Projekt

Obecné

Profil

Akce

Podání #31182

uzavřený

Hotfix PaRo

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 2 roky(ů). Aktualizováno před téměř 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Začátek:
22.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

Martin Kučera mě upozornil na jistý netatek současných pravidel PaRo a dohodli jsem se, že předložím RV tento návrh hotfixu jako možné řešení.
Návrh předkládám jako obyčejný člen k projednání republikovým výborem v referendu;

Problém:
Pokud hlasy rozdané na projekty přesáhnout rozpočtový limit pro dané kolo, prostředky na projekty se snižují poměrně (viz § 10 PaRo - poslední věta).
To může vést k tomu, že pokud několik projektů bylo podpořeno těsně nad minimální hranicí, po snížení tyto projekty vypadnou a vlastně se spousta prostředků z rozpočtového stropu nerozdělí.

Možné řešení:
Upravit posouzení toho, jestli lze projekt zahájit tak, že záleží na tom, jestli získal dostatek hlasů pro podpoření, bez ohledu na to, jestli se získaná částka poté sníží.

Návrh usnesení:

Republikový výbor mění § 11 (1) a) takto:

b) skutečnost, zda může být projekt zahájen; projekt může být zahájen právě tehdy, pokud získané prostředky na projekt - před případným snížením podle poslední věty § 10 - dosahují aspoň minimální výše prostředků na projekt uvedené v přihlášce.

(část mezi pomlčkami je nově doplněna)

Toto řešení je jednoduché, a vede k tomu, že pokud počet rozdělených prostředků přesáhne rozpočtový strop, skutečně budou všechny prostředky přiděleny. Na druhou stranu, toto snížení hodnoty hlasu po hlasování může vést k tomu, že některé projekty dostanou nakonec zásadně méně, než je původní minimální částka na projekt a nebudou tak vlastně reálně realizovatelné, bez získání dalších prostředků.

Diskuze
Je možno také přijmout fakt, že tak to je a tak to má být. Pokud se rozdá v hlasování více prostředků, než je rozpočtový strop, proběhlo špatné plánování a spousta projektů se nemusí realizovat i když měli podporu, a hodně prostředků může zůstat nerozděleno, ale realizovat se budou jen projekty, které měli takovou podporu, že se realizují i při menší hodnotě hlasu.

Alternativně je možno hledat nějaké ní, které bude projekty v případě přesáhnutí rozpočtového stropu vyřazovat postupně a prostředky z nich ušetřené přerozdělovat poměrně zpět, tak aby co nejvíce prostředků bylo rozděleno, co nejvíce projektů realizováno a to podle nějakého spravedlivého klíče.

Takový systém lze jistě vymyslet, navrhnout a prodiskutovat, ale k tomu dle mého aktuálně není čas, pokud chceme aby se takové změny týkali již tohoto kola. (Musel by to někdo udělat nějakou vyhláškou AO, asi.)

Prosím tedy o podporu projednání tohoto návrhu v referendu.


Související úkoly

související s Republikový výbor - Úkol #27243: Zlepšení procesu PaRoV řešení (diskutuje se)Václav Židek09.02.202030.04.2020

Akce
Akce

Také k dispozici: Atom PDF