Projekt

Obecné

Profil

Dlouhodobý úkol #30790

Zlepšování hospodaření městských zemědělských, lesnických a rybníkářských podniků

Přidáno uživatelem Dan Leština před asi 1 rok. Aktualizováno před 15 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
% Hotovo:

0%

Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Vymyslet a prosadit změny ve prospěch životního prostředí v Lesech a rybnících MČB, Lesech města Tábora apod.
Průběžně se snažit o jejich lepší fungování, reagovat na situaci


Dílčí úkoly


Související úkoly

související s Zastupitelský klub ČB - Dlouhodobý úkol #30520: Funkční pirátský nominant v KŽP RM ČBV řešení (diskutuje se)

související s KET Životní prostředí a zemědělství - Dlouhodobý úkol #36292: Vrbenské a Vávrovské rybníky, park 4DvoryV řešení (diskutuje se)

související s Jihočeský kraj - Úkol #36323: Záměr: Konzultační služby k lesnímu hospodařeníDokončen26.05.2021

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 1 rok

#2 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 1 rok

Momentálně řešíme s prof. Kubečkou, ornitology a panem Klimešem z KÚ postup LRMČB v rámci přípravy odbahňování Vrbenských rybníků. Bylo zde pochybení ohledně dohody o nevypouštění Domina v hnízdním období, snad již sjednána náprava jinými cestami.

S prof. Kubečkou jsme konzultovali možnosti omezení hnojení rybníků, je to na širší debatu o ekonomických aspektech, budeme výhledově pokračovat.

#3 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 1 rok

 • Checklist item uspořádat brainstormingovou schůzku Dan L. + Miloš T. + Jan Kubečka + příp. nějaký lesnický odborník set to Done
 • Checklist item vytvořit přehled obhospodařovaného majetku ČB set to Done
 • Checklist item vytvořit přehled obhospodařovaného majetku Tábor set to Done
 • Checklist item prostudovat manuál na pacht od J. Lehejčka set to Done
 • Checklist item Promyslet s J. Kubečkou možné změny v rybničním hospodaření set to Done
 • Checklist item prodiskutovat s vedením podniků možnosti set to Done

#4 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před asi 1 rok

 • Checklist item uspořádat brainstormingovou schůzku Dan L. + Miloš T. + Jan Kubečka + příp. nějaký lesnický odborník set to Not done
 • Checklist item vytvořit přehled obhospodařovaného majetku ČB set to Not done
 • Checklist item vytvořit přehled obhospodařovaného majetku Tábor set to Not done
 • Checklist item prostudovat manuál na pacht od J. Lehejčka set to Not done
 • Checklist item Promyslet s J. Kubečkou možné změny v rybničním hospodaření set to Not done
 • Checklist item prodiskutovat s vedením podniků možnosti set to Not done

#5 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 1 rok

(situace s hladinou na rybníku Domin stále neuspokojivá, pokud se to bude dál vyvíjet, založím separátní úkol, ať tu nespamuju)

#6 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 7 měsíců

Podnět od Tomáše T. ohledně kácení u Ostrolovského újezda - fotky a lokalizace ve fb konverzaci s ním.
Průběžně nadhodit...

#7 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 5 měsíců

Téma zařazeno do práce krajského výboru na r. 2021

#8 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 3 měsíců

odkládám si zde email ohledně nadcházející KŽPRMČB:
Vážený pane náměstku, kolegyně, kolegové,
připravil jsem koncept usnesení, jaké bych chtěl zítra k LRMČB navrhnout - vyžádat si koncepci hospodaření a apelovat na výběr jednatelů se zkušenostmi a kladným vztahem k přírodě blízkým postupům. Zde: (dodám později)(příp. v příloze v .docx, pokud by to někdo preferoval)
V obecné rovině jsem ho nyní telefonicky probral s panem náměstkem Bouzkem.
Neváhejte prosím přímo v online dokumentu navrhovat škrty, úpravy a doplnění, ať nemusíme vše řešit na zasedání v omezeném čase.
S díky a pozdravem,DL

#9 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 3 měsíců

Nějaké novinky:

komise rady města pro životní prostředí přijala u s n e s e n í č. 1/2021:
komise rady města pro životní prostředí
I. b e r e n a v ě d o m í
že městem založené právnické osoby by měly zohledňovat veřejný zájem v oblasti ochrany
životního prostředí ve větší míře než soukromé subjekty, protože by měly mimo jiné plnit
i funkci vzorového modelu.
Komise proto doporučuje radě města, které je podle § 102 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích vyhrazeno plnit vůči založeným právnickým osobám úkoly zakladatele a rozhodovat
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, aby prostřednictvím dozorčí
rady iniciovala ve společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. takové kroky,
které by posílily společenskou odpovědnost spočívající v integrování sociálních
a environmentálních hledisek a tomu odpovídajících principů komunikace s radou města, jejími
komisemi a veřejností
II. p o v ě ř u j e
Tomáše Kubína, Dana Leštinu, L.Zdařila, P.Vodrážku vypracováním návrhu koncepčního
dokumentu, který po schválení předloží předseda komise radě města

Ohledně rybníků připojuji dobrý článek od kolegů z PřF: https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-ne-hospodarit-v-rybnicnich-rezervacich

#12 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 2 měsíců

Z hovoru s AOPK:
Bude průběžně jednání o dalších podmínkách hospodaření na Dominu a Bažině kvůli podmínkám v odbahňovacím projektu, měli bychom jako KŽP důrazně doporučit, aby podnik vycházel ochraně přírody vstříc.
Zextenzivnit hospodaření i na Černiši, aby to neteklo do Dominu, domlouvat hospodaření na celé soustavě.

#13 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 1 měsíc

#14 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 22 dnů

 • související s Úkol #36323: Záměr: Konzultační služby k lesnímu hospodaření přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 22 dnů

Pepa Špak zorganizoval setkání vedení společnosti LR MČB a zastupitelů, sraz je v Mokrém u ČB v pátek 11.6. ve 12:00

Snažím se to provázat s naší aktivitou v rámci komise pro ŽP. Také jsem pozval na ten den konzultanta Aleše Erbera (viz https://redmine.pirati.cz/issues/36323 ), abychom to spojili s prací na doporučeních pro podnik, který s komisí připravujeme.
Pozvu ještě další členy komise.

#16 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 15 dnů

Tu jsou základní data o LRMČB, to by nám mělo usnadnit práci: https://redmine.pirati.cz/attachments/5676/LRMCB_zakladni_data.pdf

Také k dispozici: Atom PDF