Projekt

Obecné

Profil

Úkol #31614

Vzdělávání ve zdravotnictví

Přidáno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
17.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

  • urychlení vstupu lékařů do systému: v ČR je jedna z nejdelších specializačních příprav ve světě, vzhledem k trendu stárnutí lékařů potřebujeme, aby se mladí lékaři od počátku zaměřili na svůj obor a tomu se věnovali, lze nahradit zvýšeným zapojením pregraduálních studentů a sbíráním praktických zkušeností již před promocí
  • náplň práce lékaře musí být adekvátní ceně jeho vzdělání - studium medicíny stojí daňového poplatníka as 1 mil kč., není možné, aby se poté lékař místo práce s pacientem a léčby věnoval administrativní činnosti, kterou může vykonávat někdo jiný
  • pacient se musí dorozumět se svým ošetřujícím, zajistíme jazykovou certifikaci v rámci celoživotního vzdělávání lékařů - lékaře ze zahraniční potřebujeme k zajištění fungování péče v ČR, ale primární je, aby komunikace mezi pacientem a lékařem nebyla narušována jazykovou bariérou
  • motivační platové ohodnocení mladých lékařů - celý segment lékařů ve specializačním vzdělávání je velmi podfinancovaný a v současnosti nejsou tito lékaři motivováni ke zvyšování kvalifikace, neadekvátní poměr zodpovědnosti za lidský život a ohodnocení za tuto práci

Fáze (viz níže)
CBA - cílené zvýšení platů lékařů ve spec. vzdělávání
zavádění administrativních pracovníků - ideálně pilotní projekt - máme nemocnici, kde bychom mohli vytvořit zkušební fázi
zvážit promo video - ukázat veřejnosti, kolik času lékař tráví s pacientem a kolik s administrativou

Kroky v projektu:

10 % připraven záměr ke zpracování
20 % hotové analytické práce
30 % záměr schválen RP
40 % text zpracován
50 % text opřipomínkován
60 % prošlo resortním týmem/pracovní skupinou
70 % zařazeno do várky ET k bodům
80 % schváleno RP
90 % schváleno RV
100 % medializováno na tiskové konferenci

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 rok

  • Projekt změněn z Sněmovna na Resort zdravotnictví

#2 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 měsíc

  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF