Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #32048

hlasování jediného usnesení o založení dvou MS najednou

Přidáno uživatelem Lenka Kozlova před asi 1 rok. Aktualizováno před 12 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.07.2020
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
15.07.2020

Popis

Vážená KK,
vznáším předběžnou otázku, nejsem si jistá postupem J.Snížka v jednání zde:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=706849#p706849

Podle mého názoru není správné dát do jednoho usnesení souhlas se vznikem dvou MS a to pak hlasovat a to z jasného důvodu: hlasující pak může dát souhlas buď jen se vznikem obou MS, nebo může nesouhlasit se vznikem opět obou MS a nemá možnost podpořit vznik jen jednoho MS.

Děkuji za váš čas.
Lenka


Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24452: Předběžné otázky řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michaela Nepejchalová před asi 1 rok

  • Projekt změněn z kontrolní komise na rozhodčí komise

Předběžné otázky řeší rozhodčí komise, přesouvám.

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 1 rok

  • Datum podání nastaven na 15.07.2020
  • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele
  • Fronta změněn z Podání na Předběžná otázka

Ahoj,

předběžné otázky by měly být jednak obecné (RK předběžnými otázkami neposuzuje správnost konkrétního postupu) a jednak by měly směřovat k výkladu předpisu.

O výklad kterého ustanovení jakého předpisu se zde jedná?

#3 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 1 rok

  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na podatele

#4 Aktualizováno uživatelem Lenka Kozlova před asi 1 rok

Ahoj,
v první řadě se omlouvám za neobecnou formulaci dotazu.
Ptám se tedy snad lépe, zda lze hlasovat v jediném usnesení dvě nesouvisející věci?
Nicméně nevím, k jakému předpisu dotaz vztáhnout. Proto jsem uvedla konkrétní situaci a ptám se RK, doufaje, že budete lépe vědět, která část našich předpisů popsanou situaci řeší a jestli vůbec.
Jestli se ptám na špatném místě, omlouvám se znovu.

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Viktor Derka
  • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na řešitele

Jako zpravodaje přiřazuji Viktora Derku.

#6 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 1 rok

#7 Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 12 měsíců

  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Dne 6.8.2020 přijala RK k dané věci následující odpověď.
PRO: Derka, Daďourek, Lejčkov, Ručka, Springinsfeld
Nehlasoval: Matušková

Otázka

lze hlasovat v jediném usnesení dvě nesouvisející věci?

Odpověď

Nevylučuje-li to jednací řád daného orgánu, je možné v hlasování o jediném usnesení obsáhnout i spolu věcně nesouvisející věci, za předpokladu, že předpisy pro daná hlasování nepředvídá odlišnou formu procesu přijímání, a zároveň spojování nesmí být zjevně účelové.

Odůvodnění

Vnitřní předpisy s celostátní působností tuto otázku přímo neupravují (zde zejm. Zásady týmové spolupráce), naopak je na jednotlivých orgánech, aby případně tuto otázku upravily ve svých jednacích řádech na základě své organizační autonomie dle čl. 6 odst. 1, 2 Stanov.

Obecně proto je možné říci, že v jednom hlasování není možné hlasovat o věcech, kterých se týká odlišný procesní režim - např. je-li pro jejich přijetí nutná odlišná hlasovací většina (namátkově nelze takto spojit hlasování o věci, která byla označena, či dříve přijata jako zásadní ve smyslu čl. 6 odst. 5 Stanov), nebo je přijetí některé věci možné pouze za specifických podmínek (namátkově stanovy mohou být měněny pouze na zasedání Celostátního fóra, viz čl. 6 odst. 5 Stanov). Podobně není možné, aby případné spojené hlasování bylo učiněno ze zjevně účelových motivů (kupř. v manipulativním zájmu "protlačit" jistou agendu, která by v samostatném hlasování nemusela být přijata), neboť takový postup by odporoval demokratickým jednacím zásadám dle čl. 6 odst. 1 Stanov.

Na okraj je možné dodat, že u orgánů jednajících v režimu Jednacího řádu Celostátního fóra je možné učinit návrh postupu ve smyslu § 10 Jednacího řádu Celostátního fóra, a to ať už v zájmu spojení věcí do jednoho hlasování, nebo naopak jejich oddělení do samostatných hlasování. Je proto možné doporučit konat spojená hlasování hlavně na bázi všeobecného konsensu a ne u případných politicky významných otázek.

RK nemůže přehlédnout, že předběžná otázka byla učiněna v souvislosti s konkrétní situací v KS Středoočeský kraj, k čemuž RK konkrétní odpověď poskytnout nemůže, neboť řízení o předběžné otázce nemůže suplovat případné řízení o stížnosti.

Také k dispozici: Atom PDF