Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #31884

Analýza dopadu znečištění ovzduší na veřejné zdraví

Přidáno uživatelem Exasistent RV před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
02.07.2020
Uzavřít do:
16.06.2021
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Světová zdravotnická organizace konstatuje, že kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle ní způsobuje znečištění životního prostředí v Evropském regionu až 19% onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a nádorová onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví přesto v posledních strategických dokumentech (Zdraví 2030 - schválené před koncem roku 2019) nevěnuje veřejnému zdraví pozornost.

Resortní tým životní prostřední si vliv životního ovzduší na zdraví občanů zvolil jako jednu ze svých priorit do sněmovních voleb v roce 2021. Vznikla potřeba mít k dispozici analýzu dopadu znečištění ovzduší na veřejné zdraví, která by byla rešerší ze stávajících datových podkladů a analýz z tuzemských i zahraničních zdrojů. Výstupem analýzy by, kromě analýzy samotné, měla být identifikace zdrojů znečištění a návrhy kroků, jak tyto vlivy systematicky snižovat.

Rozpočet projektu
Potřebná částka je v tuto chvíli odhadována na 50 000,-. Bylo by vhodné na práci najmout dva řešitele, očekávaný objem práce je v rozsahu 120 hodin, ale lze uvažovat i o užší variantě. Případné další náklady budou hrazeny z expertovného. Proplácení faktur bude podmíněno řádným výkazem práce.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Michal Macek na Lukas Cernohorsky

#2 Aktualizováno uživatelem Dana Balcarova před 12 měsíců

Upgrade zadání::
Popis

Světová zdravotnická organizace konstatuje, že kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle ní způsobuje znečištění životního prostředí v Evropském regionu až 19% onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a nádorová onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví přesto v posledních strategických dokumentech (Zdraví 2030 - schválené před koncem roku 2019) nevěnuje veřejnému zdraví pozornost.
Světová zdravotnická organizace konstatuje, že kvalita životního prostředí významně ovlivňuje zdraví člověka a celé populace. Podle ní způsobuje znečištění životního prostředí v Evropském regionu až 19% onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě zemře předčasně asi 280 tisíc lidí. Nejvýznamnějšími důsledky jsou respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění, vývojové a reprodukční poruchy, a nádorová onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví přesto v posledních strategických dokumentech (Zdraví 2030 - schválené před koncem roku 2019) nevěnuje veřejnému zdraví pozornost.

Resortní tým životní prostřední si vliv životního ovzduší na zdraví občanů zvolil jako jednu ze svých priorit do sněmovních voleb v roce 2021. Tato priorita se dobře umístila i v prioritních tématech členské základny i hodnocení RP, RV i PPK . Existuje mnoho analýz a studií k dopadu znečištění ovzduší na veřejné zdraví, a to jak z tuzemských i zahraničních zdrojů. Ochrana zdraví před znečištěným ovzduším, vodou a dalšími složkami životního prostředí není dostatečně uchopena v české legislativě, vyhláškách a normách.
Cílem požadované studie má být identifikace legislativy a strategických dokumentů, především pak návrhy změn v těchto nástrojích, které zlepší ochranu zdraví v souvislosti s kvalitou životního prostředí.

Rozpočet projektu
Potřebná částka je v tuto chvíli odhadována na 50 000,-. Bylo by vhodné na práci najmout dva řešitele, očekávaný objem práce je v rozsahu 120 hodin, ale lze uvažovat i o užší variantě. Případné další náklady budou hrazeny z expertovného. Proplácení faktur bude podmíněno řádným výkazem práce.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 11 měsíců

PPK

  1. souhlasí se záměrem #31884 a náklady ve výši 50 000 Kč s tím, že podmínkou je realizace do 10. 12. 2020 z důvodu fakturace,
  2. doporučuje probrat medializaci výstupů s mediálním odborem.

Pro: 5-0-0

#4 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 11 měsíců

  • Přiřazeno změněn z Lukas Cernohorsky na Nikola Havlova

#5 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před asi 1 měsíc

  • % Hotovo změněn z 0 na 100

#6 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před asi 1 měsíc

  • Uzavřít do nastaven na 17.06.2021

#7 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před asi 1 měsíc

  • Uzavřít do změněn z 17.06.2021 na 16.06.2021

#8 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před asi 1 měsíc

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF