Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #29535

PSP - programový cíl #8104: 18. Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

Identifikace rizik a návrhů opatření v souvislosti s koronavirovou situací

Přidáno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok. Aktualizováno před 11 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
30.03.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

80%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:

Popis

Anotace: V souvislosti s aktuální situací dochází k výrazným změnám z hlediska formy výuky a přípravy žáků, podmínek přípravy ke zkouškám i zápisu do škol. Naším cílem je identifikovat rizikové oblasti a vypracovat konkrétní doporučení, která by mohla pomoci nejen žákům a jejich rodičům, ale také učitelům na školách. Návrhy a doporučení legislativního charakteru předložíme v Poslanecké sněmovně, ostatní návrhy a doporučení plánujeme komunikovat s MŠMT a institucemi v resortu školství, které mají dotčenou agendu ve své gesci.

User story: Jako rodič chci, aby byly s ohledem na současnou situaci a v rámci možností zajištěny adekvátní podmínky pro distanční vzdělávání dětí, jejich přípravu na přijímací a závěrečné zkoušky.

Kontext: Současná situace přinesla ve způsobu výuky a přípravy žáků výrazné změny. V souvislosti s opatřením MŠMT o zákazu přítomnosti žáků na školách probíhá výuka distanční formou. Učitelé jsou se svými žáky i jejich rodiči v kontaktu prostřednictvím online nástrojů, jimiž je zajišťován veškerý vzdělávací proces. Přes veškerou snahu dochází k problémům v souvislosti s množstvím zadávaných úkolů a sdílením výukových materiálů, udržováním a posilováním průběžného kontaktu mezi učiteli a jejich žáky, koordinaci aktivit. Zároveň dochází k výrazným změnám formátu zkoušek a ověřování znalostí a dovedností žáků.

Cílem je proto identifikace rizikových oblastí a návrh opatření k nastavení adekvátní metodické podpory cílené na žáky, jejich rodiče i učitele tak, abychom přispěli ke zlepšení podmínek pro všechny.

Politické řešení: Na základě analýzy rizik budou zpracovány návrhy opatření, které budou předloženy formou pozměňovacích návrhů, pakliže budou legislativního charakteru, případně formou doporučení pro MŠMT a instituce v resortu školství.

Programová opora: Volební program Vzdělávání a věda

Spojenci:

Odpůrci:

Navrhované kroky (milníky):

  1. Zpracovat analýzu rizik, na jejímž základě budou formulována opatření (a to i ve spolupráci s dalšími RT nebo zástupci za školství)
  2. Konzultace opatření s MŠMT a klíčovými stakeholdery
  3. Příprava pozměňovacích návrhů / komunikace navržených opatření a doporučení s MŠMT a institucemi v resortu školství

Pracovní skupina či mechanismus:
Lukáš Bartoň, poslanec zodpovědný za regionální školství, vysoké školy a výzkum
Lenka Kozlová, poslankyně zodpovědná za kulturu, mládež a volnočasové aktivity
Martin Úlovec, školský analytik a expert pro oblast školství
Daniel Mazur, garant programového bodu školství
Ondřej Chrást, asistent poslankyně Lenky Kozlové pro oblast vzdělávání a kultury
Celorepublikový tým pro školství
Další dotčené RT

Odhad celkových nákladů:

Mediální rizika: Nepředpokládáme mediální rizika.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky: Piráti se konstruktivně snaží zlepšovat současnou situaci a podmínky ve vzdělávacím procesu.


Dílčí úkoly

Úkol #29537: Usnadnit elektronizaci zápisů do školŘešit pozdějiLukáš Bartoň

Úkol #29539: Zajistit možnost druhého termínu u přijímacích zkoušek na SŠ a odvolání žáků vůči rozhodnutíDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29541: Zpracovat přehled rizikových oblastí a návrhů opatřeníV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Úkol #29543: Odložit termín konání maturitních a závěrečných zkoušek na SŠDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29545: Zajistit distanční vzdělávání pro znevýhodněné skupinyŘešit pozdějiLukáš Bartoň

Úkol #29547: Připravit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu upravující zákon o VŠDokončenLukáš Bartoň

Úkol #29549: Nastavit monitoring v oblasti financování a hledání úsporV řešení (diskutuje se)Lukáš Bartoň

Úkol #30204: Identifikovat rizikové oblasti v souvislosti s metodickou podporou online vzděláváníDokončenLukáš Bartoň

Mediální výstup #30308: Zářijoví maturanti stihnou nástup na VŠ, prodloužili jsme dobu na předložení maturitního vysvědčeníDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31149: Připravit výzvu k zajištění druhého termínu u přijímacích zkoušek na střední školyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31154: Zajistit podporu pro učitele v práci s dětmi po jejich návratu do školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31156: Připravit argumentaci a podkladové materiály v souvislosti s diskusí o otevření speciálních školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31161: Zpracovat vyhodnocení uvolňování opatření ve školstvíDokončenLukáš Bartoň

Mediální výstup #31213: Vybojovali jsme studentům víc času u přijímacích zkoušek!DokončenLukáš Bartoň

Úkol #31493: Připravit podklady pro debatu v OVM (14.6.)Dokončenmartin ulovec

Úkol #31684: Připravit datové podklady pro odhad nákladů na zajištění vybavení pro online výuku na školách DokončenLukáš Bartoň

Úkol #31685: Komunikovat záměr o finanční podpoře škol v oblasti online výuky směrem k MŠMTDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31687: Zajistit schůzku se Svazem měst a obcí ohledně finanční podpory školám pro zajištění online výukyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #31688: Svolat Podvýbor pro regionální školství za účelem projednání záměru o finanční podpoře škol v oblasti online výukyDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33250: Připravit PN k uzákonění distanční výuky (novela školského zákona)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33251: Připravit návrh doprovodného usnesení k uzákonění distanční výuky (novela školského zákona)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33252: Připravit podklady k metodice pro distanční vzdělávání (MŠMT)DokončenLukáš Bartoň

Úkol #33254: Připravit zpravodajskou zprávu k naplňování usnesení o zajištění financí na ICT vybavení do školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33259: Připravit podklady a zhodnocení metodiky pro provoz školDokončenLukáš Bartoň

Úkol #33260: Připravit doporučení pro zajištění výuky a další fungování škol DokončenLukáš Bartoň

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

  • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

  • Popis aktualizován (diff)

#3 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 40 na 60

#4 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 11 měsíců

  • % Hotovo změněn z 60 na 80

#5 Aktualizováno uživatelem martin ulovec před 11 měsíců

V souvislosti se zajištěním online výuky na školách byly připraveny podklady pro základní kalkulaci nákladů, rovněž byl svolán Podvýbor pro regionální školství na 25.6. s účastí zástupců zřizovatelů, MŠMT a Česko.Digital. Vyhodnocení postupu MŠMT v uvolňování opatření a postupném návratů žáků a dětí do škol je zveřejněno zde a průběžně aktualizováno.

Také k dispozici: Atom PDF