Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #31832

boj za environmentálně šetrné pachtovní smlouvy

Přidáno uživatelem Dan Leština před 12 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Pachty polí, lesů, rybníků apod. ve vlastnictví měst a kraje mohou mít více či méně přísné podmínky z hlediska toho, co se na nich má dít. Prosazujme alespoň nějaké alespoň někde.


Související úkoly

související s Mistostarosti - Dlouhodobý úkol #21345: Pachty polnostiV řešení (diskutuje se)

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 12 měsíců

v ČB jsme situaci zatím hlouběji neprověřovali, ale začít se může od toho, jak se pronajímalo toto malé pole: https://edesky.cz/dokument/3970504

#2 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 12 měsíců

#3 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 11 měsíců

další případ z rady města:

K bodu: Dispozice s majetkem města – pacht pozemků parc. č. 2671/69 v k. ú. České
Budějovice 6 a parc. č. 1763/25, parc. č. 1763/29, parc. č. 1763/38 a parc. č. 1770/1
v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Hlinská, Vráto)
Rada města České Budějovice přijala u s n e s e n í č. 896/2020:
rada města
I. s c h v a l u j e
pacht pozemků parc. č. 2671/69 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 811 m2 v k. ú. České
Budějovice 6 a parc. č. 1763/25 – orná půda o výměře 8633 m2
, parc. č. 1763/29 – orná půda
o výměře 5495 m2
, parc. č. 1763/38 – orná půda o výměře 650 m2 a parc. č. 1770/1 – trvalý
travní porost o výměře 1740 m2 v k. ú. České Budějovice 4 (celková výměra 1,733 ha), Jiřímu
Nováčkovi - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA, se sídlem Na Oborách 423, 373 11 Ledenice, IČO
15773787, za pachtovné ve výši 5.199 Kč/rok, za účelem sklizně sena a výroby balíků pro
svou potřebu, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce,
II. u k l á d á

  1. JUDr. Luďce Starkové, vedoucí majetkového odboru, 34 předložit primátorovi města k podpisu pachtovní smlouvu,
  2. Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, podepsat pachtovní smlouvu.

#4 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 5 měsíců

Zúčastnil jsem se zajímavého semináře Nadace partnerství na toto téma. Podařilo se zapojit Jihomoravský kraj, město ČB bohužel nikoli, ale pokus byl učiněn.

Podařilo se téma prosadit do plánu práce výboru na kraji, v rámci bodu ke KŠH.

Také k dispozici: Atom PDF