Projekt

Obecné

Profil

Akce

Stížnost #31068

uzavřený

Prošetření incidentu na Praze 3 z 1.10 2019

Přidáno uživatelem Jana Belecova před více než 2 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 roky(ů).

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
16.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
16.05.2020
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Jana Belecová

Odpůrce:

Štěpán Štrébl

Fáze:
Odloženo
Organizační struktura:
Ne

Popis

v souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci porušení předpisů prostřednictvím veřejně činěného osobních útoků a šíření nepravdivých informací.

Stěžovatel: Jana Belecová, členka KS Praha a MS P3, zatupitelka a radní na P3
Odpůrce: Štěpán Štrébl, člen KS Praha a MS Praha 3, zastupitel a místostarosta na P3

Vylíčení rozhodných skutkových okolností:
Štěpán Štrébl mě 1.10 2019 fyzicky ohrožoval na sekreteriátu pirátských radních. Opakovaně překrucuje fakta nejen o této události a to tak, aby jeho tvrzení byla k mé tíži. Celou záležitost bagatelizoval a snížil její vážnost na projednávání zastupitelského klubu, kde před svědky prohlásil, že byl "on jediný napaden"[[[https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=645509#p645509]]]. Zároveň bez jakéhokoli ohlášení přivedl asistentku D. Pevnou, která s tímto případem nijak nesouvisela, která naopak měla přispět k mému očernění a znevážení mojí osoby popisem mého jednání, které se později označilo za šikanu a bossing, který jsem na ní měla páchat. S tímto obviněním nijak nepodloženým se volně nakládá k mé tíži, zejména prostřednictvím Margity Brychtové a Michala Gilla s cílem mě poškodit na dobrém jméně. Obvinění hraničí se spácháním trestného činu pomluvy (Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.).

Tvrzení porušení předpisů:

Jeho jednání nese znaky popsané v paragrafu 5 rozhodčího řádu v bodě c) "úmyslná závažná újma jinému členovi", kterého se dopustil dne 1.10 a dále účelovou manipulací, která se opakovaně projevuje nepřesným předáváním informací a popisů událostí, na kterých jsem byla účastna viz příloha popis incidentu Š. Štréblem. Dále pak je relevantní i bod e) "poškození dobrého jména strany", protože jeho útok byl opakovaně projednáván v rámci interpelací na zastupitelstvu a jsem přesvědčena o tom, že bude projednáván i na na zastupitelstvu následujícím.

Jeho konání je rovněž v rozporu s bodem 3b) stanov ČPS:

Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti ... cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv.
Jsem přesvědčena že ČPS nepodporuje podobné formy agrese ve společnosti ani v politice zejména pokud se jedná o osobu postavenou ve veřejné funkci místostarosty. Ponechávám na rozhodčí komisi k uvážení, zda se jedná o zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany, jak je uvedeno v bodě 2a) paragrafu 5 rozhodčího řádu, uvádím jej však v rámci navrhovaného nálezu.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti
Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť smírného řešení nelze dosáhnout. Pokus o nastavení fungování se konalo prostřednictvím J.M a bylo projednáno na schůzi, zmíněno na mediačním řízení ovšem nikdy řádně prošetřeno.

Návrh výroku rozhodčího nálezu
Navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
1)Štěpán Štrébl se svým jednáním dopustil porušení předpisů strany, popsaných v bodech, 2a)2c)2e) paragrafu 5 rozhodčího řádu.
2) Za toto porušení odpovídá v plném rozsahu odpůrce.
3) Odpůrce je povinen zjednat nápravu veřejným vyslovením omluvy a podáním rezignace na funkci místostarosty.
4) Odpůrci je zakázáno kandidovat do jakékoliv funkce v ČPS nebo kandidovat do funkce veřejné za ČPS nebo s její podporou.
5) Odpůrci se ukládá povinnost uhradit náklady tohoto řízení ve výši určené RK


Soubory

Sekretariát - Belecová.pdf (54.2 KB) Sekretariát - Belecová.pdf Jana Belecova, 15.05.2020 21:51
Sekretariát - Štrébl, Světlík, Gill.pdf (163 KB) Sekretariát - Štrébl, Světlík, Gill.pdf Jana Belecova, 15.05.2020 21:52
interpelace5.pdf (101 KB) interpelace5.pdf Jana Belecova, 15.05.2020 21:59
31068-20200605.pdf (186 KB) 31068-20200605.pdf Replika odpůrce František Akirfa Doseděl, 05.06.2020 15:16

Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24454: Stížnosti řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)Petr Springinsfeld

Akce

Aktualizováno uživatelem Jana Belecova před více než 2 roky(ů)

náklady na řízení jsem uhradila

Aktualizováno uživatelem Jana Belecova před více než 2 roky(ů)

Jana Belecova napsal:

kauce byla složena ve prospěch účtu rozhodčí řízení

Aktualizováno uživatelem Jana Belecova před více než 2 roky(ů)

Jana Belecova napsal:

náklady na řízení jsem uhradila

Aktualizováno uživatelem Michal Gill před více než 2 roky(ů)

Ahoj vespolek. Poprosím o informaci, zda jsem zde odpůrcem. Protože pokud ne, poprosím z podání odstranit pomluvu, že některé mé jednání hraničí se spácháním trestného činu pomluvy. Jelikož nejsem uveden jako odpůrce, nemohu se proti tomu bránit. Tímto se omlouvám, že se vůbec ozývám, ale rád bych poprosil o tuto klarifikaci. Děkuji.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Štěpán Štrébl
 • Stěžovatel nastaven na Jana Belecová
 • Orgán nastaven na Rozhodčí komise
 • Datum podání nastaven na 16.05.2020
 • Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Stížnost má předepsané náležitosti a záloha byla složena. Kontrolní komise se rozhodla ke stížnosti nepřipojit.
Posouváme k rozhodnutí RK, děkujeme.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Linda Matušková
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele

Jako zpravodajku přiřazuji Lindu Matuškovou.

Aktualizováno uživatelem Linda Matušková před více než 2 roky(ů)

 • Fáze smazán (Projednávání rozhodčí komisí)
 • Odpůrce smazán (Štěpán Štrébl)
 • Orgán smazán (Rozhodčí komise)
 • Projekt změněn z evidence rozhodčích řízení na kontrolní komise

Zpravodaj RK vrací se souhlasem předsedy RK stížnost KK. Stížnost neobsahuje vyjádření protistrany (dle §13 odst. 2 Rozhodčího řádu). RK žádá o doplnění. Děkujeme

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Linda Matušková na Adam Jaroš

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno změněn z Adam Jaroš na Míča Nepejchalová

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na 3.osobu

Aktualizováno uživatelem Stepan Strebl před více než 2 roky(ů)

Vyjádření dodám do určené lhůty. Zároveň prosím o kontaktování skrz fórum, případně z pirátského emailu, výzva spadla do spamu.

Uděluji zároveň plnou moc vyjadřovat se mým jménem Františku Dosedělovi coby obhájci.

Aktualizováno uživatelem František Akirfa Doseděl před více než 2 roky(ů)

Plnou moc přijímám.
Dovoluji si požádat o prodloužení lhůty k vyjádření alespoň do 8.6.2020, tedy do následujícího pondělí.

Aktualizováno uživatelem František Akirfa Doseděl před více než 2 roky(ů)

Vzhledem k tomu, že KK nepovolila prodloužení lhůty k vyjádření, za velkých osobních obětí předkládám již dnes, tedy v původní lhůtě.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

Omlouvám se, úplně mi zapadla ta žádost,příště mě bumpni, když nezareaguji, a mlčení ber jako souhlas, ne nesouhlas. Každopádně díky za vyjádření.

Aktualizováno uživatelem Míča Nepejchalová před více než 2 roky(ů)

 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Štěpán Štrébl
 • Orgán nastaven na Rozhodčí komise
 • Přiřazeno smazán (Míča Nepejchalová)
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Čeká se na řešitele
 • Uzavřít do smazán (20.05.2020)
 • Projekt změněn z kontrolní komise na evidence rozhodčích řízení

Předávám rozhodčí komisi, nyní jsou již (doufám) splněny veškeré náležitosti pro zahájení rozhodčího řízení. Díky.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 2 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Linda Matušková

Jako zpravodajku přiřazuji Lindu Matuškovou.

Aktualizováno uživatelem Linda Matušková před asi 2 roky(ů)

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Odloženo
 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Odloženo

Stěžovatel Jana Belecová byla na základě rozhodčího nálezu #31090 vyloučena ze strany.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před 5 měsíc(ů)

Akce

Také k dispozici: Atom PDF