Projekt

Obecné

Profil

Úkol #31681

Srozumitelné pracovní právo a moderní trh práce

Přidáno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 1 rok. Aktualizováno před 11 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
19.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

 • Změna pracovního práva, rozumně vyvážená flexibilita pracovních vztahů a ochrana zaměstnanců.
 • Work-life balance, podpora kratších pracovních úvazků, snadný přechod z péče do práce.
 • Důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a spravedlivou odměnu za práci.
 • Změna k modernímu trhu práce a udržitelné zaměstnanosti, digitalizaci, modernizaci a konkurenceschopnosti na českém trhu práce.
 • Odstranění překážek pro vstup fyzicky anebo duševně znevýhodněných lidí na trh práce.
 • Rozlišení zaměstnání, OSVČ a sdílené ekonomiky, nastavení jasných pravidel založených na svobodné volbě povolání.
 • Společenská odpovědnost zaměstnavatelů a Úřadu práce ČR na trhu práce.
 • Změna pracovně lékařských služeb, zjednodušení a srozumitelnost, zavedení metodických pokynů státních orgánů ochrany veřejného zdraví pro menší a střední zaměstnavatele.
 • Zajištění potřebného sociálního zabezpečení při překážkách v práci (mateřství, rodičovství, nemoc, péče o závislou osobou …).
 • Srozumitelné pracovní právo a moderní trh práce.

Kroky v projektu:

10 % připraven záměr ke zpracování
20 % hotové analytické práce
30 % záměr schválen RP
40 % text zpracován
50 % text opřipomínkován
60 % prošlo resortním týmem/pracovní skupinou
70 % zařazeno do várky ET k bodům
80 % schváleno RP
90 % schváleno RV
100 % medializováno na tiskové konferenci

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před asi 1 rok

 • Projekt změněn z Resort místní rozvoj na Resort práce a sociálních věcí

Také k dispozici: Atom PDF