Projekt

Obecné

Profil

Podání #31812

Žádost o alokaci financí - Ústavní stížnost na Zákon č. 416 o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury

Přidáno uživatelem Zuzana Klusová před 10 měsíců. Aktualizováno před 10 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
29.06.2020
Uzavřít do:
03.07.2020
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Popis
Východiska:

1) 23. června 2020 prošla Sněmovnou ve 3. čtení novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon - Tento návrh liniového zákona však podle gesčního poslance Ondřeje Polanského je za hranou ústavnosti jak po stránce věcné, tak procesní. Proto chceme, aby ústavnost novely posoudil soud. Problematické je zejména vyvlastňování a také právní úprava vstupu na pozemky.
Novela ukrajuje ze základních občanských práv, řeší spíše důsledky než skutečné příčiny průtahů při stavebních řízeních u infrastrukturních staveb. Z našeho pohledu by se měl klást největší důraz právě na komunikaci s občany a precizní přípravu staveb. Místo toho se vláda snaží urychlit řízení tím, že přesně pro tyto oblasti nedá prostor a zrychluje vyvlastňování.
Problematické okruhy:

 • nevyhodnocení dopadů novelizace z roku 2018
 • tragická úroveň odůvodnění většiny navrhovaných úprav
 • šibeniční legisvakanční lhůta (3 měsíce)
 • nesoulad stanovisek gesčních ministerstvech v zásadních bodech
 • rozšiřování možností vstupů na pozemky
 • nejasný klíč při vybírání privilegovaných staveb do přílohy

Proto žádáme poslanecký klub o poskytnutí prostředků na zpracování ústavní stížnosti.

Tisková zpráva

Zodpovědné osoby:
Ondřej Polanský, Lukáš Černohorský

Cíl :
A) Vypracování ústavní stížnosti na novelu zákona č. 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon. Soud by měl prošetřit, zda není zákon protiústavní a nezasahuje příliš do majetkových práv občanů.

Přínos:
1) Postavit se za občany, do jejichž majetkových práv bude zasahováno. Urychlení výstavby by nemělo být založeno pouze na tomto aspektu, vláda navíc neprokázala, že je toto hlavní důvod zdržení výstavby infrastrukturních staveb.

2) Pozitivní PR -Piráti jsou proaktivní opozicí a plní svoji kontrolní funkci a budou se díky tomu prezentovat jako ti, kteří bojují za práva občanů.

Výstupy:

ad média - možnost prezentace skrze média
upevnění pozice pirátů - jako strany, na kterou se mohou občané obrátit v nouzi
naše vlastní výstupy - šíření informací, výsledků a dalšího postupu v této „kauze“

Celkový rozpočet:
Právní služby: sazba 1815 Kč (1500 bez DPH) á hodina
Počet hodin odhadem: 50
Celkový rozpočet: 90 750 Kč včetně DPH

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusová před 10 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Zuzana Klusová na Michal Macek
 • Uzavřít do nastaven na 03.07.2020
 • Tags změněn z doprava, ondrej-polansky, lukas-cernohorsky, klubik-kontrola na doprava, ondrej-polansky, lukas-cernohorsky, klubik-kontrola, 416

#2 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusová před 10 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 10 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Michal Macek na Lukas Cernohorsky

Také k dispozici: Atom PDF