Projekt

Obecné

Profil

Úkol #30884

Programové téma: Veřejné zakázky

Přidáno uživatelem Daniel Kolář před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
03.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

User story:
Inspirujeme se Rakouskem a vytvoříme Centrálního zadavatele veřejných zakázek, čímž výrazně odlehčíme státní správě a zvýšíme kvalitu zakázek. U běžných položek bude systém fungovat jako e-shop předem vysoutěžených produktů, u velkých projektů bude možnost poradenství. Snížením administrativy pro firmy se zakázky otevřou i malým a středním podnikům, což bude mít pozitivní dopad na celou ekonomiku. Také zvýšíme transparentnost problematických druhů veřejných zakázek.

Mediální výsledky:
Nový přístup k veřejným zakázkám (transpaerntnost a posílení ekonomiky)

Rizika
Lidé chtějí nakupovat levně a více je nezajímá, lidem téma nemusí přijít atraktivní, musí se dobře uchopit

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Věra Marušiaková před asi 1 rok

Pro reporting PK: shrnutí 18.2 - 12. 5.

 • Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu legislativní nouze, aktuálně návrh zpracováváme
 • V plánu je příprava manuálu pro pirátské komunální zastupitele

#2 Aktualizováno uživatelem Daniel Kolář před 7 měsíců

Pro reporting PK: Shrnutí činnosti Pracovní skupiny veřejné zakázky
autor: Tereza Vovesová, koordinátor

PSVZ se sešla v průběhu roku 2020 ještě v lednu a v březnu. Během těchto schůzí se mimo jiné diskutovaly otázky možnosti analýzy VZMR, její vhodnost a využití například v případě novelizace ZZVZ, které potvrdili i někteří členové Oživení i Datlabu. Analýza byla ovšem nakonec byla zamítnuta.
Na téže schůzkách se také diskutovala například vhodnost rozšíření využití NEN a efektivita kontrol ÚOHS.
Na začátku roku byla též zvažována konference, která bohužel vzhledem k epidemiologické situaci není v současné době realizovatelná.
Od května 2020 část skupiny (2 lidé) pracuje na přípravě Brožury pro VZ, další členové skupiny se podílí na připomínkování dokumentu. První návrh hlavní části Brožury obsahoval popis i základních pojmů procesu a pro připomínkující členy byl až příliš rozsáhlý. Vzhledem ke své polopatičnosti bude tento první návrh využit pro účely Pirátského e-learingu. Hlavní část Brožury VZ prošla připomínkováním a došlo ke zkrácení textu. Ten bude doplněn praktickou částí, na které se se momentálně pracuje.
PSVZ se dále zaobírala otázkami aktuálních vládních návrhů změn týkajících se procesu veřejných zakázek, ať už se jednalo o jednorázovou snahu vlády protlačit změny během nouzových stavů nebo o "technickou" novelu ZZVZ.

Pokud ještě můžu dodat za sebe, tak jsem v rámci SčK KETu transparence (kde jsem po krajských volbách zjistila, že vlastně není nikdo, kdo by se těmto otázkám věnoval) prověřovala nejprve "participační rozpočet", který se ukázal být jakousi formou dotačního titulu a následně jsem prověřovala směrnici pro zadávání veřejných zakázek, která na návrh ODS v dnešní době prochází novelizací spočívající v navýšení limit pro "drobné nákupy". V rámci prověřování směrnice jsme pro SčK s Martinem Kameníkem narychlo uspořádali pro ZK SčK a další zájemce ze SčK meeting, na kterém byl probrán postup práce s VZ na pražském magistrátu a doporučen postup pro práci s VZ na SčK. Meetingu se účastnil v zastoupení ZK SčK také Jan Černý (člen fv), který bude mít problematiku na starosti.

#3 Aktualizováno uživatelem Věra Marušiaková před 4 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 40

Report pro plánovací poradu PK dne 16. 3
Realizované kroky:

 • Příprava programového bodu v rámci ETK Veřejná správa a e-government
 • Tento týden finalizační schůzka se STAN

Hlavní priority:

 • Zvýšení transparentnosti JŘBU, VZMR
 • IT systémy pro 21. století (zejm. NEN)
 • Reforma ÚOHS
 • Lepší metodická podpora
 • Příprava stanoviska RT MR k nové povinnosti odpovědného veřejného zadávání - bude diskutováno na příští schůzi RT
 • Novela ZZVZ stále před prvním čtením

#4 Aktualizováno uživatelem Daniel Kolář před asi 1 měsíc

 • % Hotovo změněn z 40 na 100
 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF