Projekt

Obecné

Profil

Podání #30971

uzavřený

Návrh úpravy volebního řádu

Přidáno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů). Aktualizováno před asi 3 roky(ů).

Stav:
Odmítnutý
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
11.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Zdarec!

mám por vás podnět ke změně Volebního řádu. Konkrétně navrhuji: v § 12 Volební program doplnit bod (3) volební program je v okamžiku zahájení odpovídajících voleb neměnný.

Důvod: Na rozdíl od dlouhodobého programu je volební program pro určité volby. V něm kandidáti říkají / slibují voličům co a jak chtějí dělat. V paxi ho pak třeba můžou neplnit, nebo jít proti němu. Ale rozhodně by program neměl být zpětně měněn, protože voliči nemůžou na tuto změnu reagovat a volit znovu.

 • asi by bylo vhodné do každého volebního programu explicitně napsat, pro které volby je určen. Zvažte zda je potřeba to ve volebním řádu také výslovně upravit.

Pozn. Ano, jedná se o reakci na snahy Prahy zpětně měnit povolební strategii zde: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=52371

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 4 roky(ů)

 • Cílová verze nastaven na Čeká na podporu

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před asi 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před asi 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před asi 4 roky(ů)

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

Dovolím si rovnou zareagovat tady s argumentem proti;

Volby jsou na 4 roky, reálná situace se může změnit a je potřeba na to být schopen reagovat.

Dám přiměřeně realistický příklad;

Představme si, že na nějaké obci budeme kandidovat s tím, že obecní budovy budeme vytápět geotermální energií(tepelným čerpadlem). - To je volební program.

Pak přijde na dělání projektu a zjistí se, že škola sice stojí na geologickém zlomu, takže by to šlo, ale současně by se tím zvýšilo unikání radonu což by se vší pravděpodobností mohlo mít dlouhodobé důsledky pro zdraví dětí i učitelského sboru. - to je příkladová realita, prosím nerozporujte ji vědecky, musel bych vymýšlet něco jiného.

A přijde tedy na politické rozhodnutí, jestli projekt realizovat, nebo zastavit.
Myslím, že je zcela v pořádku, aby v tu chvíli mohli nejenom naši zastupitelé "zradit program", ale aby i širší členská základna (rozuměj příslušné fórum) mohla říct, ok, tohle není dobrý nápad, upravíme program, aby nás někdo nemohl obviňovat, že jsme fanatici a chceme vyhladit vesnici radioaktivním zářezím/mohli jsme se distancovat od lidí co křičí, že to je záření přírodní a tedy neškodné a teplárenská lobby se brání.

Proto je potřeba mít možnost měnit program i po volbách.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Příklad s radonem je dobrý.

Je zcela v pořádku když naši zastupitelé nesplní / půjdou proti volebnímu programu. Samozřejmě s patřičným vysvětlením - které jsi napsal.

Volební program je seznam toho co ve volbách slibuješ. Má dvě možné využití: (1) před volbami slouží k přesvědčení voličů aby tě volili a (2) po volbách slouží ke kontrole toho jak jsi svoje sliby splnil. K ničemu jinému se volební program nepoužívá a proto není potřeba jej měnit. Respektive vzhledem k druhému využití jsou změny a volebního programu po volbách nežádoucí.

Obecně myslím, že odpůrci neměnnosti volebního programu požadují jeho změny v čase protože jej používají nesprávně - jako aktuálního plán/program.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

Děkuji za reakci.

Ten program neslouží jen ke kontrole které své sliby jsem splnil, ale také (3) co bych ještě splnit měl nebo jak bych měl hlasovat. (Zastupitelé jsou zavázání hlasovat v souladu s volebním programem. Hlasování proti volebnímu programu může být důvod pro vyloučení ze strany či obdobný postih.)

A co bych ještě měl plnit se může (viz. příklad výše) změnit.
Protože to samé se může dít i s dlouhodobým programem. - Ten je také závazkem o co se budu snažit; akorát si to třeba nedávám do volebního programu, protože to pro volby není podstatné, nebo neočekávám, že by se na to dostalo. Ale může a pak bych měl postupovat v souladu s dlouhodobým programem.
(Nebo na základě nových získaných poznatků a zkušeností usilovat o jeho změnu.)

Stejně má smysl usilovat o změnu volebního programu v průběhu volebního období.

Samozřejmě je na místě v takovém případě v dokumentu jasně vyznačit, že ke změně došlo.

Vůbec bych se nebránil tomu aby volební program byl po odevzdání republikovému výboru "zásadním dokumentem", tedy aby jeho změna vyžadovala zásadní rozhodnutí odpovídající většinou. Ale zcela tuto možnost zablokovat mi přijde nešťastné.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Vojtěch Pikal napsal:

... ale také (3) co bych ještě splnit měl nebo jak bych měl hlasovat...

Toto je dle mne součástí (2) ... je to zbytek do celku k tomu co jsem splnil.

Vojtěch Pikal napsal:

A co bych ještě měl plnit se může (viz. příklad výše) změnit.

Co byh měl plnit se může změnit podle jiných / nových programových dokumentů. Ale to nemění nic na tom co bych měl plnit podle VOLEBNÍHO PROGRAMU S NÍMŽ JSEM BYL ZVOLEN. Vždyť s novým, změněným programem mne už nikdo nevolí. Rozumíš?

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Druhé řádky citací v předchozím postu jsou mými reakcemi. Nevím jak to opravit. Příště použiju náhled ;)

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

A ještě jsem popřemýšlel ...

Vojtěch Pikal napsal:

... Zastupitelé jsou zavázání hlasovat v souladu s volebním programem. Hlasování proti volebnímu programu může být důvod pro vyloučení ze strany či obdobný postih....

A tak je to dobře. Měli by totiž být přesvědčeni že své hlasování proti programu dokáží před přezkumným orgánem obhájit. To eliminuje šedou zónu v rozdílnosti názoru mezi lidmi a značně sníží odvahu hlasovat proti programu.

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

Ještě mám procesní důvod, proč si myslím, že mnou navrhované cesta je dobrá:

Pokud všichni souhlasíme s tím, že mohou objektivně nastat nové skutečnosti, které vedou k tomu, že za nás zvolený zastupitel by měl hlasovat jinak, než se předpokládalo ve volebním programu (což doufám, pokud chceme pěstovat politiku založenou na faktech a nikoliv na slepé ideologii a centrálním plánování se všichni shodneme), tak nutně může nastat situace, kdy bude spor o to, jestli náš zastupitel který se rozhodl odchýlit od původního volebního programu postupuje správně či nikoliv.

I) Pokud zvolíme cestu možnosti změny volebního programu, tak bude tento spor rozhodnut na úrovni demokraticko-politické diskuze v příslušném oblastním fóru, případně republikovém v rámci dohledu a CF v rámci přezkumu.
II) Pokud zvolíme cestu, že volební program po volbách měnit nelze a bude spor o postupu zastupitelů, kteří třeba z dobrých důvodů(viz výše) budou postupovat v rozporu s volebním programem, bude tento spor možné řešit jedině na úrovni rozhodčích orgánů, jako poškození dobrého jména strany, návrh na vyloučení a případně mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí o vyloučení.
To mi přijde jako idiotská a méně smysluplná cesta, protože na této teprve až CF bude moci posoudit meritum věci, do té chvíle pojede spor čistě ohledně litery programu. (Přezkumný orgán fakt mohou stěží zajímat objektivní důvody porušení programu, ten konstatuje porušení programu - pokud by se pustil do disputace, jestli bylo dobře odůvodněné či nikoliv, se orgánem navýsost politickým, což nepovažuji za vhodné.)

Navrhovaná změna by zcela zavřela možnost (I). To že povolíme (jak se do teď běžně děje) postupovat podle možnosti (I), nezavře možnost (II).

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 4 roky(ů)

(Jinak pokud se jednání zahájí, připravím alespoň nějaké protinávrhy.)

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Vojtěch Pikal napsal:
I) Pokud zvolíme cestu možnosti změny volebního programu, tak bude tento spor rozhodnut na úrovni demokraticko-politické diskuze v příslušném oblastním fóru, případně republikovém v rámci dohledu a CF v rámci přezkumu.

Stále jsi se ale nevypořádal s tím, že přepisuješ minulost.

Vojtěch Pikal napsal:
Přezkumný orgán fakt mohou stěží zajímat objektivní důvody porušení programu, ten konstatuje porušení programu

OK, tohle je problém. Pojďme jej tedy vyřešit tím, že dáme orgánu schvalující volební program právo k němu později připojit DODATEK obsahující (1) změny a (2) jejich zdůvodnění. Dodatek by pak ještě schvaloval RV a po té by byla např. 14 denní lhůta do vyhlášení platnosti. Tím by bylo zajištěno, že se o tom dozví i lidi mimo MS/KS aj. a bude někdo, kdo by mohl vyvolat případný přezkum u CF.

Aktualizováno uživatelem Lukáš Blažej před asi 4 roky(ů)

Myslím, že tahle debata patří na forum.
Pro projednání.

Aktualizováno uživatelem Honza Hošek před asi 4 roky(ů)

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Michaela Kleslova před asi 4 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Michaela Kleslova

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Zdar!
dík za zahájení jednání. Ale jsem jen RegP a nemám právo psát do jednacího vlákna. A nemůžu tedy pronést úvodní slovo.
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=699660#p699660

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 4 roky(ů)

Úvodní slovo napiš klidně sem, někdo to tam zkopíruje. Ohledně dalšího přístupu na jednání se obrať na AO, příp. s pomocí předsedající/jednatelů.

Aktualizováno uživatelem Ondřej Navrátil před asi 4 roky(ů)

Zdar!

prosím o přenos tohoto úvodního slova do jednacího vlákna na fóru (celý text tohoto příspěvku).

Podal jsem tento návrh, protože neosuhlasím se ZPŮSOBEM jak je nakládáno s volebním programem např. v KF Pha 8/2020 - Úprava povolební strategie pro magistrát.

Mám za to, že volební program je souhrn dokumentů, který je předkládán voličům ke konkrétním volbám, tak se by tito mohli rozhodnout koho v nich budou volit. Z toho vyplývá k čemu se volební program používá:

 1. před volbami slouží k přesvědčení voličů, aby ve volbách volili předkladatele
 2. po volbách slouží ke kontrole toho jak předkladatel svůj program splnil / nesplnil / co ještě má splnit / co provedl v rozporu s programem K ničemu jinému se volební program nepoužívá a proto není potřeba jej měnit. Respektive vzhledem k druhému využití jsou změny a volebního programu po volbách nežádoucí.

Proč by volební program neměl být průběžně měněn? Protože to není obecný/dlouhodobý program, který není určen k použití v konkrétních volbách a u kterého je logické že se časem vyvíjí.

Jedná politik jen podle volebního programu? Ne. Jedná podle volebního programu, dlouhodobého programu, dalších programových dokumentů, aktuálních pověření a také podle aktuální sitauce.

Může politik jednat v rozporu s volebním programem? Ano, reálně může vzniknout potřeba takto jednat z objektivních příčin. Jenže tu máme zakotvenu povinnost programu na úrovni předpisu. Co s tím? Mno nejlépe schválit DODATEK k volebnímu programu, který bude obsahovat jak (1) změny a (2) jejich zdůvodnění. Vzhledem k odpovědnosti vůči voličům by však dotatků měl být co nejméně, měly by vznikat jen z vážných příčin a hlavně by měly být kvalitně a jasně zdůvodněny.

Proč schvalovat dodatek a nedělat změny v původním dokumentu?

 1. protože zpětné změny se nedělají. Když se vám nelíbí v manželství, tak se rozvedete. Nezačněte tvrdit, že jste na svatbě řekli "ne"
 2. protože nikdo nedokáže zajistit provedení změny ve všech existujících kopiích volebního programu včetně patřičného vysvětlení
 3. protože nelze zajistit že volič vytáhne svoji kopii programu a na ní bude hezky ilustrovat že piráti jednaní v rozporu s touto kopií

V tomto jednání bychom měli:

 1. prodiskutovat a vyjasnit si navzájem různé pohledy na volební řád a jeho použití
 2. revidovat a zpřesnit proces vzniku volebního programu (postup schvalování, vstoupení v platnost)
 3. vytvořit pravidla pro tvorbu dodatků, jejich schválení a vstoupení v platnost
 4. vytvořit pravidla pro prezentaci volebního programu vůči veřejnosti, tak aby byla dobře vyřešena identifikace jednotlivých částí volebního programu, včetně jejich dodatků a také vzájemného odkazování mezi nimi v potřebné míře.

Cílem by tedy měl být takový volební řád, který učiní nakládání s pirátskýcm programem jasné a přehledné vůči voliči.

Žádám o věcný a stručný přístup k diskuzi v tomto jednání.

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před téměř 4 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na Řešit později

Jednání se přerušuje dokud RK nezodpoví předběžnou otázku #31113 (https://redmine.pirati.cz/issues/31113).

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

 • Stav změněn z Řešit později na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 3 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Odmítnutý

Také k dispozici: Atom PDF