Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #30812

Pirátské lavičky poznání - Objevte historii Karvinska

Přidáno uživatelem Zuzana Klusová před asi 1 rok. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
Začátek:
30.04.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Orgán:
Mediální odbor
Věcné podmínky:

viz popis

Veřejně prospěšný účel:

Pomůžeme ukázat Karvinska v jiném světle a odhalit jeho zapomenutou historii! Poznání historie přispívá k budování vztahu obyvatel k jejich domovu, pomáhá tvořit komunitu, rozvíjet pocit sounáležitosti. Lavičky budou navíc originální formou guerilla marketingu a propagace Karvinska. Lavičky budou praktické, originální, ekologické a navíc vyrobené truhláři z regionu.

Výzva k podpoře:

Pomozte díky pirátským lavičkám poznání lidem znovuobjevit úžasná historická místa na Karvinsku, která byla zničena kvůli těžbě a dávno zapomenuta!

Minimální částka:
20000
Maximální částka:
50000
Vysoutěžená částka:
23750
Smlouva:

Popis

Cíl projektu: Cílem je umístit dřevěné lavičky s informativními cedulemi a QR kódy na zapomenutá nebo těžbou zasažená historicky významná místa na Karvinsku. Motto projektu je: Myslíme na budoucnost, vážíme si minulosti
Lavičky budou fungovat jako poutní místa, která postupně vytvoří turistickou trasu za poznáním historie regionu, který má mnoho co nabídnout, ale sami obyvatelé o jeho pokladech mnoho neví. Lavička by byla vyrobena místním truhlářem/řezbářem. Jelikož bychom chtěli, aby zde lavičky nějakou dobu vydržely, nechceme je vyrábět z palet jako dočasné řešení.
První lavičku bychom umístili v červnu před hřbitovem Slezské církve evangelické augsburského vyznání, který je znovuobjeveným klenotem města Karviná. Evangelický hřbitov byl založen roku 1903. V důsledku poddolování přestal být hřbitov ve druhé polovině 70. let 20. století užíván. Koncem roku 2014 se horní dřevěná část věže zřítila do lodi kaple. V roce 2017 začali hřbitov dobrovolnicky udržovat členové Beerclubu. Chceme na tomto místě postavit lavičku, informační tabuli a opravit nápis na jednom z hrobů.

Podrobný popis:

Hřbitov s českými, polskými a německými náhrobky se stal hojně navštěvovaným místem při výletech po okolí Karviné. Turisté si však nemají kde odpočinout a zjistit si informace o tomto magickém místě, na kterém se ocitli a které s oblibou fotografují. Originální umělecká lavička z dřevěného masivu vyrobená karvinským řemeslníkem a informační tabule o historii a možné budoucnosti hřbitova by nalákaly jak místní tak polské turisty zařadit tento skvost jako jeden z cílů při poznávání karvinské historie a přírody. Zároveň zde chceme opravit nápis na hrobě tří padlých horníků na Dole Gabriela z roku 1924, který je nyní nečitelný. Postavením takového turistického cíle bychom dali najevo místním, kteří se potýkají s čím dál silnějším odsunem mladých lidí do větších měst, že mají být na co hrdí a mají o co pečovat. Na celostátní úrovni tak půjdeme příkladem, jak pomoci řešit problémy sudetských měst a obcí, trpící nedostatkem zajímavých a dobře placených pracovních míst, nedostatkem služeb, dlouhodobými problémy s chudobou a závislostmi místních. Ukážeme, že jsou zde krásná místa a lidé, kteří o ně chtějí pečovat. Dáme jim naději, že i na kraji změny se zajímáme o budoucnost pohraničních měst a obcí.

