, se vyjádřím k jednotlivým tvrzeným porušením stanov:

 • "čl. 2, odst. 2, písm. f)": v důsledku stěžovatelé v podstatě požadují, aby bylo možné dovodit porušení tohoto bodu stanov ve všech případech, kdy pirátský politik zvedne ruku pro návrh, který neprošel "maximálním zapojením veřejnosti do rozhodování". Protože když má tento "nedostatek" být porušením stanov v tomto případě, proč by neměl být v jakémkoliv jiném? Jak by řekl klasik: "let that sink in". Přijde mi, že stěžovatelé si myslí, že věty "Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování" a "Pirátští politici nikdy nezvednou ruku pro návrh, který neprošel maximálním zapojením veřejnosti" jsou významově zaměnitelné, já si to nemyslím. Nevím, jestli je k tomu potřeba něco víc dodávat, absurdita tohoto požadavku je snad zjevná. Snad jen, že takovéto "porušení stanov" bychom pak dokázali dovodit asi u všech našich zastupitelů či poslanců.

 • "čl. 2, odst. 2, písm. g)": v důsledku stěžovatelé v podstatě požadují, aby bylo možné dovodit porušení tohoto bodu stanov ve všech případech, kdy pirátský politik zvedne ruku pro zakázku, která nevzešla z otevřeného výběrového řízení (pokud tedy "dle názoru odpůrce nelze nalézt objektivní důvody pro takový postup"). Stejně jako v předchozím případě zřejmě považují věty "Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru" a "Pirátští politici nikdy nezvednou ruku pro zakázku, která nevzešla z otevřeného výběrového řízení" za významově totožné, já si to nemyslím. Podle mě to je tedy opět nesmyslný požadavek. Mohl bych klidně napsat něco o tom, jak se v obecné rovině snažíme o zprůhlednění veřejných zakázek na Magistrátu, čímž naplňujeme naše stanovy a program v této věci. Z toho by šlo asi určitým způsobem vyvozovat, jestli naplňujeme program v této oblasti. Ale z toho, že jsme zvedli ruku pro návrh, který vzešel ze soutěže 5 ateliérů, myslím nelze vyvozovat jeho porušení.

 • "porušení některých bodů programu":

 • Jistě, šlo by ke každému chystanému rozhodnutí Rady dělat anketu třeba na Facebooku nebo na webu, ale reprezentativnost výsledků by byla podobná anketě na Novinkách. Myslím, že by to ničemu moc neprospělo. Anketa k nátěru se určitě udělat dala, ale jiný význam než pro PR tam nevidím. Dtto veřejné besedy - opět by se dalo dohledat, kolik město dělá veřejných besed, a na základě toho by šlo hodnotit, zda naplňujeme tuto část programu, ale nelze vyvodit porušení programu na základě toho, že u nějakého jednoho záměru jsme ji neudělali.

 • Nesdílím názor stěžovatelů, že každý politik má mít nastudovaný každý materiál a když se v daném oboru nevyzná, má ho konzultovat s expertním týmem. Tohle by zvládl maximálně tak nějaký pirátský zastupitel v malinké obci. My v zastupitelském klubu máme rozdělené gesce, přičemž k jednotlivým tiskům do Rady se vyjadřují gesční zastupitelé, kteří je mohou s někým konzultovat. To je systém, který na rozdíl od systému požadovanému stěžovateli může být funkční.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • % Hotovo změněn z 10 na 60

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Konstatuji, že lhůty vypršely a já děkuji všem účastníkům za spolupráci.
Celý případ byl zařazen na nevřejenou poradu RK.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Žádám tímto Stěžovatele aby znovu vypracoval návrh smíru a dal je do tohoto vlákna. Návrh smíru ve stížnosti považuje KRK za nedostatečný. V případě potřeby může využít pomoci KK

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Vráceno kontrolní komisi k došetření
 • % Hotovo změněn z 60 na 80
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na podatele

Aktualizováno uživatelem Rudolf Žák před 10 měsíc(ů)

Dobrou sváteční noc. S Ondrou jsme se shodli na následujícím návrhu smírčího řešení:

1) Odpůrci zajistí zrušení provedené soutěže. V případě, že zahájí přípravu nového výběru designu, dojde od počátku k zapojení veřejnosti a všech dalších relevantních subjektů. Projekt bude po věcné stránce koordinovat příslušný odbor městské organizace ROPID.

2) Průběh celé akce (pozn. aut. případného VŘ) bude ze strany pirátských radních odborně konzultován se zástupci KETů Dopravy (technické hledisko) a Transparence (výběrové a kontrolní hledisko) Prahy a Středočeského kraje. Zástupci týmů k daným úkonům obdrží veškeré potřebné informace a materiály a při jejich zpracování budou vzájemně spolupracovat. Týmy mají právo nesprávné rozhodnutí našich radních rozporovat.

3) Odpůrci se veřejně omluví za jednání v rozporu s programem a přislíbí sjednání nápravy v podobě případného nového výběru realizovaného dle pirátských mechanismů a bodu 1. Uhradí také chybou vzniklé vícenáklady.

Aktualizováno uživatelem Rudolf Žák před 10 měsíc(ů)

Rudolf Žák napsal:

Dobrou sváteční noc. S Ondrou jsme se shodli na následujícím návrhu smírčího řešení:

1) Odpůrci zajistí zrušení provedené soutěže. V případě, že zahájí přípravu nového výběru designu, dojde od počátku k zapojení veřejnosti a všech dalších relevantních subjektů (ROPID, Středočeský kraj). Projekt bude po věcné stránce koordinovat příslušný odbor městské organizace ROPID.

2) Průběh celé akce (pozn. aut. případného VŘ) bude ze strany pirátských radních odborně konzultován se zástupci KETů Dopravy (technické hledisko) a Transparence (výběrové a kontrolní hledisko) Prahy a Středočeského kraje. Zástupci týmů k daným úkonům obdrží veškeré potřebné informace a materiály a při jejich zpracování budou vzájemně spolupracovat. Týmy mají právo nesprávné rozhodnutí našich radních rozporovat.

3) Odpůrci se veřejně omluví za jednání v rozporu s programem a přislíbí sjednání nápravy v podobě případného nového výběru realizovaného dle pirátských mechanismů a bodu 1. Uhradí také chybou vzniklé vícenáklady.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Prosím o to aby se k návrhu smíru vyjádřili oba odpůrci a to ideálně do 30.12.2020

V případě zamítnutí smíru odpůrci prosím o přepracování části stížnosti. Stížnost by měla obsahovat konrkétní proušení předpisů(Příklad: Pepíček nakoupil kuřivo za stanické peníze - porušil paragraf 5 písmeno a).

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 10 měsíc(ů)

Georgia Hejduková napsal:

V případě zamítnutí smíru odpůrci prosím o přepracování části stížnosti. Stížnost by měla obsahovat konrkétní proušení předpisů(Příklad: Pepíček nakoupil kuřivo za stanické peníze - porušil paragraf 5 písmeno a).

