Projekt

Obecné

Profil

Podání #31182

uzavřený

Hotfix PaRo

Přidáno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Začátek:
22.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,

Martin Kučera mě upozornil na jistý netatek současných pravidel PaRo a dohodli jsem se, že předložím RV tento návrh hotfixu jako možné řešení.
Návrh předkládám jako obyčejný člen k projednání republikovým výborem v referendu;

Problém:
Pokud hlasy rozdané na projekty přesáhnout rozpočtový limit pro dané kolo, prostředky na projekty se snižují poměrně (viz § 10 PaRo - poslední věta).
To může vést k tomu, že pokud několik projektů bylo podpořeno těsně nad minimální hranicí, po snížení tyto projekty vypadnou a vlastně se spousta prostředků z rozpočtového stropu nerozdělí.

Možné řešení:
Upravit posouzení toho, jestli lze projekt zahájit tak, že záleží na tom, jestli získal dostatek hlasů pro podpoření, bez ohledu na to, jestli se získaná částka poté sníží.

Návrh usnesení:

Republikový výbor mění § 11 (1) a) takto:

b) skutečnost, zda může být projekt zahájen; projekt může být zahájen právě tehdy, pokud získané prostředky na projekt - před případným snížením podle poslední věty § 10 - dosahují aspoň minimální výše prostředků na projekt uvedené v přihlášce.

(část mezi pomlčkami je nově doplněna)

Toto řešení je jednoduché, a vede k tomu, že pokud počet rozdělených prostředků přesáhne rozpočtový strop, skutečně budou všechny prostředky přiděleny. Na druhou stranu, toto snížení hodnoty hlasu po hlasování může vést k tomu, že některé projekty dostanou nakonec zásadně méně, než je původní minimální částka na projekt a nebudou tak vlastně reálně realizovatelné, bez získání dalších prostředků.

Diskuze
Je možno také přijmout fakt, že tak to je a tak to má být. Pokud se rozdá v hlasování více prostředků, než je rozpočtový strop, proběhlo špatné plánování a spousta projektů se nemusí realizovat i když měli podporu, a hodně prostředků může zůstat nerozděleno, ale realizovat se budou jen projekty, které měli takovou podporu, že se realizují i při menší hodnotě hlasu.

Alternativně je možno hledat nějaké ní, které bude projekty v případě přesáhnutí rozpočtového stropu vyřazovat postupně a prostředky z nich ušetřené přerozdělovat poměrně zpět, tak aby co nejvíce prostředků bylo rozděleno, co nejvíce projektů realizováno a to podle nějakého spravedlivého klíče.

Takový systém lze jistě vymyslet, navrhnout a prodiskutovat, ale k tomu dle mého aktuálně není čas, pokud chceme aby se takové změny týkali již tohoto kola. (Musel by to někdo udělat nějakou vyhláškou AO, asi.)

Prosím tedy o podporu projednání tohoto návrhu v referendu.


Související úkoly

související s Republikový výbor - Úkol #27243: Zlepšení procesu PaRoV řešení (diskutuje se)Václav Židek09.02.202030.04.2020

Akce

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

  • související s Úkol #27243: Zlepšení procesu PaRo přidán

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 4 roky(ů)

Poznámka k

Je možno také přijmout fakt, že tak to je a tak to má být. Pokud se rozdá v hlasování více prostředků, než je rozpočtový strop, proběhlo špatné plánování a spousta projektů se nemusí realizovat i když měli podporu, a hodně prostředků může zůstat nerozděleno, ale realizovat se budou jen projekty, které měli takovou podporu, že se realizují i při menší hodnotě hlasu.

Při současném technickém řešení hlasování o podpoře je IMHO maximum, co lze po členech reálně požadovat, sledování, zda jejich hlasy nepropadnou u projektů, které nedostaly dostatek hlasů (případně u projektů, jejichž podpora překročila maximum požadované částky).
Rozhodně nelze očekávat, že by ještě sledovali, jestli celková rozdělená částka přelezla rozpočtový strop, a přepočítávali si poměrně, na kolik by se pro jednotlivé projekty snížily přidělené částky. Tj. jistě nemůže být řeč o špatném plánování ze strany členů.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

To souhlas, měl jsem na mysli špatné plánování ze strany organizátora kola.

Aktualizováno uživatelem Lukáš Blažej před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 4 roky(ů)

  • Cílová verze nastaven na Čeká na podporu

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michal Gill před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

Dík, potřebujem 5, nebo 6?

Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 4 roky(ů)

Tak naštěstí hotfix nakonec nebyl potřeba - ale jen díky propadlým hlasům, jinak by se krátit muselo, protože celková částka připadající na udělené hlasy převýšila stanovený limit.
Takže by bylo žádoucí pro budoucno najít nejvhodnější řešení.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 4 roky(ů)

Ted nevim, co s tím. Máme zahájit jednání pro použití příští rok?

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 4 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Aktualizováno uživatelem Karsten Sachs před téměř 4 roky(ů)

Pro projednaní

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 4 roky(ů)

  • Priorita změněn z Vysoká na Normální
  • Přiřazeno nastaven na Lukáš Černohorský
  • Stav změněn z Čeká se na podatele na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Odloženo

V hlasování zvítězila varianta: „Odročit projednávané rozhodnutí na jednání republikového výboru.“ https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=578&t=53568

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před více než 3 roky(ů)

  • Stav změněn z Odloženo na V řešení (diskutuje se)

Mno, a bude tedy jednání zahájeno?

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 3 roky(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Hlasování bylo ukončeno, přijata byla možnost C:

*Republikový výbor mění § 10 pravidel participativního rozpočtování následovně:

§ 10 Výše prostředků na projekt
Výše prostředků, kterou určitý projekt získal v participativním rozpočtování, se určí jako násobek počtu hlasů pro něj odevzdaných a částky připadající na jeden hlas, nejvýše však maximální částka na projekt (§ 7 (2)g). Pokud by výše prostředků na všechny projekty, které je možné zahájit, měla přesáhnout rozpočtový strop, republikový výbor projedná zvýšení rozpočtového stropu a/nebo snížení výše prostředků přidělených projektům.*

Změna byla provedena.

Také k dispozici: Atom PDF