Projekt

Obecné

Profil

Podání #31805

Záměry na proplacení studií od PPK

Přidáno uživatelem Martin Štancl před asi 1 rok. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
29.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Záměr č. 1: Studie možností zavedení on-line soudu v ČR

A. Název projektu

Studie možností zavedení on-line soudu v ČR

B. Termín realizace

Druhá polovina roku 2020

C. Zapojené osoby

JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

D. Podrobný rozpočet

na zpracování studie je vyhrazeno 20.000 Kč

E. Provázanost s programem (odkaz na konkrétní část programu, který se dané věci týká. Pokud program konkrétní věc neobsahuje nevadí, projekt ovšem nesmí být v rozporu s principy politiky Pirátské strany)

Zrychlení soudů jako prioritní programový bod v zásobníku témat pro sněmovní volby 2021 (priorita 4) + programový bod zřízení on-line soudu

F. Podrobný popis projektu

V různých zemích jsou experimentálně zaváděny on-line soudy jako alternativa “klasickým“ soudům. On-line soudy představují značné výhody a úspory pro účastníky řízení i pro stát. Účastníci řízení mohou se soudem komunikovat čistě elektronicky, a v případě nutnosti ústního jednání toto může proběhnout přes videokonferenci. On-line soud znamená značné spory i pro stát , protože se ušetří na provozních nákladech soudních budov a nezbytného zázemí. V neposlední řadě však on-line soudy nejsou jen elektronickým obrazem soudů “kamenných,” umožňují mnohem efektivněji využívat moderní technologie, napříkald elektronický spis, zapojení algoritmů do přípravy podkladů, efektivnější odkázání na mimosoudní řešení sporů atd. Existuje však mnoho různých modelů a jejich použitelnost v ČR je taktéž různá. Autoři studie jsou akademici, kteří se on-line soudy dlouhodobě zabývají. Jejich úkolem bude zvolit model, který by mohl nejlépe fungovat v České republice, a tento model popsat.

G. Cíl projektu

Cílem studie je zjištění, jaký model online soudnictví by nejlépe vyhovoval v České republice a popis tohoto modelu tak, aby mohl být překlopen v případný legislativní návrh.

Záměr č. 2: Studie na téma zapojení moderních technologií, zejména strojového učení a algoritmů umělé inteligence do práce soudů

A. Název projektu

Zapojení moderních technologií, zejména strojového učení a algoritmů umělé inteligence, do práce soudů

B. Termín realizace

Druhá polovina roku 2020

C. Zapojené osoby

JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

D. Podrobný rozpočet

na zpracování studie je vyhrazeno 20.000 Kč

E. Provázanost s programem (odkaz na konkrétní část programu, který se dané věci týká. Pokud program konkrétní věc neobsahuje nevadí, projekt ovšem nesmí být v rozporu s principy politiky Pirátské strany)

Zrychlení soudů jako prioritní programový bod v zásobníku témat pro sněmovní volby 2021 (priorita 4) + programový bod umělá inteligence jako asistent a oponent soudce

F. Podrobný popis projektu

V současné době řada zemí experimentuje se zapojením moderních technologií, včetně takzvané "umělé inteligence" do práce soudů. Spektrum těchto technologií je velmi široké. Nové možnosti podání a komunikace s účastníky, otevřená API pro komunikace s informačním systémem soudů, pokročilá analýza a strojové zpracování textu, zapojení takzvané “umělé inteligence“ do vyhledávání precedentů apod.

Studie má být zaměřená striktně na praxi (s teoretickými předpoklady a riziky těchto nástrojů jsme obeznámeni), rádi bychom se seznámili s příklady dobré praxe ze zahraničí, jakož i se slibnými probíhajícími projekty.

G. Cíl projektu

Cílem studie je seznámit se s příklady dobré praxe v této oblasti ze zahraničí, jakož i se slibnými probíhajícími a rozbíhajícími se projekty, které poté můžeme prosazovat v České republice.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

Záměr byl 9.7.2020 rozhodnutím předsednictva schválen ve výši 20.000 Kč.

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=706613

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

  • Přiřazeno změněn z Michal Macek na Martin Štancl

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 10 měsíců

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Štancl před 8 měsíců

Prosím o navýšení záměru o 20 tis. Kč z důvodu, aby mohly být vypracovány obě popsané studie.

#5 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před 8 měsíců

Pro

Také k dispozici: Atom PDF