Způsob prezentace projektu vně a dovnitř strany:
online prezentace na webu a sociálních sítích moravskoslezských a karvinských Pirátů a kandidáta do senátu Radima Kravčíka
inzerce článku v místních novinách
veřejný event - slavnostní odhalení lavičky a informační tabule
sdílení informací a fotek o průběhu a dokončení projektu v příslušném vlákně na fóru Karvinských Pirátů
sdílení informací a fotek o průběhu a dokončení projektu do FB pirátských skupin (např. Dobrovolná pirátská výměna informací)

Termín realizace: Květen až září 2020

Harmonogram projektu : 1) květen - oslovení řezbáře, truhláře a tvorba designu lavičky a informační tabule, výběr 10 míst na Karvinsku, kde by se lavičky
umístily dále
2) červen/červenec - realizace díla (1. lavičky), medializace a umístění lavičky na místo určení
3) červenec - září - výroba dalších laviček podle vzoru a postupné umísťování po trase, realizace komentovaných procházek (poutí) s historikem
Radimem Kravčíkem (Pirát a náš kandidát do senátu)
Veřejná prospěšnost projektu : Zatraktivnění opuštěných historicky významných míst na Karvinsku, jde o originální způsob, jak obyvatele seznámit s historií regionu v návaznosti na těžbu, podpora turistiky a zdravého životního stylu

Realizační tým: Radim Karvčík (kandidát Pirátu na senátora za Karvinsko, historik, bude odpovědný za výběr míst a tvorbu obsahu informačních tabulí)
Michal Šoltys (zadání a dohled nad provedením díla a jeho umístěním)
Zuzana Klusová (medializace a propagace)
Jakub Dedek, Koordinátor KS Msk - organizační pomoc
Šárka Václavíková, Volební koordinátorka KS Msk - organizační pomoc
Garanti projektu:
Radim Kravčík, pirátský kandidát do senátu za obvod č. 75
Zuzana Klusová, lídryně krajské kandidátky Pirátů Moravskoslezského kraje

Rozpočet: Minimální částka - 20 000 Kč (2 x kvalitní dřevo + práce truhláře cca 10 000 Kč, doprava laviček, grafika)
Maximální částka - 50 000 Kč (5 x kvalitní dřevo + práce truhláře cca 10 000 Kč, doprava laviček, grafika)

Jedná se o hrubý odhad. Nemáme ještě konkrétní nabídky na výrobu lavičky, info tabule a opravy náhrobního kamene. Budeme se snažit snížit náklady na minimum. Jde nám však o stabilitu, trvanlivost a uměleckou kvalitu lavičky, aby měl tento projekt dlouhodobý význam. Podaří-li se nám získat lavičku za nízkou cenu, necháme jich vyrobit více a umístíme je na dalších vytipovaných místech v Karvinsku.

Varianta A, příspěvek 50.000,-
Lavička, info tabule (návrh, výroba, instalace), oprava náhrobního kamene 30.000,-
PR (online, video, PR články, atp.) 9.000,-
Slavnostní odhalení 1.000,-

Varianta B, příspěvek 20.000,-
Lavička, info tabule (návrh, výroba, instalace), oprava náhrobního kamene 15.000,-
PR (online, inzerce, atp.) 4.500,-
Slavnostní odhalení 500,-

Výzva k podpoře: Pomozte ukázat Karvinsko v jiném světle a odhalit jeho zapomenutou historii! Poznání historie přispívá k budování vztahu obyvatel k jejich domovu, pomáhá tvořit komunitu, rozvíjet pocit sounáležitosti. Jde navíc o originální formu guerilla marketingu a propagace Karvinska. Lavičky budou praktické, originální, ekologické a navíc vyrobené truhláři z regionu.

Lavička poznání.pdf (336 KB) Lavička poznání.pdf Zuzana Klusová, 30.11.2020 14:24

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jiří Hoskovec před 12 měsíců

souhlasím, pokud bude zajištěna nadregionální propagace.

#2 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před 11 měsíců

  • Vysoutěžená částka nastaven na 23750

#3 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusová před 5 měsíců

První lavička byla vyrobena známým místním výtvarníkem Stanislavem Zormanem ze dřeva, kovu a kamene a bude 4. prosince umístěna u legendárního šikmého Kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Termín byl několikrát odložen kvůli koronakrizi. Nakonec jsme tedy
Tuto lokalitu jsme zvolili proto, že se díky románu Šikmý kostel Karin Lednické dostala do širšího povědomí a stává se z ní turistická atraktivita, která může nastartovat zájem o pohornickou krajinu Karvinska.
Nepodařilo se nám nakonec vyjednat souhlas majitele pozemku pro umístění na židovském hřbitově, museli jsme proto najít alternativu.
Více na https://radimkravcik.cz/cz/zanikle-karvinsko.html

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Klusová před 5 měsíců

Pozvánka na odhalení lavičky

Také k dispozici: Atom PDF