Projekt

Obecné

Profil

Podání #30738

Výzva k nápravě formálního fungování KET

Přidáno uživatelem Ladislav Dvořák před 5 měsíců. Aktualizováno před 14 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Začátek:
30.04.2020
Uzavřít do:
31.05.2020
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Tímto bych chtěl požádat PKS Praha, jakožto nadřízený orgán pražských KET, aby sjednalo nápravu v níže uvedeném předpisu.

  • Organizační a jednací řád pražských Krajských expertních týmů - §1 odst. (7) KET se dále řídí vnitřními předpisy České pirátské strany a to Zásady týmové spolupráce a Organizačním řádem.
  • celostranický OŘ - §7 odst.(2a) zveřejnění základních informací o týmu (viz zásady týmové spolupráce),
  • OŘ-ZaTyS odst. 2.:

Tým o sobě zveřejňuje aspoň následující údaje: Název týmu, jméno vedoucího týmu a jeho zástupce, internetové stránky týmu, úkoly a nadřízené týmy, místo, den a čas pravidelných jednání, kontakt na vedení týmu, odkaz na používanou komunikační platformu, informace o tom, jak se zapojit, spolupracující týmy a úkolující tým.

Pokud tyto informace jsou někde veřejně uvedené, prosím o odkázání a omlouvám se za zmatečné podání.

Děkuji

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před 5 měsíců

  • Projekt změněn z Krajské sdružení - podatelna na Krajské sdružení - PKS

Zařazuji k projednání na schůzi PKS 5.5.2020

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před 5 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na magdalena valdmanova
  • Uzavřít do nastaven na 31.05.2020

Update:
Nyní probíhá aktualizace JdŘ pro KET ve spolupráci s Ondrou Chrástem a Davidem Klempířem.

Zároveň dostali KoKS za úkol pravidelně kontaktovat vedoucí KET a do pražského kalendáře evidovat jejich příští setkání.

PKS začne po doladění JdŘ vyžadovat zveřejnění zápisů a termínů schůzek na fóru.

Na závěr zveřejníme na pražském webu sekci KET s odkazy a kontakty.

Termín pro první 3 položky je konec května, poslední závisí na dostupnosti kapacit pro úpravu webu.

#3 Aktualizováno uživatelem magdalena valdmanova před 14 dnů

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Také k dispozici: Atom PDF