S ohledem na výše uvedené prosím KRK o konkrétní informaci, v čem spatřuje KRK tvrzení o porušení předpisů uvedené ve stížnosti (str. 3 a 4) jako nedostatečn;, následně stížnost rádi formálně dopracujeme. K tvrzenému porušení uvedených bodů stanov a programu mělo dojít schválením usnesení RHMP č. 1351/2019 a částečně mohlo dojít k porušení také v průběhu dalšího postupu (nicméně konkrétním porušením je hlasování pro uvedené usnesení, které je objektivně prokázané) - toto je uvedeno pouze v první kapitole stížnosti a v tvrzení o porušení předpisů to není explicitně uvedeno.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Tak to bych zdvořile požádala o doplnění i do tvrzení o porušení předpisů. Je nutné aby v této části stížnosti byl uveden co nejjednodušeji co konkrétně a čím bylo porušeno.

Jinak by to mělo být v pořádku. Jde čistě o formální uhlazení stížnosti.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • Fáze změněn z Vráceno kontrolní komisi k došetření na Projednávání rozhodčí komisí
 • % Hotovo změněn z 80 na 90
 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na 3.osobu

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 10 měsíc(ů)

Návrh smíru mi nedává smysl, takže ho odmítám.

 1. Nevím o tom, že by existoval jakýkoliv právní či jiný důvod pro zrušení soutěže. Bylo by mi trapné požadovat zrušení soutěže pouze na základě argumentu, že si XY členů Pirátů myslí, že soutěž měla být provedena jinak.

 2. Konzultování jednotlivých materiálů v KETech je zodpovědností gesčních zastupitelů, kteří k nim následně dávají svá stanoviska, která slouží jako podklad pro hlasování radních. Tento systém bych prosil zachovat, a pokud by se měl měnit, tak prosím, ať je tak učiněno na základě demokratického rozhodnutí zastupitelského klubu a ne na základě návrhu dvou členů Pirátů, kteří členy daného zastupitelského klubu nejsou. Jinak KETy určitě mají právo rozporovat jakákoli rozhodnutí radních.

 3. Vzhledem k tomu, že nesdílím názor stěžovatelů, že jsem se dopustil porušení programu, nevím, za co bych se měl omlouvat.

Aktualizováno uživatelem Zdenek Hrib před 10 měsíc(ů)

Podepisuji se pod to, co uvádí Adam Zábranský. A navíc dodávám za sebe:

Návrh smíru není realizovatelný a ukazuje především zlobbovanost stěžovatelů a jejich skutečný zámysl za touto stížností:

a) Požadavek "Odpůrci zajistí zrušení provedené soutěže." není realizovatelný. K dosavadním krokům v této věci je usnesení Rady a Zastupitelstva. Piráti nemají většinu v ani jednom z těchto orgánů. Navíc dopravu na MHMP nemáme ani v gesci, je to gesce Prahy Sobě. Tento požadavek ukazuje, že stěžovatel nechápe elementární principy fungování komunální politiky a podléhá populistickému bludu, že "primátor zajistí vše", který je bohužel úplně mimo realitu.

b) Požadavek "Projekt bude po věcné stránce koordinovat příslušný odbor městské organizace ROPID." ukazuje jasně, že členové podali tuto stížnost nikoliv v rámci hájení zájmu pirátské politiky, ale v rámci hájení zájmu lobbisty z organizace ROPID. Tento lobbista využívá stěžovatele jako vektor k prosazení svých zájmů ve vedení města a posílení vlivu společnosti ROPID, která je však magistrátu podřízena. Skutečnost že stěžovatel nevnímá fakt, že nekriticky přebírá názor odjinud a nechápe, že by jej měl zaznamenat do registru kontaktů (protože lobbista je jeho kamarád z dřívějška), je zásadním nepochopením principu lobbyingu. Lobbista nemusí vypadat zrovna jako Rittig, kterého vidíte osobně poprvé v životě, ale může to být úplně klidně váš spolužák ze střední, se kterým jste se doteď setkávali na filatelistických soutěžích. Přesto u vás může za něco lobbovat. Měli bychom se soustředit na to, aby naši členové tuto skutečnost vnímali. Nepřišli jsme na magistrát prostě jen nahradit kámoše ODS našimi kamarády.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Vráceno kontrolní komisi k došetření

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Děkuji, návrh smíru tedy nelze schválit.
Po dopracování bude vydán rozhodčí nález

Aktualizováno uživatelem Rudolf Žák před 10 měsíc(ů)

Nerad narušuji průběh jednání a omlouvám se za to, ale v zájmu zachování morálních kreditů považuji za důležité, ohradit se proti tvrzení, že jsem zlobbován. Domnívám se, že do odmítnutí smíru tento osobní útok nepatří a žádám pana primátora, aby své tvrzení podložil, nebo budu požadovat omluvu za urážku na cti. Zejména mě pak zajímá, kdo a čím mě zmanipuloval, abych se postavil proti novému nátěru.

Známé na ROPIDu totiž nemám a na schůzce s politickým motivem jsem byl naposledy na jaře. Týkala se problematiky zakázek v jihočeské organizaci JIKORD a stejně jako obdobné schůzky byla řádně evidována. S nikým jsem tak problematiku nátěru nediskutoval a ke stížnosti jsem se připojil zcela dobrovolně na základě osobního přesvědčení.

Děkuji.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 10 měsíc(ů)

Rovněž se zásadně ohrazuji proti tvrzení Zdeňka Hřiba, že jsem zlobbován nebo že dokonce bezmyšlenkově přijímám názory nějakého lobbysty. Požadavek, aby veřejné zadání jakéhokoliv projektu zajistil věcně příslušný odbor věcně příslušné příspěvkové organizace, považuji za samozřejmý (a není důkazem ničeho). V první řadě žádám, aby KRK na toto obvinění nebrala zřetel, a uvítal bych, pokud by odpůrce napomenula za osobní útoky. Dále žádám Zdeňka, aby se za tato křivá nařčení omluvil, anebo aby na mě podal stížnost podpořenou dostatečnými důkazy.

Omlouvám se za toto narušení jednání, ale považoval jsem za potřebné se k tomuto křivému obvinění vyjádřit.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 10 měsíc(ů)

Přikládám mírně upravenou stížnost dle požadavku KRK.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

Děkuji všem účasníkům řízení za spolupráci. KRK se poradí a vydá rozhodčí nález

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • Fáze změněn z Vráceno kontrolní komisi k došetření na Příprava rozhodčího nálezu

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 měsíc(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

Zahájeno hlasování RN #34430

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

 • % Hotovo změněn z 90 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Krajská rozhodčí komise Praha rozhodla dne 15.1.2021 ve složení František Doseděl, Georgia Hejduková(zpravodajka) a Jaroslav Verner o stížnosti č. 32283 ve věci podnětu možného netransparentního postup při tvorbě nového nátěru PID
Celý průběh řízení, provedené důkazy i sdělení stran jsou zaznamenány v elektronickém spisu https://redmine.pirati.cz/issues/32283.

