Projekt

Obecné

Profil

Podání #32279

ukončení členství v Pirátské straně

Přidáno uživatelem Petra Smutná před asi 2 měsíců. Aktualizováno před 17 dnů.

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
04.08.2020
Uzavřít do:
31.08.2020
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,
prosím o zadministrování ukončení mého členství u Pirátů.
Děkuji, Petra Smutná

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíců

Ahoj Petro,

beru na vědomí.
Ale ještě bych tě chtěla poprosit zda chceš zůstat RegP nebo ani to.
Pokud ano, je nutné požádat o ověření identity na lide.pirati.cz a zažádat si o vstup do skupin RegP ve fóru.
A ještě tě poprosím o link na tvůj profil ve fóru, plus doložení o oznámení přijímajícímu předsednictvu.

#2 Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Lucie Spáčilová
  • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

#3 Aktualizováno uživatelem Jiří Snížek před asi 2 měsíců

Považuji za oznámení přijímacímu předsednictvu toto podání a beru Petřino ukončení členství na vědomí.

Jiří Snížek, předseda KS SčK

#4 Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 2 měsíců

Díky Jirkovi za vzetí na vědomí.

A jediné, co tedy zbývá je den, ke kterému chceš ukončit svoje členství, podle čl.3, bodu (5), písmene a) Stanov Pirátské strany, prosím o jeho přesné uvedení.

#5 Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před asi 2 měsíců

Dejme tomu, k 31. 12. 2030.
Nicmene, poprosim te, Lucko, aby sis prostudovala Stanovy a podminky ukonceni clenstvi, jelikoz forma podanim v Redminu AO neni pripustna.
Omlouvam se, pokud jsem ti tim zpusobila nejake zmatky - nenapadlo me, ze predpisy uz neznaji ani clenove AO.

#6 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 2 měsíců

Doporučoval bych místo urážení jiných si napřed ty předpisy prostudovat.
Především člen může činit cokoli, co mu předpisy nezakazují, tedy i požádat v podatelně AO o zadministrování ukončení jeho členství.
AO si v takovém případě vyžádá doložení, že ukončení členství proběhlo v souladu se stanovami, které říkají:
(5) Členství zaniká dnem,
a) uvedeným v oznámení o vystoupení ze strany, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení předsednictvu příslušného sdružení,
Tuto žádost o doložení vznesla Lucie v https://redmine.pirati.cz/issues/32279#note-1
Naše předpisy nijak nespecifikují konkrétní způsob, jakým musí být oznámení předsednictvu doručeno. Tudíž vzhledem k tomu, že se zde předseda KS vyjádřil, že za oznámení považuje tvé podání (tj. prokazatelně bylo doručeno nejméně jednomu členovi předsednictva a z jeho vyjádření lze mít za to, že o něm zpraví i zbytek PKS), máme vyřešenu otázku doručení oznámení předsednictvu.
V oznámení ovšem chybí den, ke kterému má být členství ukončeno, a Lucie proto zcela správně v https://redmine.pirati.cz/issues/32279#note-4 požádala o nápravu této vady.
Tolik tedy k tomu, zda členové AO znají předpisy.

#7 Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před asi 2 měsíců

Ahoj Martine,

  1. Upozornění (byť může být mylné) druhé osoby, že má v něčem neznalost, není urážka. Čili, ani ty jsi neurazil mě upozorněním, že si předpisy mylně vykládám.
  2. Domnívám se, že text našich Stanov: "(5) Členství zaniká dnem, a) uvedeným v oznámení o vystoupení ze strany, nejdříve však dnem doručení tohoto oznámení předsednictvu příslušného sdružení" jasně hovoří o tom, že doručení (byť jeho forma není stanovena) zaniká nejdříve dnem oznámení předsednictvu příslušného sdružení. Tzn. doručujeme příslušnému (v mém případě ještě ke všemu primárně místnímu - viz "(3) Vyplněná a podepsaná přihláška se podá oblastnímu sdružení v místě trvalého pobytu, výjimečně v odůvodněných případech jinému oblastnímu sdružení. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo oblastního sdružení zpravidla za přítomnosti žadatele" - jediné sdružení v místě mého trvalého pobytu; plus "Člen podřízeného oblastního sdružení je tak též členem nadřízeného oblastního sdružení" nikoli naopak - jsem-li členkou místního, jsem zároveň členkou krajského, naopak to neplatí), nikoli, že doručujeme Administrativnímu odboru (jakoukoli formou). Pokud tedy uplatňujeme zásadu dobré víry, nikoli ex post, ale i preventivně, umím si představit, například, že AO mi odpoví - neznáš předpisy, doruč příslušnému předsednictvu (nikoli ani jeho předsedovi, ale celému předsednictvu, ke kterému primárně přísluším), oni nám pak dají vědět a my to technicky zprocesujeme. PMS Mladá Boleslav jsem btw. svoje oznámení o ukončení členství dosud nedoručila.

