Projekt

Obecné

Profil

Úkol #27655

otevřený

Dlouhodobý úkol #27639: 1. Transparentní a profesionální radnice

Zveřejňování záznamů zastupitelstva a prodloužení doby zveřejňování

Přidáno uživatelem Michal Zdeněk Zachar před více než 4 roky(ů). Aktualizováno před více než 3 roky(ů).

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
07.10.2018
Uzavřít do:
07.10.2022 (asi 21 měsíce(ů) pozdě)
% Hotovo:

50%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před více než 4 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 0 na 90

Záznamy jsou ukládány po dobu 4 let a půl roku zveřejňovány na webu MČ.
Záznamy zároveň zveřejňujeme na YouTube, aby byly snadno přístupné i po uplynutí lhůt.

Projednání prodloužení doby zveřejňování na webu MČ je součástí sporu, který v současnosti řeší Viktor Derka.

Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před více než 4 roky(ů)

  • Přiřazeno změněn z Honza Hora na Viktor Derka

Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před více než 4 roky(ů)

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 4 roky(ů)

Usnesení k prodloužení doby přímého zveřejnění bylo připraveno a navrženo k zařazení do programu na zasedání zastupitelstva MČ 25.9.2019, ovšem k samotnému zařazení na program v důsledku hlasování vládní koalice nedošlo. Následně byl ještě na podzim návrh předložen radě MČ, v pokusu jej zařadit na program jejím prostřednictvím (jednací řád zastupitelstva je možno tak interpretovat, že takto podané návrhy musí být zařazeny na program), ovšem rada odmítla daný návrh zařadit do programu zasedání zastupitelstva 18.12.2019. Na tomto základě byla 1.2.2020 podána zásahová žaloba dle soudního řádu správního proti zmíněnému postupu rady, která je nyní projednávána Městským soudem v Praze.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před asi 4 roky(ů)

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před téměř 4 roky(ů)

MS v Praze žalobu odmítl, načež byla podána kasační stížnost, která je aktuálně projednávána NSS.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 3 roky(ů)

Kasační stížnost byla ze strany NSS zamítnuta. Aktuálně připravuji podání ústavní stížnosti.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 3 roky(ů)

  • % Hotovo změněn z 90 na 50

Ústavní stížnost byla také odmítnuta, tudíž není aktuálně možnost, jak vynutit zařazení bodu na zasedání zastupitelstva.

Návrhy jsou tedy připravené, ale dokud se nezmění politická konstelace, nejde s věcí moc víc dělat.

Také k dispozici: Atom PDF