Rozhodčí nález:

 1. Stížnost se zamítá
 2. Stěžovatel je povinen uhradit náklady řízení ve výši 600 Kč
 3. Odpůrci náleží náhrada za vyložené náklady ve výši 600 Kč

Odůvodnění:

Dne 24.6.2019 bylo v rámci 25. jednání Rady Hlavního města Prahy schváleno usnesení č.1351, ve kterém byl schválen záměr vypracovat novou vizuální identitu PID a uloženo náměstkovi primátora Hlavního města Prahy pro dopravu Adamovi Sheinerovi zajistit, aby ROPID předmětné usnesení provedl. Pro schválení předmětného usnesení byli všichni přítomní členové rady Hlavního města Prahy, včetně Adama Zábranského a Zdeněka Hřiba.
Následně dne 3.8.2020 bylo na jednání Rady Hlavního města Prahy schváleno usnesení č. 1561, ve kterém byl předložen návrh nové vizuální identity Hlavnímu městu Praze. Tato vizuální identita byla vybrána odbornou komisí v uzavřené soutěži. Komise měla 9 členů. 5 členů byli nezávislí odborníci (Prof. Rostislav Vaněk, grafický designér, autor vizuálního stylu Metra (předseda poroty), MgA. Aleš Najbrt, grafický designér, autor vizuálního stylu hl. m. Prahy, Mgr. FiIip Blažek, grafický designér, pedagog a teoretik designu, Mgr. Anna Marešová, produktová designérka, autorka designu tramvaje T3 Coupé, Doc. Radek Sidun, typograf, prorektor VŠUP) a čtyři byli političtí zástupci(Adam Scheinherr, náměstek primátora Hl. m Prahy, František Petrtýl, radní pro oblast dopravy, Středočeský kraj, Petr Tomčík, ředitel ROPID, Michal Štěpán, ředitel IDSK) Všichni výše uvedení měli hlasovací právo a dále se účastnil Vojtěch Novotný, vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení ROPID s hlasem poradním.

Dne 4.8.2020 byl stěžovatelem podán podnět ke kontrolní komisi ve věci možného netransparentního postupu při tvorbě nového nátěru PID.
Kontrolní komise zastoupená zpravodajem Adamem Jarošem se ke stížnosti nepřipojila a požádala o dopracování do přijatelné stížnosti k případnému přistoupení krajské rozhodčí komisi. Stěžovatel podal dopracovanou stížnost do podatelny dne 1.12.2020..
Dne 24.12.2020 došlo k pokusu o smír, nicméně tento smír byl odpůrcem zamítnut.

Průběh řízení před krajskou rozhodčí komisí:

Stěžovatel staví svou argumentaci na Společném programu do komunálních voleb ve znění přijatém republikovým výborem. Dále se stěžovatel opírá o stanovy České pirátské strany a o program do komunálních voleb do Zastupitelstva Hlavního města Prahy. Argumentuje také demokratickým minimem
Stěžovatel argumentuje tím, že schválením usnesení č.1351 porušili odpůrci ustanovení společného komunálního programu ve znění:
“Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu. Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.”
Zde stěžovatel argumentuje, že veřejná zakázka byla oznámena jen vyvoleným firmám a veřejnost se o ní dozvěděla až ve chvíli, kdy byl finálně zvolen dodavatel.
a “Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.“ a dále „Zvýšíme sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí, získáme zpětnou vazbu a budeme hledat konsenzuální řešení.“
Tento bod byl dle názoru stěžovatele porušen, a navíc u něj vzbudila pozornost velikost částky.
Stěžovatel argumentuje, že tímto rovněž porušili volební program do Magistrátu Hlavního města Prahy v roce 2018. Konkrétně argumentuje porušením bodu Účast na rozhodování, odpovědné hospodaření a participace.

Odpůrce reaguje na stěžovatele čtyřech vyjádřeních. Nejprve se dne 3.12.2020 vyjádřil, že agentura Czechdesing, která soutěž organizovala vybrala devítičlennou komisi. Která oslovila 13 designových studií. Z těchto 13 se 11 zapojilo do soutěže z nichž bylo na základě doporučení této komise vybráno 5 studií, která byla do soutěže vyzvána a pak proběhlo dvoukolové hodnocení. Argumentuje také specifičností designových, kdy není cílem nejlepší cena, ale nejlepší návrh, a proto má smysl omezit množství původních zájemců.
Na toto bylo, jak stěžovatel konstatuje reagováno v samotné stížnosti. Argumentuje především neznámými kritérii výběru odborníků, tím, že nebyl mezi nimi nikdo se zkušeností z marketingu veřejné dopravy. A celkově považuje tento způsob za netransparentní a diskriminační.

Na to odpůrce reaguje replikou dne 10.12.2020, že otevřené soutěže pořádají, kdy je to možné, nicméně kvůli specifičnosti designové soutěže byla vybrána tato varianta, a dále, že oslovení dostatečného množství studií není chybou. Dále také uvádí, že tisky se přímo na jednání Rady standartně nečtou nicméně materiály má každý radní v souladu s Demokratickým minimem nastudované a, že neexistuje povinnosti nic konzultovat s KET a není to ani v silách Rady Hlavního města Prahy.
Na toto stěžovatel dává repliku ve smyslu, že otevřené výběrové řízení v tomto případě možné bylo a argumenty proč neproběhlo nejsou dostatečné. Následně ještě dodává, že podobný styl výběrových řízení proběhl například v Brně. Ve věci KET tvrdí odpůrce, že tím že stěžovatel argumentuje, že na to není čas v podstatě přiznává, že si materiál nenastudoval. Následně ovšem přiznává, že pravidlo pro povinnou konzultaci s KET neexistuje, nicméně zastupitel má povinnost zajistit si co nejvíce podkladů. Případně uspořádat anketu A tím, že zastupiel nezajistil dostatečné množství informací, došlo k porušení programu. Ve věci čtení tisků uvádí odpůrce následující “ Nedomnívám se, že by materiál nemohl být prostudován předem. Pokud byl předem prostudován a bylo k němu vypracováno nějaké věcné stanovisko, tak se mi toto stanovisko nepodařilo dohledat a žádám, aby je odpůrce doložil.”
Stěžovatel dále argumentuje, že schvalováním usnesení č.1351 došlo k porušení demokratického minima, protože nebylo dostatek času tisk během projednávání v délce trvání 6 minut přečíst. K této skutečnosti dodává, že se odpůrci s návrhem dostatečně neseznámili a nejsou si ho schopni obhájit
Na závěr stěžovatel uvádí, že neexistuje ospravedlnitelný důvod, proč do těchto záležitostí nebyla zapojena veřejnost a nebylo zorganizováno standardní výběrové řízení, čímž došlo k porušením stanov čl. 2 odst. 2 písm. f) a čl. 2 odst. 2 písm. g).
Odpůrce také ve reakci zdůrazňuje, že hlasováním pro usnesení neporušil odpůrci stanovy, protože nelze zaměňovat ustanovení ve znění “Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování" za "Pirátští politici nikdy nezvednou ruku pro návrh, který neprošel maximálním zapojením veřejnosti" , stejně jako nelze zaměňovat "Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru" za "Pirátští politici nikdy nezvednou ruku pro zakázku, která nevzešla z otevřeného výběrového řízení" Obdobné je to i u programového závazku veřejných besed. Reaguje také na požadavek případného uspořádání ankety, který považuje za bezpředmětný. Na závěr jen potvrzuje, že neexistuje povinnost konzultace s krajskými expertnímy týmy.

Posouzení věcí krajskou rozhodčí komisí:

Krajská rozhodčí komise nejprve konstatuje, že se vůbec nezabývala obviněními z lobbingu. Technickou kvalitou původního designu, způsobem provedení výběru starého designu či ROPIDEM.. Tyto záležitosti nejsou předmětem stížnosti. Předmětem stížnosti také nejsou ankety na sociálních sítích či případná vyjádření odpůrců mimo rozhodčí řízení a není jim ani petice občanů.
Krajská rozhodčí komisese nejprve ztotožňuje s argumentací odpůrce, že stanovy jsou v části popisující dlouhodobé cíle strany, lze je interpretovat jen jako obecné zásady, ale nelze je aplikovat samostatně.

