Projekt

Obecné

Profil

Podání #31771

otevřený

Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy

Přidáno uživatelem Eva Horáková před téměř 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
01.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

70%

Odhadovaná doba:

Soubory

R-36399-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1204 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf (614 KB) R-36399-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1204 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf R-36399 Městský nadační fond Eva Horáková, 14.06.2021 11:39
Z-8276-Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.26 26 verze 1.1 (V(veřejná kopie)[TED].pdf (783 KB) Z-8276-Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.26 26 verze 1.1 (V(veřejná kopie)[TED].pdf Z-8276 Městská nájemní agentura Eva Horáková, 14.06.2021 11:43
R-36844-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1145 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf (692 KB) R-36844-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.1145 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf R-36844 Eva Horáková, 14.06.2021 11:47
R-35537-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.336 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf (637 KB) R-35537-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.336 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf R-35537 Eva Horáková, 14.06.2021 11:50
R-38366-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2769 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf (823 KB) R-38366-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2769 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf R-38366 Pravidla pronájmu Eva Horáková, 14.06.2021 12:23
R-38821-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2757 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf (680 KB) R-38821-Usnesení Rady HMP - PDF eBook-Usnesení č.2757 verze 1.1 (VEŘEJNÉ)(veřejná kopie)[TED].pdf R-38821 Potravinová banka Eva Horáková, 14.06.2021 12:41

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 70

Šatník pro rodiny samoživitelů, který založila Nora Fridrichová, se usídlil v Pražské tržnici, Hala 13. Praha poskytla tomuto dobročinnému projektu prostor poté, co byl ukončen projekt Energii lékařům. Ve veřejné sbírce, která je v provozu již rok, se Noře podařilo vybrat přes 10 milionů korun a aktuálně Šatník pomáhá více než 400 rodinám. Vše je založené na principu dárcovství, takže kdo má tu možnost, může darovat nepotřebný kus oblečení. V současné době je největší zájem o následující: oblečení dětské (od vel. 92), dámské a pánské (prosíme, aby bylo ve stavu, ve kterém ještě udělá radost),sezonní obuv, dětská kola, odrážedla, in-line brusle, helmy, chrániče apod, dětské knížky, hračky, školní pomůcky, batohy, drobné elektro.

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

R-36399 - k návrhu na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtuvlastního hl.m. Prahy v kap. 05

Důvodem pro založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy (dále “SNF HMP” nebo také “nadační fond”) je potřeba posílení nástrojů sociální a bytové politiky hlavního města Prahy k řešení
konkrétních potřeb Pražanů, které není možné naplnit pomocí stávajících nástrojů státní, obecní, či neformální pomoci.
SNF má 4 sektory: program podpory pěstounské péče, program podpory nezávislého života lidí se zdravotním postižením, program podpory bydlení, program podpory řešení jiné tíživé životní situace

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

Z-8276 - k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Praha Centrum sociálních služeb Praha - MĚSTSKÁ NÁJEMNÍ AGENTURA

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

R-36844 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020
Dotace pro společnost R-Mosty, z.s. - rozpočtové opatření ve výši 750 000,- Kč na zajištění nábytku a logistiky spojené s nastěhováním osob v bytové nouzi na území hl. m. Prahy

R-355377 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální neinvestiční dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020
Dotace pro společnost R-Mosty, z.s. na financování těchto položek: - nájemné skladu, - odměny členům realizačního týmu (stěhování, doprovodný PvSS), - PHM, - energie ve skladech, - drobné DHM související s projektem, - opravy a údržbu vozu, případně nutné drobné úpravy v bytech v gesci nájemníka. Celková výše dotace 200 000Kč.

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

R-38366 - k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev schválených usnesením Rady HMP č. 1154 ze dne 8. 6. 2020

pravidla jsou rovněž uveřejněna na portálu praha.eu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/chci_bydlet/pravidla_pronajmu_bytu.html?fbclid=IwAR2Gih57WVJSEseI_S7lXQYnTW8REXbb5pUfTDXLSxcBNP0Ua4ySYLkJYpk

Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 3 roky(ů)

R-38821 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020

Finanční příspěvek pro spolek Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj, z.s., ve výši 1 000 000 Kč. Finanční prostředky budou využity v roce 2021 na úhradu energie, nájem skladů, pohonné hmoty, opravu a údržbu a mzdy s odvody.

Také k dispozici: Atom PDF