Projekt

Obecné

Profil

Úkol #31612

Prevence je levnější než léčba

Přidáno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
17.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

*Cíl: prodloužení healthspanu (části života, kterou člověk prožije v relativním zdraví) populace
*

 • rozšíření a provázání preventivních programů - široce dostupná preventivní péče, větší spektrum vyšetření, musí začínat už v rámci výuky ve škole (stravování, pohyb, jak si čistit zuby, psychohygiena)
 • systém zvaní na preventivní prohlídky napříč obory - mail, SMS, zajišťuje zdravotní pojišťovna - má data o svých klientech - už teď posílají informační maily/SMS, neměl by pro ně být problém toto rozšířit
 • sdružený web v gesci MZdrav pro prevenci - soupis neziskových organizací, klinik spolupracujících na preventivních programech,...
 • sběr objektivních dat, guidelines pro odbornou péči - odklon od dogmatismu jednotlivých pracovišť, zavedení preventivních opatření typu bakteriogramy...
 • zapojení do celoevropského/celosvětového srovnávacího systému v maximu standardizovaných epidemiologických dat - EU, WHO, OBCD, včetně indikátorů úspěšnosti terapie
 • identifikace nejjednodušších a nejlevnějších opatření s největším impaktem na zdraví obyvatelstva/rozpočet (např. plošněji pojaté řešení deficience vit. D v zimním období)
 • osvětová kampaň seznamující lékařskou/vědeckou veřejnost s problematikou - stárnutí je nemoc
 • podrobnější diagnostická práce s pacienty - detailnější rozbory krve, pravidelnější sledování biomarkerů indikující stárnutí a návrhy terapie - nutno analyzovat náklady podrobnější diagnostiky a možnosti její automatizace
 • podpora pořizování/používání soukromých diagnostických přístrojů (předcházet by mělo zjištění toho, které markery jsou pro které skupiny pacientů/obyvatelstva podstatné a které měřící přístroje nevyžadují laboratorní prostředí)
 • Podpora výzkumu stárnutí
 • Konzultace s odborníky na problematiku stárnutí ohledně toho, jaká opatření je potřeba zavést pro dobré nastavení prostředí pro výzkum a jeho co možná nejrychlejší aplikaci do praxe.

Způsob měření úspěšnosti: ve střednědobém horizontu pokles nárustu nákladů na zdravotní péči per capita*věk oproti predikci. Všeobecné povědomí obyvatelstva a odborné veřejnosti o možnostech boje se stárnutím lidského organismu (nějaké významné procento, významnější u odborníků - neumím říct kolik, ale asi dvojciferné číslo).
Tagy: healthspan, boj proti stárnutí, nesmrtelnost, biohacking
Fáze:
0) brainstorming, grooming, vyhledání relevantních kontaktů na odborníky, analýza informací na internetu
1) diskuze odborné veřejnosti týkající se této problematiky
2) komunikace se zdravotními pojišťovnami (např. po analýze modelů jiných zemí, jsou-li, nejsou-li, pak alespoň dopadu na zdraví jednotlivců)
3) Zatraktivnění budoucích programů prevence/zpomalování stárnutí pro lidi - nějaký pilotní program s omezeným počtem účastníků - forma loterie pro jejich výběr (může vést k vyššímu zájmu při vzbuzení dojmu exkluzivity/vzácnosti)?

Kroky v projektu:

10 % připraven záměr ke zpracování
20 % hotové analytické práce
30 % záměr schválen RP
40 % text zpracován
50 % text opřipomínkován
60 % prošlo resortním týmem/pracovní skupinou
70 % zařazeno do várky ET k bodům
80 % schváleno RP
90 % schváleno RV
100 % medializováno na tiskové konferenci

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 rok

 • Projekt změněn z Sněmovna na Resort zdravotnictví

#2 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před asi 1 měsíc

 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF