Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #31635

Stížnost na VŘ v Týně nad Vltavou (Jan Novák, Simon Kostadinov)

Přidáno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
17.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
17.06.2020
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní komise

Odpůrce:

Jan Novák, Simon Kostadinov

Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:
Ne

Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24454: Stížnosti řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

Níže následuje časová osa událostí týkajících se Týna nad Vltavou, shrnutí působení Jana Nováka v kontrolní komisi a odkazy na relevantní předpisy. Každý relevantní důkaz či svědectví je možné získat kliknutím na příslušný odkaz.

Časová osa událostí

Jan Novák je člen České pirátské strany a radní města Týn nad Vltavou (dále TnV), kterým se stal na základě koaliční smlouvy, která byla schválena MF Českobudějovicko.

Na schůzi MS Českobudějovicko bylo MS informováno, že místo v městské společnosti Vltavotýnská teplárenská, a.s. obsadí zastupitel a člen České pirátské strany Simon Kostadinov.

Na jednání rady TnV ze dne 21.1.2019 bylo jednomyslně přijato usnesení rady 48/2019, kterým rada doporučuje zastupitelstvu TnV, aby udělilo plnou moc starostovi tak, aby hlasoval na valné hromadě společností Vltavotýnská teplárenská, a.s. pro zvolení nových zástupců do představenstva společnosti, včetně Simona Kostadinova.

Na jednání zastupitelstva TnV ze dne 28.2.2019 bylo toto probráno v bodě 11, kde opozice tvrdila, že je představenstvo společnosti obsazováno politicky a Simon Kostadinov reagoval, že byl vybrán na základě svého vzdělání a praxe.

15.4.2019 proběhla valná hromada společnosti na které byl na návrh rady a zastupitelstva TnV zvolen Simon Kostadinov do představenstva společnosti.

11.1.2020 obdržela KK první verzi analýzy výběrových řízení Janusze Konieczného. Tato analýza je nedořešena, je v režimu "důvěrná" a její obsah nemůže být diskutován do jejího uveřejnění.

Jan Novák i Simon Kostadinov v členském podnětu na odvolání Jana Nováka z KK uvedli, že výběrové řízení na pozici v představenstvu městské společnosti neproběhlo, ale jednalo se o prozatimní řešení. Jan Novák, Simon Kostadinov a Jana Kolaříková uvedli, že na pozici Simona Kostadinova v představenstvu městské společnosti bude vypsáno výběrové řízení.

25.5.2020 tak bylo učiněno.

Působení Jana Nováka v KK

Poprvé byl Jan Novák do KK zvolen 1.9.2014 a působil zde do 3.12.2015, kdy byla zvolena nová KK. V součanosti působí v KK od 23.1.2018, kdy byl podruhé zvolen. Potřetí byl zvolen 14.1.2020.

Uzavřené úkoly týkající se výběrových řízení, na kterých Jan Novák spolupracoval

Kontrola VŘ v Českých Budějovicích
Byla provedena kontrola průběhu VŘ do DR v ČB. Nebylo zjištěno žádné pochybení.

Stížnost na VŘ v Brně
Stížnost byla podána, jelikož byli Tomáš Kolačný a Markéta Gregorová zároveň politiky a členy představenstev městských společností. Stížnost byla vyřešena smírem - oba zmínění rezignovali na pozice v představenstvech a byla vypsána výběrová řízení na jejich obsazení. V tomto řízení byl pojem politik definován v následující citaci:

"Tento závěr lze podpořit i vymezením pojmu politik, kterým není dle výkladových
slovníků každý člen politické strany, nýbrž ten, kdo se politice věnuje soustavně jako
politický funkcionář v politické straně nebo volené funkci. Ani z tohoto pohledu není
pochyb, že jmenovaní jsou politiky."

Stížnost VŘ v Plzni
Stížnost se týkala VŘ do dozorčích rad v Plzni, kde jsou Piráti v opozici, které bylo vyvěšeno pouze 3 dny z důvodu časové tísně. Stížnost byla dořešena jiným členem KK, Rostislavem Řehou.

Otevřené úkoly týkající se výběrových řízení, na kterých Jan Novák spolupracuje

Stížnost na VŘ v Brně
Stížnost se týká pochybení během VŘ na pozici člena DR v městké společnosti Statutárního města Brna a je stále v řešení kontrolní komisí.

Plošná analýza VŘ do DR
Analytik Janusz Konieczny zpracoval pro KK analýzu VŘ napříč městy, ve kterých jsou pirátští zástupitelé. Analýza má sloužit jako podklad pro kontrolu VŘ. V současnosti ji KK nepovažuje za dokončenou a je v režimu "důvěrná".

Stížnost na VŘ v Praze
Stížnost se týká pochybení během VŘ na pozice členů DR městských společností Hlavního města Prahy a VŘ na pirátské magistrátní pozice a je v současnosti v řešení rozhodčí komisí.