Stanovy České pirátské strany v této části mají vyjádřit základní ideové směřování strany. Konkrétní ústanovení pro volby jsou následně upřesněna ve volebních programech a v dlouhodobém programu. Ustanovení: “Budeme podporovat výběrová řízení” nelze tedy interpretovat jako povinnost uspořádat výběrové řízení, jak se stěžovatel domnívá
Ve věci demokratického minima se krajská rozhodčí komiserovněž ztotožňuje s odpůrcem. Demokratické minimum nevyžaduje, aby byl tisk čten přímo na zasedání orgánu veřejné moci. Demokratické minimum zavazuje zastupitele zvolené za piráty, aby si materiály včas a kvalitně nastudovali. Stěžovatel ve stížnosti neprokázal, že by materiál stěžovatelé neměli nastudovaný. Argumentace stěžovatele se opírala o jeden příspěvek na sociální síti FB. Kde odpůrce vyjádřil názor, že Praha nemá jednotný nátěr. Interpretace tohoto příspěvku však mohou být různé a interpretaci, kterou nám poskytl odpůrce nelze vykládat jako jedinou správnou.
Krajská rozhodčí komise dává za pravdu odpůrci, který argumentuje, že neexistuje povinnost konzultovat stanoviska s krajskými expertními týmy, což v jedné z reakcí uznává i stěžovatel. Demokratické minimum také neobsahuje povinnost využít všechny dostupné prostředky a krajská rozhodčí komise by takový výklad považovala za dlouhodobě neudržitelný.
Ve věci údajných porušení Programu do komunálních voleb v Hlavním městě Praze, tak zde se opět ztotožňuje s argumentací odpůrce, že výrok “Budeme pořádat veřejné besedy” nelze interpretovat jako závazek, že ke každému jednotlivému tématu bude uskutečněna veřejná beseda.

To stejné platí pro programový bod Odpovědné hospodaření: „Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek. Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a nepřemrštěných požadavků pro účast umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen i kvalitnějších služeb.“ I zde se jedná o obecnou proklamaci, že Praha bude pořádat veřejné zakázky a nelze ji brát jako závazek, že Praha bude vždy ke všemu pořádat otevřená výběrová řízení. Stejný problém v argumentaci stěžovatele nalezla krajská rozhodčí komise i u bodu Účast na rozhodování.
Na závěr se krajská rozhodčí komise vypořádala i s argumentací ve věci porušení společného volebního programu. Stěžovatel zde argumentuje neexistencí důvodu, pro vedení předmětného řízení v uzavřeném režimu bez účasti veřejnosti. Při podrobném zkoumání volebního programu ovšem krajská rozhodčí komise, v návaznosti na odstavec 1 bodu Veřejné zakázky, konstatuje , že i zadání zakázky bez soutěže je v pořádku, pokud je to výjimečné. Odpůrce výjmečností tohoto řízení argumentuje, protože soutěže na design jsou natolik specifické, že u nich pořádat otevřená výběrová řízení je obtížné. V předmětné věci bylo výběrové řízení uspořádáno a byla ustanovena ii výběrová komise nad rámec volebního programu.
Stěžovatel taktéž namítá, že členem komise nebyl nikdo s odborností marketingu veřejné dopravy. Krajská rozhodčí komise však tento důvod neshledala dostatečným k odmítnutí práce odborné komise jako celku. Celou soutěž organizovala nezávislá odborná agentura a v komisi bylo přítomno pět odborníků a čtyři političtí zástupci. Krajská rozhodčí komise považuje takovou odbornou komisi za dostatečně nezávislou a kritéria za dostatečně transparentní a neztotožňuje se závěrem stěžovatele.
Stěžovatel, tak neprokázal porušení žádného bodu obou zmíněných politických programů. Neprokázal ani porušení demokratického minima, či stanov. Stížnost, tak krajská rohdočí komise zamítá v celém rozsahu, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů odvolat k Rozhodčí komisi prostřednictvím Krajské rozhodčí komise Praha.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

 • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Aktualizováno uživatelem Rudolf Žák před 9 měsíc(ů)

Ahoj, stěžovatelé si po pečlivém zvážení verdiktu dovolují pododat odvolání proti rozhodnutí KRK. Veškeré podrobnosti najdete v dokumentu níže.

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

Odvolání bylo podáno včas a já případ předávám rozhodčí komisi

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

 • % Hotovo změněn z 100 na 0
 • Stav změněn z Dokončen na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 9 měsíc(ů)

 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Projekt změněn z Rozhodčí komise KS Praha na evidence rozhodčích řízení

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 9 měsíc(ů)

 • Fáze změněn z Příprava rozhodčího nálezu na Projednávání rozhodčí komisí
 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise
 • Přiřazeno smazán (Georgia Hejduková)
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 9 měsíc(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Petr Springinsfeld

Jako zpravodaje přiřazuji sebe.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 7 měsíc(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na 3.osobu

Odpůrci byli požádáni o vyjádření ke skutečnostem uvedeným v odvolání, pro což byla stanovena lhůta do 31. 3. 2021.

Aktualizováno uživatelem Adam Zábranský před 7 měsíc(ů)

Rád se vyjádřím ke všem 3 bodům odvolání, které směřují na mou osobu:

 1. Zde je myslím potřeba popsat standardní proces přijímání rozhodnutí na úrovni Rady hl. m. Prahy (RHMP) v prostředí pirátského klubu. V zastupitelském klubu máme rozdělené gesce. Každý materiál, který jde do projednání na RHMP, je sekretariátem klubu zaslán gesčnímu zastupiteli, který se k němu před projednáním v RHMP vyjádří. Gesční zastupitelé materiály často projednávají s dalšími osobami, než k němu zaujmou stanovisko (např. krajskými expertními týmy). Pirátští radní následně typicky hlasují v souladu se stanoviskem gesčního zastupitele, ač někdy hlasují odlišně, pokud k tomu mají své důvody. Když má gesční zastupitel s materiálem problém, řeší se to několika způsoby: gesční zastupitel to řeší s předkladatelem, předseda klubu to oznámí na předradě, atd. Následně může dojít k úpravě materiálu či k tomu, že předkládaný materiál radní nepodpoří. Mám za to, že tohle je standardní způsob řešení přicházející agendy, ať už v jednotlivých zastupitelských klubech, tak na úrovni poslanecké sněmovny.

Z textu odvolání jsem nabyl dojmu, že stěžovatelé za jediné správné řešení považují systém, kdy každý jednotlivý volený zástupce hlasuje pouze o materiálech, které si sám do detailu nastudoval a projednal je se všemi, kdo k tomu mají co říct, z čehož si udělal písemný zápis, protože jedině tak je splněno Demokratické minimum. Obávám se, že to je absolutně nesplnitelný požadavek. Ať se to stěžovatelům líbí nebo ne, jediný možný funkční mechanismus je dle mého názoru takový, že radní/zastupitelé se spoléhají na to, že Demokratické minimum splnil gesční zastupitel, který k materiálu dodal své stanovisko, pokud neexistuje indície o opaku. Jde o projev důvěry radního ke schopnostem gesčního zastupitele, bez níž si činnost zastupitelského klubu nedokážu představit.