Ano, rozumím, pokud mi vytknete (zcela oprávněně), že využívám vašeho času k zviditelnění poměrů, které panují v našem KS, a z tohoto případně vyvodím plnou zodpovědnost. Též se vám za to omlouvám.
Zároveň jsem tento, již poměrně zoufalý krok učinila s plným vědomím, že může nastat i ta varianta, že moje žádost bude skutečně přijata a zprocesována, proto jsem už Lucce odpověděla, že v tomto případě k 31. 12. 2020 (předpisy opět neuvádí konec lhůty, a já toto vnímám jako přiměřené k tomu, abych mohla dokončit nyní rozdělanou práci v MS Mladá Boleslav, v krajských volbách a v Republikovém výboru - abych neodcházela s tím, že svoje povinnosti přehodím na kolegy, a po mně potopa... A zároveň, abych z druhé strany odchod neprotahovala déle, než je nezbytně nutné).
Zachovejte se dle svého nejlepšího uvážení, ať už jakkoli.

#8 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 1 měsíc

Ahoj,
1) Možná jen nemám štěstí na lidi, ale bohužel za celý svůj téměř padesátiletý život jsem se s formulací typu "nenapadlo me, ze predpisy uz neznaji ani clenove AO" nesetkal v jiném než posměšném až urážlivém smyslu.
2) Ano, oznámení o ukončení členství se doručuje příslušnému předsednictvu. (Ovšem zatímco při vzniku členství je nutno přihlášku odevzdat PMS, chceš-li být členem MS, při ukončení členství ve straně lze oznámení doručit jak PKS, tak PMS, protože ukončením členství ve straně zanikne členství v obou oblastních sdruženích, čili tak jako tak by o tom mělo to předsednictvo, jemuž oznámení doručíš, informovat i druhé.) Ale následnou žádost o administrativní zpracování může AO doručit kdokoli - končící člen, člen předsednictva, KoKS ... předpisy nijak nespecifikují, kdo by to měl udělat. Čili od AO jsi dostala přesně takovou odpověď, jakou jsi dostat měla - "dolož, že bylo oznámeno předsednictvu".
3) Lucii jsi odpověděla, že členství chceš ukončit k 31. 12. 2030, nikoli 2020. Vzhledem ke zbytku tvého komentáře se tedy jako pravděpodobnější vysvětlení nabízel trolling, nikoli překlep.

#9 Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před asi 1 měsíc

Petro a já se tedy teď zcela vážně ptám. Abychom neztráceli čas nás všech.
1) Trváš tedy na ukončení členství? Pak prosím doplň, ke kterému dní nebo případně vyjasni, zda mělo jít o konec letošního roku.
2) Nebo chceš svoji žádost stáhnout?

V případě, že zvolíš variantu 1), s ukončením k 31.12.2020, odmítnu tohle podání. A založíš si v prosinci podání nové, které tedy už bude mít všechny náležitosti.

A předem díky za Tvoji stručnou,ale jasně definovanou odpověď. Neboť jde o poměrně vážnou věc.

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 1 měsíc

Já nechápu, proč by jsem měli odmítnout žádost o ukončení členství k 31.12.2020, pokud byla doručena předsednictvu. Ostatně stanovy ani nestanoví, že by tuto informaci příslušnému předsednictvu musel doručit sám člen.
Mám za to, že PCP tento proces nijak zásadně neupřesňují. (Zato OŘ upřesňuje, co se rozumí řádným doručením.)

#11 Aktualizováno uživatelem Petra Smutná před 28 dnů

Ahoj Lucko,
žádost stahuji. Dekuji

#12 Aktualizováno uživatelem Lucie Spáčilová před 17 dnů

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Čeká se na podatele na Odloženo

Díky za upřesnění.

Také k dispozici: Atom PDF