Relevantní předpisy

Společný komunální program 2018
Zajistíme, aby společnosti samospráv ovládali odborníci, ne politici. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku.
• Stejná pravidla pro zveřejňování jako pro obec se musejí vztahovat na obcí zřizované
organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace, které obec ovládá. Budeme
trvat na tom, aby se společnosti řídily pravidly pro transparentní organizace.
• Stanovíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob poveřených k výkonu činností
v orgánech společností. V řídících orgánech nebudou figurovat politici. Změny stanov
společností umožníme pouze zastupitelstvem. Omezíme možnost zakládání dceřinných
společností i kupování dalších.

Článek 2, odstavec (2), bod g) stanov strany
(2) Česká pirátská strana chce svou politikou prosazovat a podporovat

a) svobodný přístup jednotlivců k informacím,
b) svobodu slova a vyjadřování,
c) svobodná díla, software a standardy,
d) nezávislost soudů a státních zastupitelství na státu,
e) transparentní nakládání s příjmy z kopírovacích a podobných poplatků a omezení nebo zrušení takových poplatků,
f) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování,
g) transparentní výběrová řízení ve veřejném sektoru,
h) podporu vzdělávání a vědeckých institucí.

#2 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

Převzal jsem časovou osu z vyšetření, které jsem vypracoval pro CF 9/2020. Tímto žádám Jana Nováka, aby se vyjádřil k situaci, kdy byl do představenstva společnosti zvolen pirátský zastupitel bez výběrového řízení.

#3 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

Vyjádření Jana Nováka, které zaslal mailem:

Ahoj,
vzhledem k tomu, že jsem v době zkoumaných skutečností byl členem KK považuji za nezbytné, aby byl případ projednán v líčení před RK. Z tohoto důvodu odmítám přistoupit na jakýkoliv smír.
Myslím si, že má vyjádření před CF jsou dostatečná, tedy konkrétně:
Přiznání viny: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=52529&p=697828#p697828
(k tomu vyjádření Simona Kostadinova: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=697621#p697621
vyjádření předsedy MS ČB: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=697830#p697830)
Závěrečné slovo: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=477&t=52529&p=702299#p702299
Nejprve jsem rezignoval na místopředsedu KK: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=697829#p697829
Po neodvolání z KK pomocí CF jsem i sám odstoupil: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=703479#p703479
Zaplatil jsem půlku z 3 000 Kč na propagaci výběrového řízení (druhou půlku zaplatil Mikuláš Ferjenčík, který pak na FB zminoval jen svoji část).

Pokud má KK další otázky rád je zodpovím.
H.

#4 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise
 • Předmět změněn z Šetření VŘ v Týně nad Vltavou na Stížnost na VŘ v Týně nad Vltavou (Jan Novák, Simon Kostadinov)
 • Fronta změněn z Kontrola na Stížnost

Stížnost ve věci porušení předpisů

Stěžovatel: KK ve veřejném zájmu (zastoupená zpravodajem Adamem Jarošem)
Odpůrci: Jan Novák, Simon Kostadinov

Vylíčení rozhodných skutkových okolností

Jan Novák je člen České pirátské strany a radní města Týn nad Vltavou (dále TnV), kterým se stal na základě koaliční smlouvy, která byla schválena MF Českobudějovicko.

Na schůzi MS Českobudějovicko bylo MS informováno, že místo v městské společnosti Vltavotýnská teplárenská, a.s. obsadí zastupitel a člen České pirátské strany Simon Kostadinov.

Na jednání rady TnV ze dne 21.1.2019 bylo jednomyslně přijato usnesení rady 48/2019, kterým rada doporučuje zastupitelstvu TnV, aby udělilo plnou moc starostovi tak, aby hlasoval na valné hromadě společností Vltavotýnská teplárenská, a.s. pro zvolení nových zástupců do představenstva společnosti, včetně Simona Kostadinova.

Na jednání zastupitelstva TnV ze dne 28.2.2019 bylo toto probráno v bodě 11, kde opozice tvrdila, že je představenstvo společnosti obsazováno politicky a Simon Kostadinov reagoval, že byl vybrán na základě svého vzdělání a praxe.

15.4.2019 proběhla valná hromada společnosti na které byl na návrh rady a zastupitelstva TnV zvolen Simon Kostadinov do představenstva společnosti.

11.1.2020 obdržela KK první verzi analýzy výběrových řízení Janusze Konieczného. Tato analýza je nedořešena, je v režimu "důvěrná" a její obsah nemůže být diskutován do jejího uveřejnění.

Jan Novák i Simon Kostadinov v členském podnětu na odvolání Jana Nováka z KK uvedli, že výběrové řízení na pozici v představenstvu městské společnosti neproběhlo, ale jednalo se o prozatimní řešení. Jan Novák, Simon Kostadinov a Jana Kolaříková uvedli, že na pozici Simona Kostadinova v představenstvu městské společnosti bude vypsáno výběrové řízení.

25.5.2020 tak bylo učiněno.