 1. V RHMP prosazuji pirátský program v oblasti otevřenosti výběrových řízení. Například jsem prosadil, aby již nebyla využívána donedávna běžná praxe užších řízení u větších zakázek a namísto toho byla realizována otevřená řízení. Také jsem prosadil změnu zadávání zakázek malého rozsahu, kdy nově bude standardem nad rámec zákona otevřenou formou soutěžit zakázky malého rozsahu nad 500 tisíc Kč, viz zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=141179238246241202192179000246241202189179253246241202189179250246241202189&id=608681. Původní pravidla umožňovala tyto zakázky soutěžit uzavřeně oslovením několika (např. 3 či 5) dodavatelů. Zmiňovaná zakázka na design byla sice realizována užším řízením, nicméně byl osloven velký počet designerských studií a soutěž realizovala renomovaná agentura CZECHDESIGN, která má s pořádáním podobných soutěží zkušenosti. Viz též má předchozí vyjádření. Nevnímám to jako problematické.

 2. Myslím, že k tomuto bodu jsem se dostatečně vyjádřil již dříve, ale zkusím svůj postoj zrekapitulovat. Otevřenost soutěží a participaci považuji za ideály, ke kterým by volení zástupci za Piráty měli směřovat - a jsem přesvědčen, že to také děláme. Stojím si ale za svým předchozím tvrzením, že by bylo velmi nešťastné požadovat, aby Piráti ve volených funkcích hlasovali pouze pro materiály, které prošly maximální možnou participací, a vyžadovali, aby všechny zakázky byly soutěženy otevřeně. K dosažení těchto ideálů vede dlouhá cesta a podle mě je potřeba k nim dojít postupnými kroky, o což se také snažím (viz třeba změna zadávání zakázek malého rozsahu, kterou jsem zmínil v odpovědi na bod 2). Zároveň je potřeba si uvědomit, že tyto pirátské ideály typicky z různých (často alespoň zdánlivě oprávněných) důvodů nesdílí ostatní klíčoví aktéři (např. koaliční partneři, úřad atd.) a pro jejich dosažení je potřeba jít cestou postupných změn k lepšímu. Požadavek na rychlé radikální změny by vedl k paralýze rozhodovacích organů a mohl by ve výsledku ohrozit dosažení ideálů. Chápu, že tento můj přístup a pohled na věc nemusí být sdílen stěžovateli, ale nepovažuji ho za nepirátský. Mám za to, že to je nejlepší způsob, jak dosáhnout dlouhodobých změn, o které Piráti usilují.

Aktualizováno uživatelem Zdenek Hrib před 7 měsíc(ů)

Souhlasím se vším co uvádí Adam Zábranský a doplním ještě jeden postřeh:
Je zvláštní, že stěžovatelé předpokládají, že volič Pirátů očekává maximalistické plnění programu v jedné oblasti, ale v jiné oblasti už takový přístup nepředpokládají.

Viz věta z jejich odvolání:
Současně si stěžovatelé dovolují vyslovit názor, že voliči Pirátů, stejně jako většina jejich členů, oprávněně očekávají, že program bude plněn, a to i v případě bodů, které jsou obecné, a rozhodně ne na minimální úrovni, ale naopak, že Pirát vynaloží maximální úsilí ke splnění programu, co nejvíc je to možné.

Srovnám tedy jejich přístup k interpretaci programu v oblasti soutěží s jejich přístupem k interpretaci o vnitřního předpisu o lobbingu
https://wiki.pirati.cz/rules/prl

§ 2 Lobbistický kontakt
Lobbistickým kontaktem se v tomto předpise rozumí komunikace, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv představitele strany nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech politiky strany nebo veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.

§ 3 Představitelé strany
Představitelem strany je
a) člen některého orgánu strany nebo osoba pověřená výkonem funkce,

Stěžovatel je známý osoby, jejíž speciálním zájmem bylo používat dřívější nátěr PID udělaný "na koleně". Důvody tohoto speciálního zájmu i otázky kvality dřívějšího nátěru PID jsou podružné. Na základě kontaktu s touto osobou si pak stěžovatel osvojil tento její speciální zájem a tento zájem pak prosazuje možnostmi, které jako člen má. Šlo tedy zjevně o lobbistický kontakt, který však stěžovatel v registru kontaktů neuvedl.

S ohledem na to, že každý člen je zároveň členem orgánu celostátní fórum a eventuálně orgánu krajské fórum (které ostatně stěžovatelé běžně využívají k prosazení různých zájmů), tak je zjevné že neobstojí minimalistický výklad, že se tento předpis na řadové členy nevztahuje. Každý člen strany je dle doslovného výkladu zároveň představitelem strany, ostatně mediálně se s tím takto i běžně pracuje. Navíc u nás i řadoví členové mají díky možnosti univerzálního členského podnětu moc prosadit prakticky cokoliv, na čem si dají dostatečně záležet (včetně například změny stanov). Skutečnost, že dotyčná osoba lobbující u člena strany za svůj speciální zájem je kamarádem stěžovatele a pracovníkem příspěvkové organizace magistrátu není v tomto ohledu podstatné a na věci to nic nemění.

Je tedy s podivem, že v oblasti lobbingu preferuje stěžovatel naopak zcela minimalistickou interpretaci pravidel, která neodpovídá ani textu normativního vnitřního předpisu. Naopak v rovině deklarativního programu (splnit 100% by šel pouze v momentě, kdyby Piráti získali ve volbách 51% nebo více), který bude vždy částečně marketingovým dokumentem (před schválením v orgánech strany program prochází ostatně copywritingem), požadují splnění i toho co tam napsáno není.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Kališ před 7 měsíc(ů)

Vážená rozhodčí komise,

jelikož části vyjádření odpůrců směřují ke stěžovatelům, vyjádřím se ještě k těmto částem.

Adam Zábranský napsal:

Z textu odvolání jsem nabyl dojmu, že stěžovatelé za jediné správné řešení považují systém, kdy každý jednotlivý volený zástupce hlasuje pouze o materiálech, které si sám do detailu nastudoval a projednal je se všemi, kdo k tomu mají co říct, z čehož si udělal písemný zápis, protože jedině tak je splněno Demokratické minimum. Obávám se, že to je absolutně nesplnitelný požadavek. Ať se to stěžovatelům líbí nebo ne, jediný možný funkční mechanismus je dle mého názoru takový, že radní/zastupitelé se spoléhají na to, že Demokratické minimum splnil gesční zastupitel, který k materiálu dodal své stanovisko, pokud neexistuje indície o opaku. Jde o projev důvěry radního ke schopnostem gesčního zastupitele, bez níž si činnost zastupitelského klubu nedokážu představit.

Adamem popisovaný dojem ze stěžovatelů neodpovídá skutečnosti. Stěžovatelé takový systém nepovažují za reálný ani jediný možný. Naopak se stěžovatelé domnívají, že by radní a zastupitelé měli nastavit takový systém, který v maximální míře zajistí plnění deminima a rozhodování podle odborných podkladů. Dle názoru stěžovatelů by byl vhodný takový systém, který v rámci rozhodování bude spolupracovat s KETy, jež by měly být za tímto účelem rozvíjeny a podporovány.

