Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #31290

7. Školství a ostatní vzdělávání

Přidáno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 rok. Aktualizováno před 7 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

30%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.


Dílčí úkoly

Dlouhodobý úkol #33171: Systematicky podpoříme moderní směry vzděláváníV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33609: Rozpracujeme strategický plán pro všestranný rozvoj škol.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33610: Budeme podporovat kvalitní ředitele s moderní vizí rozvoje školy a učitelského sboru.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33611: Podpoříme moderní vzdělávácí cesty, které rozvíjejí pozitivní motivaci a vztah ke vzdělávání.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33172: Zajistíme poskytování zpětné vazby na všech úrovníchV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33612: Budeme jmenovat ředitele škol vždy podle výsledku konkurzních řízení.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33613: Budeme systematicky sledovat poptávku žáků a rodičů po vzdělávání v rámci pražských škol a pracovat s touto zpětnou vazbou spolu s řediteli.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33614: Podpoříme místní i celopražské iniciativy ke komunikaci rodičů a učitelů. Zajistíme průběžný otevřený sběr námětů pro podporu kvality škol.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33173: Poskytneme školám podporu při budování týmůV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33615: Budeme podporovat netarifní složky platů učitelů a ostatních pracovníků škol. V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33616: Poskytneme školám podporu při budování týmů a pro smysluplné další vzdělávání pedagogů. V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33174: Budeme budovat kvalitu i dostatek míst ve školáchV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33617: Výstavbu nových škol propojíme s novou rezidenční výstavbou a souvisejícím demografickým výhledem.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33618: Budeme všestranně podporovat využití školních kapacit mimo výuku pro místní společenský život.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Úkol #33619: Zajistíme dostatek kapacity v mateřských školách, v dětských skupinách i v přípravných (nultých) ročnících základních škol.V řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33175: Budeme podporovat renovace a kvalitu školních kuchyní a jídelenV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33176: Budeme prosazovat příspěvky do neinvestičních rozpočtů školV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Dlouhodobý úkol #33177: Investice budeme realizovat transparentně a včasV řešení (diskutuje se)Daniel Mazur

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před asi 1 rok

  • Začátek smazán (29.05.2020)
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Fronta změněn z Úkol na Dlouhodobý úkol

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 8 měsíců

  • Předmět změněn z Vzdělávání na 7. Vzdělávání

#3 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 8 měsíců

  • Předmět změněn z 7. Vzdělávání na 7. Školství a ostatní vzdělávání

#4 Aktualizováno uživatelem Daniel Mazur před 7 měsíců

  • Přiřazeno změněn z Daniel Mazur na Filip Karel

#5 Aktualizováno uživatelem Filip Karel před 7 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Filip Karel před 7 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 30

Také k dispozici: Atom PDF