17.6.2020 Jan Novák rezignoval na funkci v KK

Tvrzení o porušení předpisů

V průběhu vyšetřování byla RK zodpovězena předběžná otázka #31198 s odpovědí:

"Z čl. 3 odst. 8 písm. (a) ve spojení s čl. 2 odst. 2, písm. (g) Stanov nelze vyvodit obecnou povinnost zastupitelů pořádat na každou pozici otevřené výběrové řízení."

Konáním uvedeným výše tedy nedošlo k porušení stanov strany.

Jmenováním pirátského zastupitele Simona Kostadinova do představenstva městské společnosti však došlo k porušení společného komunálního programu 2018, konkrétně v části

"Zajistíme, aby společnosti samospráv ovládali odborníci, ne politici."

Jan Novák a Simon Kostadinov se tedy dopustili porušení společného komunálního programu jmenováním politika, Simona Kostadinova, do představenstva městské společnosti. Veřejný zájem je dotčen faktem, že pirátší zastupitelé se zavázali dodržovat společný komunální program a k jeho dodržení nedošlo.

Návrh výroku

1) Jan Novák a Simon Kostadinov jsou odpovědní za porušení společného komunálního programu.
2) Porušení programu bylo dostatečně reflektováno rezignací Jana Nováka na funkci v KK a vyhlášením výběrového řízení na pozici v představenstvu městské společnosti.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti

Stížnost je přijatelná, jelikož
1) má předepsané náležitosti,
2) spor spadá do působnosti RK,
3) smírného řešení nelze dle vyjádření odpůrce dosáhnout,
4) jde o první rozhodčí řízení, ve kterém je spor řešen,
5) zálohu není třeba skládat - stížnost je podána ve veřejném zájmu.

#5 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Orgán nastaven na Rozhodčí komise
 • % Hotovo změněn z 30 na 90
 • Priorita změněn z Vysoká na Normální
 • Přiřazeno smazán (Adam Jaroš)
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele
 • Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení

Jan Novák i Simon Kostadinov považují svá předešlá vyjádření za dostatečná a já tímto posouvám stížnost k RK.

#6 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 3 měsíců

 • % Hotovo změněn z 90 na 0
 • Přiřazeno nastaven na Petr Springinsfeld

Jako zpravodaje přiřazuji sebe.

#7 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 3 měsíců

 • Odpůrce nastaven na Jan Novák, Simon Kostadinov

#8 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 3 měsíců

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)

Účastníci řízení byli v souladu s § 7 odst. 1 JdŘ RK kontaktováni s žádostí o vyjádření k věci. Pro toto vyjádření jsem stanovil lhůtu do 13. 7. 2020 vč.

#10 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 3 měsíců

#11 Aktualizováno uživatelem Jan Novák před 2 měsíců

Ahoj, jak proběhne jednání a řízení nechávám čistě na RK.

#12 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 2 měsíců

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Příprava rozhodčího nálezu
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

#13 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před asi 1 měsíc

 • Fáze změněn z Příprava rozhodčího nálezu na Rozhodčí nález vykonán
 • % Hotovo změněn z 0 na 100
 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Rozhodčí nález v řízení o stížnosti #31635

Rozhodčí komise ve složení Petr Springinsfeld (předseda, zpravodaj), Milan Daďourek (místopředseda), Viktor Derka, Jan Lejčko, Linda Matušková a Ondřej Ručka rozhodla dne 10. 8. 2020 o stížnosti Kontrolní komise na Jana Nováka a Simona Kostadinova podané dne 27. 6. 2020 takto:

Výroky:

1) Stížnost se zamítá.
2) Žádnému účastníkovi řízení se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodčí komise stížnost zamítá v souladu s § 19 písm. b) Rozhodčího řádu, neboť je dán důvod pro odložení stížnosti.

Kontrolní komise ve stížnosti konstatuje porušení společného programu ze strany odpůrců, nicméně taktéž konstatuje, že byla zjednána dostatečná náprava jednak rezignací Jana Nováka na členství v Kontrolní komisi a jednak vyhlášením výběrového řízení na pozici v představenstvu městské společnosti.

Jan Novák odmítl jakékoliv pokusy o smírné řešení, přestože je dle všech svých vyjádření s výroky Kontrolní komise ve shodě - uznává vinu, dobrovolně rezignoval na členství v Kontrolní komisi a zjednal nápravu vyhlášením výběrového řízení.

Nastala tedy situace, kdy strany sporu nejsou ve sporu, a Rozhodčí komise tedy stížnost zamítá, neboť je dán důvod pro odložení stížnosti - stěžovateli bylo dostatečně vyhověno mimo rozhodčí řízení (§ 14 odst. 1 písm. b) Rozhodčího řádu).

Poučení:

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu skupiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Hlasování:
PRO: Springinsfeld, Daďourek, Derka, Matušková, Ručka
Nehlasoval: Lejčko

Také k dispozici: Atom PDF