Ani to však stěžovatelé nepovažují za jediný možný systém. Stěžovatelé plně respektují právo zastupitelů a radních nastavit systém rozhodování v jednotlivých oborech dle svého rozhodnutí. Toto právo vyplývá přímo faktu, že zastupitelé mají konečnou zodpovědnost za rozhodnutí, která činí. A zastupitelé nezřídka své právo na konečné rozhodnutí vysvětlují právě tím, že na rozdíl od expertních týmů a ostatních členů mají přímou odpovědnost za přijatá rozhodnutí.

Právě proto směřuje stížnost na tyto odpůrce, tedy na radní, kteří pro dané usnesení přímo hlasovali. Stěžovatelé tím neříkají, že by právě odpůrci byli jedinými, kdo v dané věci mohli nějak pochybit, a neberou odpůrcům případnou možnost přenést odpovědnost třeba z části na někoho jiného. Nicméně stěžovatelům nejsou objektivně známi jiní členové, kteří by v této věci objektivně pochybili, a přestože odpůrci opakovaně odkazovali na zodpovědnost gesčního zastupitele, nikdy neuvedli konkrétní doklad, kdy a jak byla věc s gesčním zastupitelem projednána, jaké bylo jeho stanovisko, případně s kým dalším věc projednal, ani neuvedli, z čeho taková zodpovědnost gesčního zastupitele objektivně vyplývá.

Zdenek Hrib napsal:

Je zvláštní, že stěžovatelé předpokládají, že volič Pirátů očekává maximalistické plnění programu v jedné oblasti, ale v jiné oblasti už takový přístup nepředpokládají.
(...)
Srovnám tedy jejich přístup k interpretaci programu v oblasti soutěží s jejich přístupem k interpretaci o vnitřního předpisu o lobbingu
https://wiki.pirati.cz/rules/prl
(...)

Ke Zdeňkovu příspěvku v první řadě znovu konstatuji, že jeho obsah se nijak netýká věci této stížnosti. Rád bych přesto požádal RK, aby se k němu alespoň stručně vyjádřila, protože toto obvinění je zde ze strany Zdeňka zmíněno opakovaně, několikrát na něj bylo reagováno, Zdeňka oba stěžovatelé vyzvali k omluvě nebo k podání příslušné stížnosti, přesto Zdeněk nic z toho neučinil. Jedná se tedy dosud o jeho osobní názor.

Dále bych k nyní Zdeňkem uvedenému konstatoval, že tvrzený případ, kdy jsem dle jeho názoru měl být ovlivněn pracovníkem ROPIDu se týkal jiné věci - konkrétně přejmenování PID, které bylo na základě mnou vyvolaného členského podnětu zamítnuto. V případě nátěru PID jsme s žádným vedoucím zaměstnancem ROPIDu nespolupracovali. Je pravdou, že postup v případě nátěru komunikujeme v rámci SPVHD (kde jsem místopředsedou, což je veřejně dostupná informace). Postoj k vybranému designu je v kruzích dopraváků v mém okolí téměř bez výjimky buď negativní (ve smyslu nový nátěr je špatný) nebo nezaujatý (nátěr nemá přímý dopravní význam a je to jedno) - jelikož jsem člověk politicky aktivní, tak považuji za správné, abych se neřadil do skupiny je mi to jedno, a zabýval se věcí do hloubky, zejména když finančně se o nic nevýznamného nejedná - naopak jde o velký výdaj z veřejných rozpočtů. Jako Pirát mám tedy hned několik důvodů se věcí zabývat a věnovat jí čas.

Dále se ohrazuji proti tvrzení ve smyslu, že bych byl nutně pod vlivem nějakých lidí v okolí, a tedy neměl na věci vlastní odborný názor. Nevím, zda někdo z odpůrců žije v domnění, že mít názor je vyloučené a každý podléhá jen těm či oněm zájmům (pokud ano, tak mě to docela děsí). Nicméně můj případ to není. V oboru veřejné dopravy mám poměrně silné a podložené odborné názory, které vycházejí mj. z toho, že jsem dopravu vystudoval a věnuji se jí nějakých 15 - 20 let ať už na zpočátku čistě amatérské, následně odborné, profesní nebo politické úrovni. Věřím, že tuto skutečnost dostatečně prokazuji i v rámci pirátských odborných týmů. Tím neříkám, že by bylo správné případně nedodržovat PřL, pouze se ohrazuji proti Zdeňkem tvrzené motivaci, přičemž PřL jsem dle mého názoru ničím neporušil (viz několikrát výše).

Přestože předmětem tohoto rozhodčího řízení není konkrétní podoba nátěru PID, považuji vzhledem ke Zdeňkem uvedenému stručně říct, proč je podle mě výsledný návrh špatný jak graficky, tak v kontextu dopravního systému:

 1. nový nátěr není unikátní ani snadno zapamatovatelný (nátěrů, které pracují s červenou a bílou je po světě v dopravě snad nejvíc, používají je i české dopravní podniky (Praha, Brno), naopak kombinace modrá - bílá - červená je v podstatě unikátní, tudíž se člověku snadno vryje do paměti - a to je hlavní marketingový efekt jednotného nátěru IDS - jasně upozornit na existenci systému a propagovat tento systém)
 2. nenavazuje na dloudobě budovaný vizuál PID (stávající barevná kombinace se zejména v SčK již stala určitým symbolem PID a zkvalitňování dopravy, při jeho úplné změně bez vazby na původní schéma začínáme odznova - to nemusí být za každou cenu špatně, pokud by při zadávání re-designu byl tento fakt vyhodnocen vč. přínosů, nákladů, příležitostí, rizik atd.)
 3. nátěr akcentuje Prahu (kombinace bílé a červené je typická zejména pro autobusy DPP a metro), zatímco na Středočeský kraji nijak neupozorňuje, byť území SčK tvoří většinu systému PID, a to třeba i 70 - 80 km za hranicemi Prahy; modrá barva byla historicky zvolena s ohledem na bílo - modro - červený vizuál používaný Středočeským krajem - a současně se jedná o kombinaci bílo - červeného tradičního vizuálu pražské MHD s barvami SčK
 4. součástí zadání není pouze jednotný nátěr, patří do něj další prvky systému, např. jednotné stejnokroje (upřímně ani nevím, proč bychom měli mít ve VHD jednotné stejnokroje), jejich návrh je (mírně řečeno) poněkud odbytý a zarazilo mě, jaká cena za něj byla zaplacena

Pokud vás zajímá více, odkážu na video kolegy Víta Macháčka ze SPVHD: https://metrobus.cz/video/cervenobily-pid

Dále není pravda, že by stávající nátěr byl dělaný na koleně, jak tvrdí Zdeněk. To platilo o úplně původní verzi, nicméně v současnosti je design nových vozidel v nátěru PID zpracováván profesionálně a je vhodně sladěný s konstrukcí a designem samotného vozidla. A samozřejmě by bylo možné vypracovat modernější variantu, která by navazovala na zavedené modro - bílo - červené schéma. Jedním z námi tvrzených pochybení však bylo, že při přípravě nového nátěru nebyla otázka kontinuity vůbec řešena.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 5 měsíc(ů)

 • Přiřazeno změněn z Petr Springinsfeld na Viktor Derka

Omlouvám se účastníkům řízení za dlouhou dobu řešení případu. Jako nového zpravodaje určuji Viktora Derku.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 4 měsíc(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 4 měsíc(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Rozhodčí nález v odvolacím řízení o stížnosti #32283

Rozhodčí komise ve složení Viktor Derka jako zpravodaj případu, Petr Springinsfeld, Marian Babic, Jan Lejčko a Ondřej Ručka rozhodla dne 30. 6. 2021 o odvolání stěžovatelů Ondřeje Kališe a Rudolfa Žáka podaném dne 23. 1. 2021 proti rozhodčímu nálezu Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 15. 1. 2021 ve věci stížnosti údajného netransparentního postupu při tvorbě nového nátěru PID, tento:

R O Z H O D Č Í N Á L E Z

Výrok

Rozhodčí komise v souladu s § 7a odst. 6 písm. a) Jednacího řádu Rozhodčí komise p o t v r z u j e rozhodčí nález Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 15. 1. 2021.

