Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #31707

Řešení dětské obezity

Přidáno uživatelem Eva Horáková před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 2 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

10%

Typ práce:
Práce s lidmi
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 1 rok

Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) se k povinnosti být přihlášen k odběru jídla po dobu školní docházky nevyjadřuje. Pouze definuje (§ 122), že dětem v mateřské škole "se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole". Toto však dle mě nelze interpretovat jako povinnost odběru jídla. Naopak, v čem spatřuji problém (např. kdyby rodič odmítl stravu ve školce platit) školský zákon definuje pravomoc ředitele vyloučit dítě ze vzdělávání, pokud rodič opakovaně neuhradí poplatek za stravné (§ 35d). Samozřejmě nepředpokládám, že by to měli rodiče řešit takovým extrémem, ale pochopila jsem, že domluva v praxi je poměrně komplikovaná.

Pak tady máme Vyhlášku o školním stravování (č. 107/2005 Sb.), která definuje, že podmínky poskytování stravy jsou vymezeny ve školním nebo vnitřním řádu (§ 2/3) - takže kompetence řešení dietní stravy je přenesena na tvůrce školního řádu. Paragraf 2/4 dává mateřské škole a školní jídelně možnost určit, zda jsou kapacitně schopné danou dietní stravu zajistit nebo ne. Dále v § 4 jsou uvedena jídla, která má dítě v MŠ právo, nikoliv povinnost! denně odebrat. A § 5/3 řeší finanční normativ dietní stravy.

Existuje také Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování, které především definuje pojem "dieta" a druhy nejčastějších dietních opatření (stravy).

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání:
§ 4 Stravování dětí
"(1) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem" (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování)

#2 Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 1 rok

#3 Aktualizováno uživatelem Eva Horáková před asi 2 měsíců

Vzhledem k uzavření škol ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 po dobu pandemie covid-19 se bohužel nebylo možno aktivně věnovat řešení tohoto problému.

Také k dispozici: Atom PDF