Projekt

Obecné

Profil

Úkol #29533

otevřený

Návrhy a podněty v sociální oblasti v souvislosti s pandemií koronaviru

Přidáno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
30.03.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

80%

Odhadovaná doba:
Pořadí:
Resort:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Popis stavu a další krok:

Popis

User story: Kvůli mimořádné situaci začíná masové propouštění v určitých odvětvích. Hrozí shlukování lidí na pobočkách Úřadu práce. Pro řadu z nich bude ztráta výdělku znamenat nejen existenční problém, ale třeba i hrozbu ztráty bydlení. Někteří žijí z měsíce na měsíc a budou potřebovat dávku mimořádné okamžité pomoci. Tisíce rodičů musely zůstat doma s dětmi, které nemohou do školy. Budou doma několik měsíců, ošetřovné se ale vyplácí pouze na 9 (resp. 16) dní. OSVČ nebo lidé pracující na dohody na ně nemají nárok vůbec. Senioři a lidé s hendikepem v pobytových zařízeních jsou obzvlášť zranitelní. Nákaza je pro ně kritická. Lidé bez domova nemají kde trávit karanténu.

Kontext: Opatření související s koronavirem budou dlouhodobější a velmi zatěžující pro celou zemi, denně se objevují další okruhy, podněty a problémy, které úřady neřeší nebo řeší polovičatě nebo nedostatečně. Od začátku pandemie tedy sbíráme podněty a snažíme se je posouvat, předávat nebo navrhovat řešení.

Politické řešení: MPSV vydává návrhy zákonů a opatření, která mají situaci řešit. Zákony ovšem nemyslí na vše, proto připomínkujeme a navrhujeme PN, která by nedostatky odstranila. Zároveň komunikujeme s ministerstvem a úřadem práce o způsobu zajištění chodu této instituce.

Programová opora: z Dlouhodobého programu: "Sociální péče. Je úkolem státu pomoci lidem v obtížné sociální situaci. Zejména jde o zajištění potřeb občanů s postižením, nemocných, seniorů, rodin s dětmi či dětí bez rodičů a vytvoření systému sociálního bydlení. Konkrétní sociální služby stát nutně zajišťovat nemusí. Mohou být zajištěny v domácí péči, sociálními zařízeními, církvemi, charitou nebo komunitními aktivitami."

Navrhované kroky:

 • Ošetřovné - navýšení věkového limitu obecně, u hendikepovaných, střídání pečujících, ošetřovné pro OSVČ a dohodáře
 • Úřady práce - distanční vyřizování žádostí (příjem žádostí nejen poštou, ale i emailem, bez elektronického podpisu)
 • Pokračování ve výplatách tak, jak je podáno v I. kvartále - tedy bez nutnosti návštěvy ÚP.
 • Dávka mimořádné okamžité pomoci - aplikace paragrafu 2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ÚP by podle něj měly posuzovat jen aktuální měsíc.
 • Lidé bez domova jak můžeme posílit prevenci šíření koronaviru a možnost zajištění karantény, provoz nocleháren a denních center, náhradní dočasné ubytování
 • DPČ a DPP - zejména DPČ se z různých důvodů používají jako náhražka zaměstnanecké smlouvy (učitelé, překladatelé ad). Stát zatím ale poskytuje podporu pouze zaměstnancům a OSVČ.
 • OBZP - osoby bez zdanitelného příjmu - nemají úlevy např. co se týče zdravotního pojištění, přitom o brigády v současnosti přišli.
 • Ochranné pomůcky a další opatření v sociálních službách - zamezení ohrožení seniorů, pracovníků soc. služeb a dalších.
 • Distribuce pomůcek neakreditovaným poskytovatelům služeb
 • Změna působnosti sociálních služeb a možnost převedení zaměstnanců kvůli podpoře seniorů a dalších ohrožených skupin (krátkodobé převody zaměstnanců dle potřeby, změna oborů činnosti bez smlouvy s uživatelem
 • Zajištění péče o děti zdravotníků a dalších pracovníků v první linii (dětské skupiny apod.)
 • Podpora online psychologického poradenství
 • Informovanost - je zásadní pro chod úřadů, zdravotních a sociálních zařízení i občanů ohrožených krizí - zřízení webového rozcestníku.
 • Exekuce a insolvence - lhůty, případně odklady (z důvodu ztráty zaměstnání, výdělku...)
 • Home office ve státní sféře
 • Práva pacientů a klientů sociálních služeb - krizová opatření nesmí jít proti základním ústavním právům každého jedince

Realizované kroky:

 • 11.3.2020 - odeslány podněty ministryni Maláčové otevřeným dopisem
 • 16.3.2020 další otevřený dopis ministryni Maláčové
 • Ošetřovné - na schůzi Sněmovny 24.3. bylo podáno pět pozměňovacích návrhů, na měsíční výplatu ošetřovného (vláda nakonec řeší metodickým pokynem), příspěvek pro osoby na DPČ a DPP (nebylo schváleno), možnost střídání rodičů více než jednou (schváleno), navýšení věkového limitu pro osoby s postižením (podávalo více stran, schváleno), ošetřovné pro OSVČ - problematiku řeší nakonec MPO, ačkoli není stále jasné, jak přesně budou postupovat živnostenské úřady při vyřizování příspěvku
 • Olga Richterová iniciovala dále debatu se senátory, kteří podpoří např. návrh pro DPČ.
 • Aktivní komunikace s GŘ ÚP - Olga Richterová a Ondřej Profant organizují pomoc s přípravou zjednodušených elektronických formulářů pro příjem žádostí v krizovém režimu
 • 20.3. spuštění informačního webového rozcestníku: koronavirus.pirati.cz - usnadnění přístupu ke krizové, psychologické a další pomoci. Obsah řeší Zuzana Freitas, technické řešení Jitka Novotná. 26.3. spuštěna AJ verze rozcestníku (Vojtěch Horáček). Web dále aktualizujeme, chystáme úpravy a rozšíření.
 • Olga dala na MPSV podnět na vydání metodického pokynu k dávce mimořádná okamžitá pomoc (MOP), aby ji šlo z důvodu vážné mimořádné události využít na překlenutí celého období uzavření škol. Aby ji tak mohly využít i osoby samostatně výdělečně činné a samoživitelé přivydělávající si například na DPP a DPČ, u nichž prokazatelně dojde k podstatnému poklesu příjmu. Prakticky jde o aplikaci paragrafu 2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který se má vztahovat na vážné mimořádné události.
 • Olga s týmem pro obranu práv pacientů (zejm. Ágnes Němečková) navrhla výjimky z opatření, které zapovídalo plošně přítomnost třetích osob u porodů, u umírajících, zákonných zástupců u malých dětí.
 • Sběr podkladů pro další jednání o podpoře lidí na DPČ (sebráno na 300 příkladů).
 • Lidé bez domova - řeší MHMP

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

 • Projekt změněn z Sněmovna 2017-2021 na 191

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

 • Popis aktualizován (rozdíl)
 • Projekt změněn z 191 na Sněmovna 2017-2021
 • Tags změněn z tym-MPSV, koronavirus na tym-MPSV, korona

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

04/2020

rozvolňování fungování sociálních služeb - vláda pominula tzv. SAS (Sociální aktivizační služby), které poskytují pomoc rodinám, např. asistenci při zvládání školní docházky, výuky, pomoc s finančními záležitostmi rodin (podávání žádostí) - tedy přesně to, co v danou chvíli bylo nejvíce potřeba
irozhlas.cz, 13.4.2020: Ohroženým rodinám a dětem nemůžou sociální služby pomáhat. Podle Maláčové nejde o život
pirati.cz, 27.4.2020: Vláda otevírá obchody, ale otálí s otevíráním zařízení poskytujících sociální služby. Jak zabezpečíte jejich provoz v budoucnu, ptá se pirátka Richterová

fungování dávky Mimořádné okamžité pomoci - oproti deklaracím nebyla na mnoha úřadech vyplácena na účely spojené s úhradou nákladů bydlení
písemná interpelace na ministryni Maláčovou, 17.4.2020: Fungování dávky mimořádné okamžité pomoci

05/2020

Piráti požadují poskytnutí anonymizovaných souborů dat vědcům - zveřejnění (byť zabezpečené) se má týkat epidemiologických modelů, podrobných anonymizovaných dat a scénářů vývoje, a to proto abychom do budoucna měli představu o různých stavech, a z toho plynoucích podmínek pro podniky, zaměstnavatele a naše občany.
pirati.cz, 5.5.2020: Poskytněte data o epidemii vědcům, vyzývají vládu Piráti
blog.aktualne.cz, 22.5.2020: Proč vědci musí prosit o data o epidemii?

ošetřovné rodičů v souvislosti s návratem dětí do škol - do poslední chvíle bylo nejasné, zda rodiče, kteří nebudou moct poslat děti do školy, budou nadále mít možnost pobírat ošetřovné; vzhledem k tomu, že školy fungovaly pouze v omezeném režimu, nebyl v naprosté většině případů možný návrat rodičů do práce na plnou pracovní dobu, rodiče se dál museli starat o děti v odpoledních hodinách; pokračování ošetřovného nakonec sněmovnou prošlo
video: Ošetřovné a otevírání škol a školek. Jak to bude?

06/2020
dohodáři - piráti opakovaně navrhovali kompenzační bonus pro lidi pracující na dohodu v obdobném modelu jako u OSVČ; návrh Sněmovnou neprošel
echo24.cz, 4.6.2020: Opozice neprosadila peníze pro lidi pracující na dohodu

Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před více než 3 roky(ů)

 • % Hotovo změněn z 30 na 80

Také k dispozici: Atom PDF