Odůvodnění

Včasně podaným odvoláním brojí stěžovatelé proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí krajské rozhodčí komise Praha. Z podaného odvolání jednoznačně nevyplývá, jaké body rozhodčího nálezu stěžovatelé napadají, obsahově se výtky týkají pouze výroku č. 1 rozhodčího nálezu, tj. zamítnutí stížnosti. Proti výrokům č. 2 a 3 stěžovatelé ve svém odvolání výslovně nebrojí. Dle § 22 rozhodčího řádu rozhoduje v prvním stupni v řízení o stížnosti oblastní rozhodčí komise, v odvolacím řízení následně Rozhodčí komise, která si také smí atrahovat již běžící řízení u oblastní rozhodčí komise a rozhodnout jako prvostupňový orgán. Toto ustanovení je dále rozvedeno v § 5a a § 7a jednacího řádu Rozhodčí komise, ovšem ani jedno ustanovení explicitně neupravuje, do jaké míry je Rozhodčí komise vázána návrhem odvolatele. Jelikož stanovy zakládají vznik pravomoci Rozhodčí komise zpravidla až na základě učiněného návrhu (zejm. kontrolní komise dle čl. 13 odst. 3 písm. a) stanov), vychází Rozhodčí komise z toho, že je v rámci odvolacího řízení rovněž vázána na návrh (zde pochopitelně odvolatele). Jistou výjimkou z návrhového postupu je možnost výše uvedené atrakce řízení od oblastní rozhodčí komise, která je možná také v na základě vlastní iniciativy Rozhodčí komise. Takový postup je ovšem možný pouze do okamžiku, než dojde k vydání rozhodnutí oblastní rozhodčí komise - není tudíž možné zastřeně zrušit rozhodnutí oblastní rozhodčí komise tím, že Rozhodčí komise po vydání rozhodnutí rozhodne o převzetí řízení, neboť takový postup by porušoval čl. 7 odst. 8 stanov.

Rozšířila-li by Rozhodčí komise obsah odvolání o body, které stěžovatelé nenapadli (není nutno výslovně, postačí, je-li nesrozumění s danými výrokovými body rozhodčího nálezu patrná z obsahu odvolání; také musí Rozhodčí komise přezkoumat výrokové body, které jsou existenčně závislé na napadených ustanoveních), jednala by mimo návrh odvolatele, což by představovalo jednak porušení čl. 13 odst. 3 písm. a) stanov, dále by se jednalo o jistou formu zastřeného převzetí věci - obsah odvolání je v dispozici odvolatele, proto jej nemůže Rozhodčí komise nijak dotvářet, a to ani má-li pochybnosti o souladu nenapadených výrokových bodů napadeného rozhodčího nálezu s vnitřními předpisy. To ovšem neznamená, že by Rozhodčí komise byla vázána předloženou argumentací účastníků řízení - Rozhodčí komise je vázána rozsahem napadených výrokových bodů, ne předloženou argumentací, neboť samotné posouzení právních i skutkových otázek je úkolem Rozhodčí komise.

Na tomto základě proto Rozhodčí komise posoudila, že stěžovatelé nenapadli body 2. a 3. napadeného rozhodnutí krajské rozhodčí komise Praha týkající se nákladů řízení, a proto tyto otázky neposuzovala. Rozhodčí komise by k přezkumu 2. a 3. výroku napadeného rozhodčího nálezu musela přistoupit pouze ve chvíli, kdyby přistoupila ke zrušení výroku č. 1. napadeného rozhodčího nálezu. Zcela na okraj pro budoucí řízení před krajskou rozhodčí komisí Praha je ovšem nutno uvést, že napadený rozhodčí nález je v rozsahu 2. a 3. výroku skutečně vadný (ovšem ve prospěch neúspěšných stěžovatelů). V první řadě není v napadeném rozhodčím nálezu náležitě odůvodněna výše nákladů. Dále výroky č. 2 a 3 nedopovídají § 18 odst. 3 rozhodčího řádu, protože paušální náhrada nákladů řízení přísluší rozhodčí komisi a úspěšnému účastníkovi řízení - tj. správný výpočet by byl 300 Kč (na náklady krajské rozhodčí komise) + 300 Kč (na náklady odpůrce Z. Hřiba) + 300 Kč (na náklady odpůrce A, Zábranského) = dohromady 900 Kč. Jelikož v tomto řízení došlo k pluralitě jak stěžovatelů, tak odpůrců, bylo by též vhodné uvést ve výroku přesně, komu se přesně hradí na straně úspěšných účastníků (u neúspěšných bude náhradová povinnost solidárním dluhem).

Dle stěžovatelů krajská rozhodčí komise nesprávně posoudila skutkový stav věci a stěžovatlé vyjádřili své přesvědčení, že konáním odpůrců došlo k porušení stanov a volebního programu České pirátské strany. Stěžovatelé zejm. nesouhlasí s interpretací dodržení demokratického minima, resp. povinností pořádání veřejných výběrových řízení dle volebního programu pro komunální volby 2018, v rámci projednání zakázky na design nového nátěru Pražské integrované dopravy.

Rozhodčí komise v první řadě neposuzovala otázky, které se netýkají výlučně běžícího řízení, tj. technické vhodnosti, popř. ekonomičnosti navrhovaného nového nátěru, ani argumentací ad hominem vůči kterémukoliv z účastníků řízení. Zde pouze Rozhodčí komise dodává, že je vysoce nevhodné, pokud se účastník řízení snaží odrazit vznesené argumenty poukázáním na nedostatky činnosti jiného účastníka řízení. Argumenty je nutno vyvracet věcnou argumentací, ne pomocí argumentů ad hominem - je možné dodat, že "two wrongs do not make a right".

Odvolání není důvodné, a Rozhodčí komise se ztotožňuje se závěry krajské rozhodčí komise Praha. Je ovšem nutné korigovat závěr krajské rozhodčí komise, že by konkrétní programové cíle dle čl. 2 stanov byly aplikovatelné pouze na základě konkrétního volebního programu. Bylo-li by tomu tak, pak by uvedení těchto ustanovení ve stanovách mělo pouze význam obtížně vymahatelného ideového cíle, který by nemusel být v praxi náležitě zohledněn tvůrcem programu, čímž by došlo k prolomení stanov (takový postup je známý z praxe tzv. výmarské republiky). Ustanovení v čl. 2 stanov jsou proto přímo vymahatelnými povinnostmi, jak ostatně říká také existující rozhodovací praxe Rozhodčí komise (viz předběžná otázka #31198: [[[https://redmine.pirati.cz/issues/31198]]], nebo rozhodčí nález ve věci stížnosti #24020: [[[https://redmine.pirati.cz/issues/24020]]). Neplatí ovšem, že by z čl. 2 stanov vyplývala povinnost bezpodmínečného jednání v maximálním možném rozsahu ve všech uvedených věcech - kupř. z citované povinnosti konat výběrová řízení dle čl. 2 odst. 2 písm. g) stanov nevyplývá obecná povinnost konat výběrové řízení na každou jednotlivou pozici či veřejnou zakázku (viz předběžná otázka #31198: [[https://redmine.pirati.cz/issues/31198]]) a pro uzavření, zda došlo k porušení daného ustanovení je z důvodu jeho vysoké neurčitosti (která je shodná s různými programovými ustanoveními) je nutné zohlednit závěry z řízení o stížnosti #24152: [[https://redmine.pirati.cz/issues/24152]]], tj. vnitrostranicky postižitelné bude pouze takové jednání, které vykazuje rozpor s veřejným zájmem či musí jít o hrubé porušení zájmů chráněných daným ustanovením.

V projednávané věci Rozhodčí komise takové porušení neshledala. Ačkoli stěžovatelé správně identifikovali povinnost konání otevřených výběrových řízení dle společného komunálního programu pro rok 2018, tuto povinnost nelze interpretovat jako všeobjímající pokyn konání výběrových řízení na zcela každou veřejnou zakázku. Takový přístup by jednak narazil na existující politickou situaci, kdy takový postup není za existence koaličního vládnutí realizovatelný, ani by pravděpodobně nebyl praktický z hlediska nákladů takových řízení. Rovněž nelze souhlasit se stěžovatelem, že dle napadeného rozhodčího nálezu je vymahatelný pouze explicitní programový pokyn typu "uspořádáme výběrové řízení ve věci XY". V první řadě ani explicitní ustanovení programu neznamená bezpodmínečnou povinnost veřejného funkcionáře postupovat takovým způsobem - naopak si lze představit mnoho případů, kdy bude odlišný postup zcela obhajitelný (např. existence dříve nepředvídaných okolností). V těchto věcech opět Rozhodčí komise odkazuje na závěry rozhodčího nálezu v řízení o stížnosti #24152: [[[https://redmine.pirati.cz/issues/24152]]].

Z předmětných indicií proto není zřejmé, že by odpůrci svým jednáním porušili ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. f), g) stanov. Naopak ve věci citovaného ustanovení písm. g) prosadili změnu systému zadávání zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 500 tisíc Kč. (viz usnesení Rady HMP ze dne 22. 2. 2021, č. 301), nelze proto shledat, že by odpůrci ve svých funkcích postupovali se zjevnou bezohledností k čl. 2 odst. 2 písm. g) stanov. Podobné platí ve vztahu k písm. f) uvedeného ustanovení - dle dostupných materiálů byla zakázka konzultována s výběrovou komisí, tj. nejednalo se o tzv. rozhodnutí "od stolu". Rovněž se Rozhodčí komise ztotožňuje se závěry krajské rozhodčí komise Praha, že čl. 2 odst. 2 písm. f) stanov nelze interpretovat tak, že jeho porušením je postup, kdy v libovolném řízení nebude konzultována veřejnost, neboť takový postup je opět v rámci dnešní zastupitelské demokracie v takovém rozsahu neuskutečnitelný.

V otázce dodržení programových ustanovení nelze proto souhlasit s námitkou stěžovatelů, že krajská rozhodčí komise nedostatečně zohlednila, zda odpůrci učinili maximum pro splnění programu. Účelem rozhodčího řízení není přezkum, zda byl program splněn v maximální možné míře, to je možné učinit v rámci politické odpovědnosti veřejného funkcionáře (tj. zejména v primárních volbách na veřejné funkce). Účelem rozhodčího řízení je posoudit, zda došlo k porušení stanov, vnitřních předpisů, či také volebního programu, ovšem jak bylo výše řečeno, ne každý postup. který není maximálně možně vstřícný k nějakému chráněnému zájmu, je automaticky sankcionovatelným porušením daného ustanovení volebního programu. Pro účely rozhodčího řízení proto není rozhodné, že někde jinde došlo k lepšímu naplnění jistého programového bodu.

Ve věci splnění povinností dle demokratického minima se Rozhodčí komise neztotožňuje se závěrem stěžovatelů, že v této věci průkazně nebylo ze strany odpůrců dodrženo. Odpůrci uvedli systém, jakým dochází k rozhodování v Radě HMP, přičemž ten se příliš neliší od způsobu rozhodování v jiných kolektivních orgánech (kupř. orgánech městské části Praha 4, popř. v Rozhodčí komisi samotné). Jistým smyslem a benefitem kolegiálních orgánů je dělba práce, která umožňuje užší specializaci a tím pádem i vyšší efektivitu při rozhodování. Není proto pravděpodobně představitelná varianta jednání, kdy by k rozhodování docházelo až v rámci samotného fyzického jednání daného orgánu, a naopak varianta, kdy zpracovatel/předkladatel/zpravodaj připraví samostatně materiály a koncepty rozhodnutí, se kterými seznámí ostatní členy orgánu a snaží se je přesvědčit o správnosti svých závěrů, není v rozporu s demokratickým minimem. Z dostupných indicií nadto nevyplývá, že by se odpůrci s předloženými materiály neseznámili (resp. tvrzení stěžovatelů, že odpůrce Zábranský se seznámit nemohl, když napsal zprávu nezmiňující dosavadní existující barevné kombinace vozů Pražské integrované dopravy, je spekulativní). Z předpisů rovněž nevyplývá bezpodmínečný pokyn projednat veškeré materiály určené k projednání s příslušným krajským expertním týmem, byť v případě systematického ignorování krajských expertních týmů by bylo možné shledat porušení zásady vnitrostranické loajality, což se ovšem v tomto řízení neprokázalo.

Ve věci námitky nedostatečného zohlednění námitek stěžovatelů ze strany krajské rozhodčí komise uvádí Rozhodčí komise, že není povinností rozhodčího orgánu vypořádat se s každým jednotlivým poukazem vzneseným účastníkem řízení. Rozhodčí orgán má povinnost přijmout rozhodnutí odrážející dostupné skutkové a právní poznatky, což v této věci dle názoru Rozhodčí komise krajská rozhodčí komise splnila.

Na tomto základě Rozhodčí komise shledala, že napadený výrok č. 1 rozhodčího nálezu Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 15. 1. 2021 je věcně správný a jako takový jej potvrdila. Z toho důvodu nepřistoupila k přezkumu 2. a 3. výroku napadeného rozhodčího nálezu, neboť nedošlo ke zrušení výroku č. 1, na němž oba tyto výroky jsou závislé.

Poučení

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu skupiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Hlasování

PRO přijetí rozhodčího nálezu: Derka, Springinsfeld, Lejčko, Babic
PROTI přijetí rozhodčího nálezu:
ZDRŽELI se:
Nehlasoval: Ručka

Akce

Také k dispozici: Atom PDF